Sjekk våre kommende kurs her (og ta kontakt om du ønsker spesialtilpasset kurs for din virksomhet)

Emosjonelle belastninger? Men det er vel bare en del av jobben?

I kontakt med ulike bransjer, har jeg kommet i kontakt med «emosjonelle belastninger over tid» som en egen uønsket hendelse.

Det er en samlebetegnelse som inneholder en rekke temaer innenfor psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, men som kjennetegnes ved å være en vedvarende og kompleks belastning.


I tillegg er det ofte flere ulike emosjonelle belastninger som forsterker hverandre, og som til slutt kan føre til slitasje, langtidsfravær og turnover.

 

Emosjonelle belastninger oppstår ofte der ansatte jobber med mennesker

Emosjonelle belastninger er slett ikke nytt, det har vært der til alle tider. Det finnes også mye kunnskap rundt temaet. Likevel er det overraskende lite søkelys på det i det systematiske HMS-arbeidet. I mine syv år i bedriftshelsetjenester, har jeg sett risikovurderinger i alle bransjer. Felles er at det er lite punkter om emosjonell belastning over tid. Det kan...

Fortsett å lese...

Som leder er du helt avhengig av å skape god kontakt

ledelse lederskap Feb 02, 2023

Som leder er du avhengig av at de som skal ledes føler at de har god kontakt med deg.

En god leder er ekspert på å komme i kontakt med alle slags mennesker, ikke bare de som er lik på seg selv.

De vet hva som skal til for at hvilken som helst ansatt i bedriften, uavhengig av stilling, skal føle seg like hørt, viktig og kapabel som den han/hun ser mest opp til.

Når kontakten først er etablert, er det ikke grenser for hva som kan utrettes gjennom samarbeidet som blir til mellom leder og team!

Noe av det aller første jeg lærte som NLP coach, var viktigheten av å skape god rapport (et forhold hvor det er tillit og åpenhet mellom to parter) med den jeg skulle coache. Uten en genuin og trygg kontakt, vil det ikke skapes nok tillit fra coachee sin side til at han/hun blir motivert nok til å skape endring.

For noen kommer dette helt naturlig, mens for andre må det læres med prøving og...

Fortsett å lese...

Sharing is caring. Derfor er avvikssystem og -håndtering en essensiell del av HMS-arbeidet!

 

Mange virksomheter ser på avvikshåndtering som en skikkelig tidstyv og hodepine.

I tillegg kan ansatte oppleve at det å registrere avvik gir en følelse av å skulle innrømme å ha gjort feil, eller å angi kollegaer for å ha gjort feil. Men leverte avvik er en ressurs for bedriften! Hvordan kan ledere og ansatte sammen skape en kultur hvor avvik blir en suksesshistorie?

 

Hvorfor skal virksomheten ha et avvikssystem?

Internkontrollforskriften § 5 punkt 7 krever at virksomheten iverksetter rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette betyr i praksis at arbeidsgiver skal ha et system for at ansatte enkelt skal kunne si fra dersom de opplever at noe ikke er helt som det skal i arbeidsmiljøet. Og grunnen til dét er for å kunne leve opp til formålet med...

Fortsett å lese...

Arbeidsmiljøloven = din bibel i ledelsesarbeidet

Uncategorized Jan 26, 2023

Lover, regler og plikter; tre faktorer som kanskje høres kjedelige og skumle ut, men dette er tre faktorer som faktisk kan redde deg! 

 

Som om det ikke var nok å tenke på fra før, så skal du også kunne arbeidsmiljøloven (forkortet «AML»)?! Ja. For som leder forventes det mye av deg, men det som er godt er at jo mer du vet, jo mer kan du slappe av.

Bruker du arbeidsmiljøloven som en bibel i ledelsesarbeidet ditt, har du et godt utgangspunkt som arbeidsgiver! Denne loven, sammen med virksomhetens egne rutiner og rammer, er den perfekte og nødvendige grunnmuren for at du og teamet ditt skal kunne fungere optimalt.

Det er viktig at du som leder er klar over at lovens krav er krav du er pliktig å etterfølge, ettersom arbeidsmiljøloven er ufravikelig.

Ikke bare dét, men de krav som stilles i AML er minstekrav!

Hvordan du tolker dette, sier mye om hvilke rutiner og rammer du har...

Fortsett å lese...

Knowledge is power! Om involvering, bevisstgjøring og ansvar i HMS-arbeidet.

Uttrykket Knowledge is Power blir ofte direkte oversatt med Kunnskap er makt. Jeg velger meg å oversette det til Kunnskap er styrke, og slik er det virkelig i HMS-arbeidet!

 

HMS er lovbestemt

Noen ganger er det lett at HMS-arbeidet blir en skrivebordøvelse, noe virksomheten MÅ gjøre fordi lovverket sier det. Jeg er mer opptatt av HVORFOR det finnes et lovverk som krever systematisk HMS-arbeid, og det er for å sikre at ansatte kommer like friske hjem fra jobb som når de kom. Det krever at HMS-arbeidet er en implementert del av arbeidshverdagen, og kan til og med være med å øke jobbengasjementet! Men det krever at ansatte har kunnskap om og eierskap til HMS-arbeidet på arbeidsplassen.

Alle virksomheter er pålagt samarbeid med ansatte i HMS-arbeidet. Dersom virksomheten har 10 eller flere ansatte, skal det velges verneombud. Dersom det er under 10 ansatte, kan virksomheten velge en annen løsning på...

Fortsett å lese...

Viktige elementer når du kommuniserer med teamet ditt

ledelse lederskap Jan 19, 2023

Alle mennesker har sin helt egen måte å kommunisere på.

Og alle mennesker har en helt egen måte de ønsker å bli møtt på. Dette er det ikke alltid like lett å forholde seg til. Det er for så vidt ikke alltid mulig å møte alle der de er, for alle er så ulike. 

 

Heldigvis er det visse verktøy innen kommunikasjon som vi kan lære oss, for å møte andre på best mulig måte. 

Har du denne forståelsen i bakhodet mens du kommuniserer, vil du merke at kommunikasjonen blir mer naturlig og at den flyter lettere for alle parter.

 

Et enkelt budskap består av mange elementer…

 • Det du mener å si
 • Det som kommer ut av munnen din
 • Det den andre hører
 • Det den andre tror og/eller føler at den hører
 • Det den andre faktisk svarer
 • Det du tror og/eller føler at den andre svarer

…det skal ikke være lett,...

Fortsett å lese...

Slik håndterer du kritikk på best mulig måte som leder av et team

 

Kritikk, negativitet, baksnakking, innvendinger og uenigheter vil og SKAL oppstå i et team. Hvis ikke, kan det bety at team-medlemmene ikke engasjerer seg nok, eller at de er for utrygge rundt deg til å våge å komme med egne tanker og meninger.

 

Det er altså ikke noe unormalt ved at det kommer en eller annen form for innvendinger i et team. Derfor er det viktig å finne ut av hvordan du som leder best kan forme denne type kommunikasjon til noe givende.

Det er sunt å vise engasjement. Det er sunt å våge å kritisere noe man er sterkt uenig i. MEN! Det er enda sunnere å være kapabel til å gi kritikk på en verdig og skikkelig måte. Og det er din jobb som leder å videreformidle dette til dine medarbeidere.

Ikke alle har vokst opp i et hjem med sunn kommunikasjon. Det som blir sett på som «common sense» hos noen, er helt fjernt for andre. Derfor er det uhyre viktig...

Fortsett å lese...

Fra visjon til virkelighet?

ledelse lederskap mål Jan 05, 2023

Når du kan se det for deg, steg for steg, og så detaljert som overhodet mulig, er det mye større sjanse for at det du ønsker FAKTISK kommer til å skje…

 

Sett målet – Hva vil du oppnå, helt konkret. Ikke gå i detaljer om hvordan. HVA vil du at skal skje?

Bli bedre kjent med deg selv i prosessen – Hvordan vil du være annerledes når målet er nådd? Hvordan vil du snakke? Hvordan vil du opptre? Hva vil du tenke om deg selv og verden rundt deg? Hvem vil du ha rundt deg? Hvordan føles det å være deg fra dag til dag? Vil hverdagen virke lysere og lettere? Hvorfor?

Finn din indre motivasjon – Hvorfor er det så viktig for deg å oppnå dette målet for deg selv og eller bedriften din? På en skala fra 1-10, hvor attraktivt er dette målet for deg? (Om svaret er under 10: Hva kan du gjøre for at det skal bli en 10er?) Hvordan vil...

Fortsett å lese...

Måten du stiller spørsmål på kan avgjøre mye for deg som leder

arbeidsmiljø ledelse Dec 22, 2022

Hvorfor er de rette spørsmålene avgjørende for om du vil klare noe eller ikke?

Jo, akkurat dét skal vi ser nærmere på i dag!

I en hvilken som helst lederstilling er det helt nødvendig å ha forståelse for viktigheten av å stille de gode spørsmålene. 

De rette spørsmålene kan avgjøre om du vi feile eller lykkes i å hjelpe deg selv og andre. 

Det er umulig å ikke reagere, på den ene eller andre måten, til et godt spørsmål; du vil automatisk gå i tenkeboksen og vurdere opp og ned og i mente. 

Spørsmål provoserer frem en «søken» tilbake i tid… Du vil lete etter endringer, følelser, tanker og erfaringer du har hatt rundt akkurat dette temaet, slik at du kan gi det aller beste svaret. 

Som du sikkert vet, finnes det mange ulike måter å stille et enkelt spørsmål...

Fortsett å lese...

10 karakteristiske trekk ved en god leder

Nøkkelen til suksess i fremtiden er å satse på videreutvikling av ledere. 

 

En god leder er alfa og omega for å opprettholde et sterkt team.

Uten et engasjert, kreativt og arbeidsvillig team, har man ikke lenger en bedrift. 

En god leder som tar potensialet til hver enkelt arbeidstaker på alvor, kan endre HELE bedriftens fremtid.

Det finnes helt klart mange ulike muligheter for å dyrke frem et slikt team, men det er visse steg som absolutt ikke kan utelukkes. 

 

En god leder MÅ ville prioritere dette i seg selv:

 1. Selvinnsikt
 2. Empati
 3. Respekt
 4. Disiplin
 5. Inkluderende
 6. Stabilitet
 7. Mot
 8. Gode kommunikasjonsevner
 9. Personlig utvikling
 10. Balanse mellom ydmykhet og styrke
   

Selvinnsikt – For å kunne lære andre å kjenne, må du først lære deg selv å kjenne. «Du kan kun møte noen så dypt som du har møtt deg selv», husker jeg at jeg leste en gang,...

Fortsett å lese...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.