Vi tilbyr konsulenttjenester innen beredskap, HMS, ledelse og brannsikkerhet

Enhver virksomhet er underlagt krav – både gjennom lover og forskrifter, bransjenormer og interne føringer. Og alle virksomheter har mål og visjoner – både skrevne og uskrevne.

Vi hjelper deg å oppfylle lovpålagte krav og oppnå virksomhetens mål og visjoner. Med en samlet erfaring på mer enn 40 år, både fra offentlige og private virksomheter, har vi sittet "på begge sider av bordet" og vet hvor skoen trykker.

Her er et utvalg av de fagfeltene og oppgavene vi kan bistå dere med:

Listen er ikke uttømmende. Kontakt oss for en samtale om hva vi kan gjøre for deg.

Kontakt oss for en prat

Hvem er vi?

Einang Safety Consult AS (ESC) tilbyr konsulenttjenester og kurs/opplæring innen brannsikkerhet, HMS, beredskap og ledelse – både til offentlige og private virksomheter.

Vi har gjennomført et bredt spekter av konsulentoppdrag – fra å utarbeide brannteknisk dokumentasjon for den lille kaféen på hjørnet, til å bistå kommuner med å utarbeide overordnede risiko- og sårbarhetsanalyser og dimensjonere beredskapen sin for katastrofale hendelser.

Kompetanse = trygghet

Vi har lang erfaring fra brann- og redningsvesen, havnevesen, IUA, industri, politiet og Forsvaret. I tillegg har vi bred erfaring fra oppdrag der vi har bistått private og offentlige virksomheter innen våre fagfelt.

Kontakt oss for en prat
Einang Safety Consult AS
Tlf.:   932 97 784
E-post:   [email protected]
Postadresse:   Smelteverket 101, 5750 Odda
www:   einangsafety.no
Org.nr.:   918 335 102