Vi bistår virksomheter med å utarbeide lovpålagte risikovurderinger og beredskapsplaner for industrivernet

Industrivernpliktige virksomheter skal utarbeide en risikovurdering. Ifølge industrivernforskriften skal risikovurderingen inneholde en oversikt over uønskede hendelser med konsekvenser som gjør det nødvendig for industrivernet å iverksette tiltak.

Oversikten skal være grunnlag for organisering, bemanning og utrustning av virksomhetens industrivern.

Virksomheten skal også utarbeide en beredskapsplan.

Vi i Einang Safety hjelper dere med å utarbeide risikovurderingen og beredskapsplanen.

I forslag til revidert forskrift, ligger det inne krav om beredskapsanalyse. En beredskapsanalyse er en systematisk metode for å identifisere hvilket personell, utstyr og kompetanse industrivernet trenger for å oppnå en tilfredsstillende beredskap. Det blir da betydelig lettere å utarbeide en beredskapsplan.

Kontakt oss for en prat

Hvem er vi?

Einang Safety Consult AS (ESC) tilbyr konsulenttjenester, kurs og opplæring innen brannsikkerhet, HMS, beredskap og ledelse – både til offentlige og private virksomheter.

Vi bistår industrivernpliktige virksomheter med å utarbeide risikovurderinger, beredskapsanalyser og beredskapsplaner. Vi tilbyr også relevante kurs.

Kompetanse = trygghet

Vi har lang erfaring fra industrien, brann- og redningsvesen, havnevesen, IUA, politiet og Forsvaret. I tillegg har vi bred erfaring fra prosjekter der vi har utarbeidet analyser for private og offentlige virksomheter – inkludert brann- og redningsvesen, kommuner, andre offentlige virksomheter og privat næringsliv.

Kontakt oss for en prat
Einang Safety Consult AS
Tlf.:   932 97 784
E-post:   [email protected]
Postadresse:   Smelteverket 101, 5750 Odda
www:   einangsafety.no
Org.nr.:   918 335 102