Vilkår


Vilkår

 

Ved kjøp eller annen bruk av tjenester fra Einang Safety Consult AS (heretter kalt ESC) gjelder de følgende vilkårene.

 

Kjøp av konsulenttjenester

Konsulenttjenester utføres etter nærmere angitte avtalevilkår etter gjeldende timepriser. Ved utførelse av større prosjekt kan det ved avtaleinngåelsen avtales en fastpris for oppdraget.

 

Konsulentoppdrag faktureres pr. 14 dager, med mindre annet er avtalt.

 

Kurs

Alle kurs som arrangeres av ESC har bindende påmelding. Dersom spesielle hensyn skulle tilsi det, vil ESC selvsagt være imøtekommende i forhold til å sette en ny kursdato. I helt spesielle tilfeller vil vi kunne refundere betalt kursavgift eller frafalle ubetalt kursavgift.

Ved kjøpt av nettbaserte kurs, gis brukeren tilgang til den nettbaserte kursportalen i et gitt antall dager eller måneder; dette er angitt på bestillingssiden for det aktuelle kurset. Påmelding er bindende. I helt spesielle tilfeller vil vi kunne refundere betalt kursavgift eller frafalle ubetalt kursavgift. Brukeren vil da miste tilgangen til nettkurset.

Kurs faktureres normalt pr. 14 dager. Ved behov for andre betalingsbetingelser, kan en kontakte oss.

 

Tilgang til nettportalen «Brannvernstøtten»

ESC tilbyr nettportalen «Brannvernstøtten», som er en kunnskapsdatabase m.m. for brannvernansvarlige og forebyggende-personell i brannvesen. Dette er en lukket opplæringsportal, der betalende brukere får tilgang til informasjon, regelverk, øvelsesplaner og mye mer. Brannvernstøttenhar en egen, lukket Facebook-gruppe for brukerne, som ingen andre enn brukerne kan se eller får tilgang til. Medlemskap i Facebook-gruppen er frivillig. Brukeren får tilgang ved at ESC legger brukeren til med brukerens egen, private Facebook-profil.

 

Tilgang

For å få tilgang til Brannvernstøtten betaler brukeren en årlig fastsatt sum. Dersom en virksomhet ønsker at flere i virksomheten skal få tilgang, gis en pris som er rimeligere enn hvis hver enkelt bruker skulle betalt for tilgangen. Priser fremgår av informasjonssiden for Brannvernstøtten: https://www.einangsafety.no/p/brannvernstotten-alt-pa-ett-sted.

 

Hver bruker får et unikt brukernavn og passord for å logge seg inn på Brannvernstøtten.

 

Betaling

Tilgang til nettportalene faktureres pr. 14 dager. Bestilling skjer via egen bestillingsside, https://www.einangsafety.no/p/bestilling-brannvernstotten. Alle personopplysninger behandles konfidensielt.

 

Tilgangen fornyes automatisk for ett år av gangen.

 

Oppsigelse

Tilgang til en nettportal må sies opp av brukeren innen tre måneder før utgangen av året det er betalt for.

 

Materialet på nettportalene

Med mindre annet er angitt, er det ikke tillatt å kopiere eller dele materiale på Brannvernstøtten, herunder tekst, bilder, videoer eller nedlastbare dokumenter.

 

Brudd på vilkårene

Brudd på disse vilkårene kan føre til utestengelse fra Brannvernstøtten.

 

 

Disse vilkårene ble sist oppdatert: 08.12.2017