Vi bistår brann- og redningsvesen med å utarbeide lovpålagte analyser

1. mars 2022 trådte den nye brann- og redningsvesenforskriften i kraft. Denne pålegger brann- og redningsvesenet å utarbeide:

 • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
 • Forebyggendeanalyse
 • Beredskapsanalyse 

Sammen utgjør disse analysene dokumentasjonen av brann- og redningsvesenet, jf. forskriftens § 4.

De siste årene har vi i utarbeidet slike analyser for mange brann- og redningsvesen, deriblant:

 • 110 Vest
 • Askøy
 • Austevoll
 • Bergen
 • Bjørnafjorden
 • Eidfjord
 • Eigersund
 • Etne
 • Fitjar
 • Flekkefjord
 • Karlsøy
 • Kvam
 • Kvinnherad
 • Osterøy
 • Samnanger
 • Solund
 • Stad
 • Stord
 • Tysnes
 • Ullensvang
 • Ulvik
 • Vaksdal
 • Voss
Kontakt oss for en prat

Hvem er vi?

Einang Safety Consult AS (ESC) tilbyr konsulenttjenester og kurs/opplæring innen brannsikkerhet, HMS, beredskap og ledelse – både til offentlige og private virksomheter.

En viktig del av konsulentarbeidet vi gjør, er å bistå brann- og redningsvesen med å utarbeide ROS-analyser, forebyggendeanalyser og beredskapsanalyser. Vi kan også bistå med planverk og konsekvensutredninger.

Kompetanse = trygghet

Vi har lang erfaring fra brann- og redningsvesen, havnevesen, IUA, industri, politiet og Forsvaret. I tillegg har vi bred erfaring fra prosjekter der vi har utarbeidet analyser for private og offentlige virksomheter – inkludert brann- og redningsvesen, kommuner, andre offentlige virksomheter og privat næringsliv.

Kontakt oss for en prat
Einang Safety Consult AS
Tlf.:   932 97 784
E-post:   [email protected]
Postadresse:   Smelteverket 101, 5750 Odda
www:   einangsafety.no
Org.nr.:   918 335 102