Vil din virksomhet ha bistand til å forbedre IKT-sikkerheten?

Alle virksomheter er avhengig av IKT-systemer og -utstyr i hverdagen. "Alt" foregår på datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen, og bak IKT-systemene vi bruker er det servere, skyløsninger, avansert programvare og nettverk.

Vi hjelper private og offentlige virksomheter med å evaluere IKT-sikkerheten og sette i verk tiltak for å forbedre den.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Politiets sikkerhetstjeneste sier følgende om dagens trusselbilde:

"Trusselbildet i det digitale rom blir stadig mer komplekst. Omfanget av kriminaliteten er stort. Norge er et attraktivt mål for kriminelle i utlandet. Vår geografiske plassering langt nord er ingen beskyttelse i det digitale rom. Truslene er sammensatte, og verktøyene og virkemidlene som rettes mot oss er i stadig utvikling."

Politiets sikkerhetstjeneste
Fra temarapport om cyberkriminalitet 2023

Hvis virksomheten eller IKT-systemene deres blir utsatt for et dataangrep, eller hvis en (usikret) laptop eller mobiltelefon blir stjålet, kan én eller flere av følgende uønskede hendelser skje:

 • sensitiv informasjon eller personopplysninger kommer på avveie og kan bli misbrukt eller publisert på nettet
 • arbeidsoppgaver kan ikke utføres
 • driften må stanses fordi dere ikke har tilgang til programvare og lagrede data
 • det går med store ressurser på å gjenopprette tapte data
 • virksomheten får svekket omdømme og tillit
 • informasjon som er lagret blir slettet, endret, kopiert eller kryptert
 • virksomheten blir forsøkt presset til å betale løsepengevirus
 • virksomheten får bøter eller gebyrer for at den ikke har hatt god nok IKT-sikkerhet 
 • erstatningskrav fra kunder eller andre

Hvordan vi kan hjelpe din virksomhet

Einang Safety Consult AS (ESC) tilbyr konsulenttjenester og kurs/opplæring innen IKT-sikkerhet – både til offentlige og private virksomheter. Vi utfører:

 • evaluering av IKT-systemene deres, inkludert penetrasjonstesting
 • risikovurdering av IKT-systemene deres
 • bistand til forbedring av IKT-sikkerheten, med konkrete tiltak
 • fagdager eller temasamlinger for ledere og medarbeidere om IKT-sikkerhet
 • kurs om IKT-sikkerhet

Hør vår podcast om IT-sikkerhet 

I samarbeid med digitaletterforsker Henrik Selje Bygnes, har vi laget en miniserie om IKT-sikkerhet.

Her får du kunnskap om ulike trusler, og du får matnyttige tips til hvordan du kan sikre din virksomhet mot angrep.

Les mer og lytt til podcasten her
Kontakt oss for en uforpliktende samtale
Einang Safety Consult AS
Tlf.:   932 97 784
E-post:   [email protected]
Postadresse:   Smelteverket 101, 5750 Odda
www:   einangsafety.no
Org.nr.:   918 335 102