Vi bistår kommuner med å utarbeide miljørisikoanalyser

Ifølge forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning, skal alle kommuner utarbeide en miljørisikoanalyse.

Forskriften stiller også krav om at det skal utarbeides en beredskapsanalyse som identifiserer behovet for:

   a) organisering av beredskapen

   b) nødvendig beredskapsutstyr

   c) nødvendig mannskap

   d) responstid

Vi vet at «alt» kan skje, og kommunen skal være forberedt den dagen «det» skjer. 

Vi bistår dere i arbeidet med å utarbeide miljørisikoanalysen og beredskapsanalysen. Dette setter dere i stand til å redusere risiko og oppfylle lovpålagte krav. 

Kontakt oss for en prat

Hvem er vi?

Einang Safety Consult AS (ESC) tilbyr konsulenttjenester og kurs/opplæring innen brannsikkerhet, HMS, beredskap og ledelse – både til offentlige og private virksomheter.

En viktig del av konsulentarbeidet vi gjør, er å utarbeide risikovurderinger og fullstendig beredskapsplanverk.

Kontakt oss for en prat
Einang Safety Consult AS
Tlf.:   932 97 784
E-post:   [email protected]
Postadresse:   Smelteverket 101, 5750 Odda
www:   einangsafety.no
Org.nr.:   918 335 102