Sjekk våre kommende kurs her (og ta kontakt om du ønsker spesialtilpasset kurs for din virksomhet)

Slik kommer du i gang med HMS-arbeidet

 

Bruk Internkontrollforskriften § 5 som huskeliste i HMS-arbeidet

Mange ledere opplever at HMS-arbeidet er lite håndgripelig, og har utfordring med å vite hvor de skal begynne. Så hvorfor ikke bare starte med Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) § 5?

Nokså tidlig i arbeidet i bedriftshelsetjeneste, fant jeg ut at Internkontrollforskriften § 5 er en fin huskeliste. Først brukte jeg den bare for meg selv, for at jeg skulle huske på hva jeg måtte snakke med kundene om. Etter hvert forsto jeg at jeg mye heller kunne presentere den som huskeliste også for kundene!

 

Hvorfor finnes lovverket?

Når jeg snakker med kunder om lovverk, pleier jeg å fokusere på bakgrunnen for at det finnes:

  • For å sikre trygge arbeidsplasser, og at ingen skal skade seg eller bli syke av arbeidet.
  • For å gi retningslinjer for hva som skal til for...
Fortsett å lese...

Hvorfor er opplæring en viktig del av HMS-arbeidet?

På alle arbeidsplasser utfører de ansatte arbeidsoppgaver som krever en eller annen form for internopplæring. Mange stillinger krever at arbeidstakeren har en utdanning i bunn, men i tillegg er det virksomhetsinterne forhold, rutiner og prosedyrer som arbeidstakerne må settes inn i for å kunne utføre jobben tilfredsstillende. Sånn er det på nær sagt alle arbeidsplasser – det er noe alle vet.

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at arbeidstakerne skal gjøres kjent med ulykkes- og faresituasjoner som kan være forbundet med arbeidet. Arbeidstakerne skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon for å kunne utføre jobben sin på en sikker måte. Dette høres sikkert logisk ut, men gjennomføres det i praksis? Nei, dessverre – undersøkelser viser at mange arbeidstakere blir satt rett i jobb uten å få den minste opplæring...

Fortsett å lese...

Sharing is caring. Derfor er avvikssystem og -håndtering en essensiell del av HMS-arbeidet!

 

Mange virksomheter ser på avvikshåndtering som en skikkelig tidstyv og hodepine.

I tillegg kan ansatte oppleve at det å registrere avvik gir en følelse av å skulle innrømme å ha gjort feil, eller å angi kollegaer for å ha gjort feil. Men leverte avvik er en ressurs for bedriften! Hvordan kan ledere og ansatte sammen skape en kultur hvor avvik blir en suksesshistorie?

 

Hvorfor skal virksomheten ha et avvikssystem?

Internkontrollforskriften § 5 punkt 7 krever at virksomheten iverksetter rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette betyr i praksis at arbeidsgiver skal ha et system for at ansatte enkelt skal kunne si fra dersom de opplever at noe ikke er helt som det skal i arbeidsmiljøet. Og grunnen til dét er for å kunne leve opp til formålet med...

Fortsett å lese...

Knowledge is power! Om involvering, bevisstgjøring og ansvar i HMS-arbeidet.

Uttrykket Knowledge is Power blir ofte direkte oversatt med Kunnskap er makt. Jeg velger meg å oversette det til Kunnskap er styrke, og slik er det virkelig i HMS-arbeidet!

 

HMS er lovbestemt

Noen ganger er det lett at HMS-arbeidet blir en skrivebordøvelse, noe virksomheten MÅ gjøre fordi lovverket sier det. Jeg er mer opptatt av HVORFOR det finnes et lovverk som krever systematisk HMS-arbeid, og det er for å sikre at ansatte kommer like friske hjem fra jobb som når de kom. Det krever at HMS-arbeidet er en implementert del av arbeidshverdagen, og kan til og med være med å øke jobbengasjementet! Men det krever at ansatte har kunnskap om og eierskap til HMS-arbeidet på arbeidsplassen.

Alle virksomheter er pålagt samarbeid med ansatte i HMS-arbeidet. Dersom virksomheten har 10 eller flere ansatte, skal det velges verneombud. Dersom det er under 10 ansatte, kan virksomheten velge en annen løsning på...

Fortsett å lese...

Risikovurderinger – hva og hvorfor

Er virksomheten din forberedt den dagen det uønskede skjer? For det skjer! Derfor er risikovurderinger en vital del av HMS-arbeidet og styringsprosessene i enhver virksomhet.

I dette innlegget skal vi se på hva som kan skje og hva en risikovurdering er. Eller en «risiko- og sårbarhetsanalyse», forkortet ROS-analyse.

Men først: Spør deg selv igjen. Er dere virkelig forberedt? På det som dere ikke vil at skal skje? Men som dere likevel vet vil skje? Som dataangrep. Fravær av nøkkelpersonell. Trafikkulykker på jobbreise. Og så mye mer. Alt kan skje. Og det meste skjer – fra tid til annen. Sånn er livet.

Og er dere forberedt på det uventede? Det som dere ikke regner med vil skje. Eller som dere rett og slett ikke kan forutse?

Har du og virksomheten din råd til å satse på at det går bra? Hva gjør dere da den dagen det ikke går bra? Den dagen ting går...

Fortsett å lese...

Noen tips for å bli rå på systematisk HMS-arbeid

Systematisk HMS-arbeid er kanskje ikke akkurat det du har mest lyst å bli rå på. Men likevel...
Det er kanskje det du vet du MÅ bli rå på. 

 

Derfor har vi laget denne bloggposten til deg. Sånn at du skal senke skuldrene noen hakk ekstra når du hører ordet "systematisk HMS-arbeid".

Er du klar?

Det er bare å sette seg godt til rette og lese i vei!

Først av alt:

For å gjøre det ekstra enkelt og brukervennlig, som det så fint heter, har vi valgt å gjøre dette på følgende måte:

Vi har samlet artikler jeg tidligere har skrevet om temaet. Enten her inne på Einang Safety sin side, eller for andre aktører – som for eksempel EcoOnline.

Vi kommer også til å vise til Videocation. Har du hørt om dem forresten? Det er de som har det vi kaller "Netflix for læring" – og vi i Einang Safety er noen...

Fortsett å lese...

5 tips til HMS-arbeidet ditt

Jeg ønsker i dette innlegget å gi deg 5 tips til HMS-arbeidet ditt, slik at du kan senke skuldrene et par hakk.

Samtidig vil jeg vise deg hvorfor jeg alltid sier at HMS-arbeidet er grunnmuren for et godt arbeidsmiljø, og for et godt omdømme.

Tenk deg at du skal bygge et hus. Bygger du ikke en solid grunnmur, så vil følgelig ikke huset ditt stå like støtt som det ville gjort om du hadde gjort en skikkelig jobb. Huset kan se fint ut fra utsiden - helt til det slår sprekker. Deretter går det bare nedover.

Slik er det med virksomheten din også. Der er HMSen grunnmuren. Og er det noe vi ikke ønsker med virksomheten vår, så er det at arbeidsmiljøet slår sprekker og at driften går nedover.

Ikke sant?

 

Det systematiske HMS-arbeidet sine fordeler

Derfor vil jeg si noen ord om fordelene med systematisk HMS-arbeid, før jeg gir deg de 5 tipsene til...

Fortsett å lese...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.