Endringer i regelverket om verneombud

hms verneombud Oct 11, 2023

Visste du at fra 1. januar 2024 så kommer det endringer i regelverket som omhandler verneombudet?

 

Oh yes. Endringer kommer. Men de er til det bedre. Til det bedre for både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet.

Endringene som kommer er til det bedre for det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet

I denne artikkelen ønsker jeg å se på disse endringene sammen med deg – og samtidig se litt på hvem verneombudet egentlig er, hva verneombudet egentlig skal gjøre, ...og som jeg har fortalt i tidligere artikler om verneombudet: hvorfor denne rollen har en så stor plass i hjertet mitt.

Forrige artikkel handlet om endringene som gjelder arbeidsmiljøutvalget (AMU). For de av dere som vil lese den, så finner dere den her: Nytt i regelverket om AMUMen tilbake til verneombudet, og endringene som trer i kraft ved nyttår. Er du klar?

 

Endringer som omhandler verneombudet 

Fra 1. januar 2024 skal alle virksomheter med fem eller flere arbeidstakere ha minst ett verneombud. Har virksomheten færre enn fem arbeidstakere, så kan det avtales en annen ordning. 

I dag er det slik at hvis arbeidsplassen din har 10 eller flere arbeidstakere, så skal virksomheten ha minst ett verneombud. Har arbeidsplassen derimot færre enn 10 arbeidstakere, så kan det velges en annen ordning. 

Dette betyr at mange flere arbeidsplasser rundt om i landet kommer til å være så heldige å få ett eller flere verneombud om ikke så mange månedene.

 

Det kommer enda noen flere endringer...

Arbeidsmiljøloven § 6-2 1, ledd (verneombudets oppgaver) får fra 1. januar 2024 en tilføyelse som sier at verneombudet sine oppgaver også vil omfatte innleide arbeidstakere og selvstendige arbeidstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten.

Arbeidsmiljøloven § 6-2 2. ledd vil utvide verneombudets oppgaver til å påse at arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø er ivaretatt. Tommel opp for denne tilføyelsen!

 

Hva betyr det å bli valgt til verneombud?

Jeg sa i innledningen at verneombudet har en spesiell plass i hjertet mitt. Voldsomt sagt, tenker du. Kanskje. Men, det er sant.

For; har vi et verneombud som griper rollen sin for alt det er verdt og som kjenner sin besøkelsestid? Da har vi en rolle som binder arbeidsgiver og arbeidstaker sammen, for å skape et arbeidsmiljø som er godt både fysisk og psykososialt.

Jeg skrev en artikkel om dette for noen år siden. Artikkelen er like aktuell i dag. Den handler om hvor engasjerte verneombudene jeg møter på min vei er. Den sier også noe om hva verneombudet egentlig skal gjøre. Håper den kan være både til inspirasjon og til hjelp.

Som jeg skriver i artikkelen, så skal verneombudet ivareta sine kollegaer i saker som gjelder arbeidsmiljøet. Selv om lederen er den som har det overordnede ansvaret for arbeidsmiljøet i virksomheten, og selv om den enkelte har en medvirkningsplikt til å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø, så skal verneombudet være en støttespiller i dette arbeidet. Og en støttespiller? ...Det er godt å ha.

 

Bruk litt tid på å lese gjennom hva arbeidsmiljøloven og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning sier om verneombudet. Gjør dette uavhengig av hvilken rolle du har på din arbeidsplass.

Om du har en ansattrolle, så er det godt å vite hvordan og hvorfor verneombudet skal være der for deg. Om du er arbeidsgiver, så er det godt å få en påminnelse om hvordan verneombudet skal være "med på laget". Og om du er tillitsvalgt? Ja, så gjør det også godt å få mer kjøtt på beinet når det gjelder verneombudsrollen. For det er jo slik mange ganger (les: VELDIG mange ganger):

Vi blander verneombudet og den tillitsvalgte. Tenk at verneombud = arbeidsmiljø, mens tillitsvalgt er den som har tråden i personalsaker, i vanlige oppsigelsessaker, eller i lønnskonflikter. Verneombudet har sitt "eget" kapittel i arbeidsmiljøloven, mens den som er tillitsvalgt er styrt av en tariff- eller hovedavtale.

 

Fleip eller fakta om verneombudet

Mye har blitt sagt om verneombudet. Noe er korrekt, mens andre ting som blir sagt (eller antatt) er rett og slett riv ruskende galt. Jeg lagde derfor en quiz for EcoOnline som du kan teste ut her. Målet med quizen var rett og slett å få de harde fakta på bordet om denne rollen som har fått sitt helt eget kapittel i Arbeidsmiljøloven, og samtidig bli enda bedre kjent med rollen.

 

Kan jeg være både verneombud og tillitsvalgt?

Hadde jeg fått 100 kroner for hver gang jeg hadde blitt stilt dette spørsmålet, så hadde jeg levd som en krøsus. Kanskje flåsete sagt, men det er noe i det.

For spørsmålet? ...Det går igjen. 

Svaret er at ja, du kan være både verneombud og tillitsvalgt, men det er ikke noe som Arbeidstilsynet anbefaler – rett og slett fordi rollene fort kan havne i konflikt med hverandre.

Se for deg at du er både verneombud og tillitsvalgt. Det oppstår en konfliktsak der du som tillitsvalgt skal ivareta interessene til dine egne medlemmer. Men, så er du jo også verneombud – og skal ivareta arbeidsmiljøet for alle arbeidstakerne, ikke bare de som er med i fagforening X... 

 

Krav til opplæring av verneombudet

Så snart som mulig etter at man er valgt til verneombud, har verneombudet rett på opplæring i sin nye rolle. Heldigvis.

 

Hva opplæringen skal gjøre? Den skal gjøre deg som verneombud forberedt, og den skal gjøre deg trygg i rollen. Vi i Einang Safety holder jo slike kurs både virtuelt og fysisk, som du kanskje vet. Når vi møtes til første kursdag, kan agendaen virke omfattende. Men når deltakerne får høre (og se) at alt henger sammen? Da er det mange skuldre som senker seg mange hakk.

Som en deltaker skrev i tilbakemeldingen på et av 40-timerskursene våre:

"Gruet meg til 40 timer, men gledet meg etter en time til å fortsette resten av kurset:)"

Han er nok ikke den første som har gruet seg. Og han blir nok heller ikke den siste. Da kan det være en trøst å lese slike tilbakemeldinger fra tidligere deltakere. Engasjementet og humøret blant deltakerne er alltid upåklagelig – uansett om de gruet seg eller ei.

Når det gjelder betingelsene som gjelder for opplæring av verneombudet, så er det de samme som for AMU-medlemmer. Blant annet er det arbeidsgiver som skal sørge for at verneombudet får den opplæringen som er nødvendig for å kunne utføre vervet sitt på en forsvarlig måte. 

 

Spesialtilpasset opplæring

Noen virksomheter har særlige risikoområderSånn som brann-Norge som jeg er "oppvokst" i – både som ansatt i forebyggende og beredskap, som verneombud, og som overbefal og brannsjef. Et brann- og redningsvesen har jo en del såkalte særlige risikoområder – og opplæringen skal være tilpasset deretter. Og det skulle bare mangle. "One size fits all" stemmer ikke helt i arbeidslivet.

I 2017 utarbeidet jeg derfor et spesialtilpasset 40-timers HMS-kurs for verneombud, medlemmer av AMU og ledere i brann- og redningsvesenet. Kurset har blitt kjørt siden den gang – og er alltid fokusert på den til enhver tid gjeldende risiko for brann- og redningsvesenet. Etter den tid har vi også kjørt opplæring for verneombud, AMU-medlemmer og ledere i andre virksomheter rundt om i landet, tilpasset deres særlige risikoområder. Vi har blant annet holdt kurset for virksomheter der alle de ansatte jobber foran en PC-skjerm hele dagen. Disse har helt andre utfordringer enn et brann- og redningsvesen, og de utfordringene blir tatt opp og behandlet underveis i kurset. Alt for at deltakerne skal ta med seg matnyttig kunnskap tilbake etter endt kurs.

Som sagt: slagordet "one size fits all" passer ikke alltid. Noen har særlige risikoområder som må adresseres. Enkelt og greit. Vi må vokte oss vel for ikke å bli for generaliserte. PS! Vi holder også kurset på engelsk.

Det er noe jeg er veldig stolt over: At vi i Einang Safety tilstreber å spesialtilpasse opplæringen til den enkelte virksomhet og til den enkelte deltaker.

...Og så er det jo ikke til å stikke under en stol at med en gang vi får opplæring som er tilpasset oss selv, så blir den mer spennende og lærerik. Da får vi de rette knaggene å henge eksemplene på, og det er litt enklere å holde øynene åpne (for å kalle en spade for en spade).

Litt reklame også, på tampen av avsnittet: Visste du at sammen med Videocation, så har vi utgitt HMS-kurs for verneombud og AMU-medlemmer. Dette passer perfekt som blended learning! Det syns vi er så kjekt! Kontakt meg om du vil vite mer på tlf. 41 66 91 88.

 

Hvor lang skal opplæringen av verneombudet være?

Godt spørsmål. Veldig godt spørsmål. For de fleste av oss føler jo at tiden løper fra oss (og MEGET subjektivt sett, så løper den raskere og raskere jo eldre man blir).

Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring dersom partene i fellesskap har kommet frem til at det er forsvarlig. En slik avtale må være basert på at risikoforholdene i virksomheten tilsier at det er forsvarlig med kortere opplæring. De involverte må da ha vurdert både innholdet og omfanget av opplæringen.

Og du? Husk at Arbeidstilsynet er din venn. Lurer du på hvor lang opplæringen bør være for din virksomhet, så kan en rådføring med Arbeidstilsynet være til god hjelp. Håper det var litt betryggende.

 

Hva gjør vi når vi har avtalt at vi ikke skal ha et verneombud?

Dette spørsmålet er viktig å adressere. For både dagens regelverk (og endringene som trer i kraft 1. januar 2024) sier at dersom vi er under et visst antall personer, så kan partene i fellesskap avtale en annen ordning.

I dag kan vi velge en annen ordning hvis vi er færre enn 10 ansatte, og fra og med 1. januar 2024 kan vi velge en annen ordning hvis vi er under 5 ansatte (i antallet ansatte skal både fast ansatte (heltid og deltid), midlertidig ansatte og innleide telles med).

Arbeidstilsynet har utarbeidet en mal (både på nynorsk og bokmål) for en slik avtale.

 

"Men, jeg har ikke tid til å være verneombud!" 

Den tanken er det nok flere som har hatt når de har blitt valgt til verneombud. Husk at  arbeidsgiver skal  tilrettelegge slik at den som er verneombud får nødvendig tid tilgjengelig for å kunne utføre vernearbeidet på en forsvarlig måte.

På kursene våre oppfordrer vi alltid verneombudet til å lage seg en årsplan for vernearbeidet. Da blir ikke vernearbeidet gjort "litt her og litt der" og i skippertak. Det blir heller ikke slik at man gjennomfører en vernerunde, og "that's it". En årsplan vil tvert imot bidra til at vernearbeidet blir lagt opp for at arbeidsmiljøet kontinuerlig kan forbedres:

  • ...Slik at de ansatte kan glede seg til å gå på jobb fordi de har en trygg arbeidshverdag både fysisk og psykososialt.
  • ...Slik at arbeidsgiver vet at h*n har et sterkt og solid bindeledd mellom seg selv og arbeidstaker i arbeidsmiljøarbeidet.

Så en årsplan for vernearbeidet? ...Aldri å forakte. 

Jeg må også få påpeke at hver og en av oss som er arbeidstakere har en medvirkningsplikt i arbeidsmiljøarbeidet.
Det betyr at dersom jeg blir valgt eller utpekt til å være verneombud, så kan jeg ikke nekte – uansett hvor lite lyst jeg har, eller hvor dårlig tid jeg mener at jeg har. Det høres nok litt rart ut at jeg ikke kan nekte. Men hvor fornuftig det er å pålegge noen denne rollen, selv om de absolutt ikke vil? Vel, det kan jo diskuteres. 

 

Skal vi ha et hovedverneombud i tillegg til verneombudet?

Dersom arbeidsplassen din har flere enn ett verneombud, så skal dere ha et hovedverneombud. Se på hovedverneombudet som organisatoren. Den som veileder og bistår de ulike verneombudene, den som skal koordinere arbeidet til de ulike verneombudene.

Det er hovedverneombudet som skal sitte i arbeidsmiljøutvalget, og da som den ene representanten fra arbeidstakers side. 

Her kan du lese mer om hva forskrift om organisering, ledelse og medvirkning sier om hovedverneombudet – du finner også Arbeidstilsynets kommentarer under forskriftsteksten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neste gang du stønner ved tanken på å få i gang verneombudsrollen på arbeidsplassen; tenk på den innsatsen som verneombudet vil kunne gjøre for alle rundt seg. De tar på seg et ansvar for å gjøre det litt tryggere, litt bedre, og litt kjekkere for deg og meg å være på jobb. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ønsker du et spesialtilpasset verneombudskurs for din virksomhet (enten fysisk eller virtuelt), så er det bare å gi oss en lyd. Du finner opplysningene våre her: VERNEOMBUDSKURS