40 timers HMS-kurs
(«verneombudskurset»)

spesialtilpasset for brannvesen

Klikk her for å kontakte oss, enten du vil avtale et kurs der du bor eller ha mer informasjon

Lovpålagt opplæring for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg

Dette kurset er spesielt tilpasset for verneombud, tillitsvalgte og ledere i brannvesen

Det er lovpålagt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg å ta minst 40 timers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og AMU-medlem, men vil være like relevant for ledere og andre – som for eksempel ansatte innen HMS og HR, eller tillitsvalgte.

Kurset går over 4 dager. Det blir satt av tid til gruppearbeid og diskusjoner.

 

Kursets varighet: 40 timer (4 kursdager og en spesialtilpasset oppgave)

 Kurset vil ha fokus på:

 • Brannfolk og feiere – og eksponering for kreftfremkallende stoffer
 • Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø knyttet til brannvesen
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid knyttet til brannvesenets arbeidsoppgaver
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Internkontroll
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter
 • Den enkeltes rolle i arbeidsmiljøarbeidet
 • ROS-analyse
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Vernerunder og oppfølging
 • Gruppeøvelser og diskusjoner

Etter endt kurs får deltakerne utdelt kompetansebevis.

 

Vi avholder kurs etter behov og etterspørsel. Kurset kan gjerne avholdes der du holder til.

Normalpris for kurset er kr. 8.500,- pr. person. Hvis det er flere enn fire deltagere kan vi diskutere en lavere pris.

 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte meg på E-post [email protected] eller telefon 416 69 188.


Varierte kursdager :-)

Å sitte på "skolebenken" trenger ikke å være tungt og kjedelig. Kursdagene er lagt opp med både forelesninger, engasjerende oppgaver og gruppearbeid :-D.

Det vil også bli tid til diskusjon og refleksjon.

Erfaring

Einang Safety Consult drives av Karine Einang, som bl.a. er utdannet HMS-ingeniør og branningeniør. Hun har bl.a. jobbet som personalsjef og brannsjef, og har således bred erfaring innen HMS. Einang har også mange års erfaring som brannkonstabel og vet derfor hvor «skoen trykker».

Hvem er vi?

Einang Safety Consult AS (ESC) tilbyr bl.a. konsulenttjenester og kurs/opplæring innen brannsikkerhet, HMS, beredskap og ledelse – både til offentlige og private virksomheter.

Hva sier de som har vært med på kurset?

«Engasjert og dyktig kursholder. Fagrettet og informasjonsrikt kurs.»

Kristian Horne
Verneombud, Kvinnherad Brann og Redning

 

«Kurset hadde bra innhold med fokus på de viktige og realistiske tingene jeg som verneombud i brannvesenet vil komme borti. Etter kurset har jeg tatt tak i flere forhold lokalt som gjengen har sett positivt på. Kan absolutt anbefale kurset til alle andre i min stilling.»

Steinar Albrethson
Feier og verneombud, Sauda Brannvesen

 

«Jeg syns kurset var vinklet godt inn mot brannvesenet, det var lett å kjenne seg igjen i situasjoner som jeg kan komme borti. Kursholder hadde god kunnskap om jobben som vi gjør på en brannstasjon, dette gjør at det var lett å diskutere ting som vi kan komme borti.»

Anve Abelsen
Brannkonstabel og verneombud, Odda Brann og Redning

Her finner du oss:

Vi holder til på Smelteverkstomten i Odda, men kan arrangere kurs der du er.

Kontaktinformasjon

Tlf.:   416 69 188
E-post:   [email protected]
                        Besøksadresse:   Smelteverket 57, 5750 Odda («Hovedlageret»)
Postadresse:   Ragdevegen 15, 5750 Odda
www:   einangsafety.no
Org.nr.:   918 335 102