40 timers HMS-kurs
(«verneombudskurset»)

Klikk her for å kontakte oss, enten du vil ha mer informasjon eller avtale et kurs der du bor
Det er lovpålagt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg å ta minst 40 timers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS).

 

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og AMU-medlem, men vil være like relevant for ledere og andre – som for eksempel ansatte innen HMS og HR, eller tillitsvalgte.

 

Kurset kan avholdes fysisk eller virtuelt (les mer om virtuelt kurs lenger nede).

 

Kursets varighet: 40 timer (4 kursdager og en spesialtilpasset oppgave)

 Kurset vil ha fokus på:

  • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø 
  • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid 
  • Internkontroll
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter
  • Den enkeltes rolle i arbeidsmiljøarbeidet
  • ROS-analyse
  • Kommunikasjon og samarbeid
  • Vernerunder og oppfølging
  • Gruppeøvelser og diskusjoner

 

Etter endt kurs får deltakerne utdelt kursbevis.

 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på E-post [email protected] eller telefon 416 69 188.

 

Om virtuelt kurs:

Det å gjennomføre kurset virtuelt, vil si at du deltar via nettet – og du samhandler med kursholder og de andre deltakerne via videosamtale. Dette gjør det enklere å delta uavhengig om du bor helt i nord eller helt i sør i landet vårt.

 

Men får vi det samme utbyttet av kurset når vi sitter bak hver vår skjerm?

Det jeg liker best med kurset selv er all den gode praten under gruppeoppgavene, i pausene og i lunsjen.

Så du tenker kanskje litt som meg «blir det like kjekt når jeg sitter bak min pc-skjerm, og de andre bak sin pc et annet sted i landet?»

Dette løser vi ved at jeg lager såkalte «breakoutrooms» når vi skal gjøre oppgaver. Pausene og lunsjen nytter dere som dere vil, sammen via skjermen – eller hver for dere.

Ellers er det fritt fram å rekke opp hånda og stille spørsmål og komme med innspill underveis i undervisningen, akkurat som på et fysisk kurs.

Klikk her for å kontakte oss, enten du vil ha mer informasjon eller avtale et kurs der du bor

Varierte kursdager :-)

Å sitte på «skolebenken» trenger ikke å være tungt og kjedelig. Kursdagene er lagt opp med både forelesninger, engasjerende oppgaver og gruppearbeid.

Det vil også bli tid til diskusjon og refleksjon.

Om kursholderne:

Karine Einang

Karine er bl.a. utdannet HMS-ingeniør, branningeniør og har også en bachelor innen risk management. Hun har jobbet som personalsjef og brannsjef, og har bred erfaring innen HMS. Hun vet derfor hvor «skoen trykker».

Paul F. Henriksen:

Paul har mer enn 20 års erfaring fra Forsvaret og politiet – både som militærpolitibefal, politibetjent og etterforskningsleder. Han har videreutdanninger innen bl.a. beredskapsledelse, krisehåndtering, organisasjon og ledelse, samt politiledelse.

Hvem er vi?

Einang Safety Consult AS (ESC) tilbyr bl.a. konsulenttjenester og kurs/opplæring innen brannsikkerhet, HMS, beredskap og ledelse – både til offentlige og private virksomheter. Du kan lese mer om oss på einangsafety.no.

Klikk her for å kontakte oss, enten du vil ha mer informasjon eller avtale et kurs der du bor

Kontaktinformasjon: 

Tlf.:   416 69 188
E-post:   [email protected]
Postadresse:   Smelteverket 101, 5750 Odda
www:   einangsafety.no
Org.nr.:   918 335 102