Krav til deg som leder

ledelse lederskap Mar 30, 2023
Krav til meg som leder

Det stilles mange krav til deg som leder…

Disse kravene stilles i form av lovverk, interne rutiner i organisasjonen, krav fra dine medarbeidere og omgivelser – og sist, men ikke minst, krav fra deg selv.

 

Forventninger da? ...Forventninger til deg som leder?

Jo. Det stilles også forventninger til deg som leder… Det vet du, og det vet jeg.

Dersom du klarer å innfri de realistiske forventningene, vil du i større grad motta respekt. 

I denne artikkelen skal du og jeg gå nærmere inn på kravene som stilles, selv om både kravene og forventningene går mye hånd i hånd. Jeg lover at jeg skal lage en egen artikkel som går på forventninger ved en senere anledning.

 

Ha vett nok til å stille krav til deg selv som privatperson

Du som privatperson skal – og må – ha vett nok til å kreve at arbeidet ikke skal spise deg opp. Hvis arbeidet spiser deg opp, ender du fort opp med å utføre en dårlig jobb fordi du er utslitt. 

Dette kravet er det mange av oss som ikke stiller oss selv. Hvorfor? Både fordi vi ikke tenker over at det bør kreves av oss, men like mye fordi vi tror at det ikke har noen innvirkning på resultatet av den jobben vi gjør. 

MEN! 

Det har veldig stor innflytelse på jobben vi gjør, og nettopp derfor bør det kreves av oss.

Overarbeidet, utbrent og utmattet, er bare noen av begrepene som kan brukes om det som skjer med oss når vi lar jobben spise oss opp.

For å sette det på spissen:
Dersom vi ikke sørger for å ta fri og koble av fra jobben, utfører vi på en måte ordrenekt, for vi ender opp med å gjøre en dårlig jobb. Og som arbeidstaker (og som leder) er vi pliktig å gjøre en god jobb.

 

Du er ikke alene

Du må innse at du alene ikke skal utføre jobben. Dere er, og skal være, et team. 

Som en god leder, har du tillit til at dine medarbeidere vil utføre oppgaven de er satt til å gjøre. Dersom du prøver å ettergå alle sine arbeidsoppgaver, i tillegg til dine egne, er du dømt til å tape. 

Du vil bli hengende etter, og jobben vil spise deg opp mer og mer…

 

Krav fra dine medarbeidere

Medarbeiderne dine har rett til å stille krav til deg som leder. Men du kan ikke alltid, og du skal ikke alltid, oppfylle alle disse kravene, for noen av kravene vil heller kunne kalles forventninger – og ikke krav i ordets rette forstand.

Dine medarbeidere skal kunne stille krav til at du utfører arbeidsoppgavene du er satt til å gjøre på en korrekt og ærlig måte. De skal kunne forlange at du kan regelverket som gjelder for ditt virke, og de skal selvfølgelig kunne stille krav til at du innehar, eller at du har vilje til å tilegne deg, de lederegenskaper som fører til at de blir motivert til å gjøre jobben på en best mulig måte.

Du kan lese mer om godt lederskap her: 10 karakteristiske trekk ved en god leder.

Medarbeiderne dine skal også kunne stille krav til at du er et medmenneske, og at du stiller motkrav til de. 

Du skal la medarbeiderne få utføre jobben sin uten din skepsis og påvirkning (med mindre de gjør noe feil, selvsagt).

I etterkant er det ekstremt viktig å huske på at de som faktisk har utført jobben skal få æren for å ha fullført oppdraget! Først da vil de bli motivert til å gjøre det samme igjen

I figuren under vises et eksempel på motiverende samarbeid som beskriver medarbeidernes krav til lederen.

 

 

Krav fra omgivelsene

Uavhengig av hvor du er leder, eller hvilken virksomhet du er leder for, har omgivelsene rett til å stille krav til deg.

La oss si at du er leder av et elektrofirma…

Omgivelsene forlanger at du drifter firmaet i henhold til krav, at medarbeiderne dine har kunnskap om siste endringer i gjeldende forskrifter, og at du ikke skriver faktura på mer enn det arbeidet som faktisk blir utført. 

Dersom eierne, eller medarbeiderne på vegne av firmaet, kan tilfredstille disse kravene, vil det kunne medføre økt salg og bedre kundetilfredshet. 

 

Krav i form av interne rutiner og arbeidsbeskrivelser

Interne rutiner og din arbeidsbeskrivelse inneholder krav til deg som leder. Til dette skal du tenke: HELDIGVIS! 

Dersom du ikke hadde hatt interne rutiner og en arbeidsbeskrivelse å forholde deg til, hadde det ganske enkelt blitt «Texas-tilstander». Enig?

Når du starter i lederjobben bør du sette deg grundig inn i de interne rutiner som gjelder for din organisasjon. Da unngår du å måtte lure på hva som egentlig ligger til din stilling. 

For å få velfungerende rutiner i arbeidet kreves det engasjement både fra leder og medarbeidere. 

 

Lovkrav til deg som leder

Bruker du arbeidsmiljøloven som en bruksanvisning i ledelsesarbeidet ditt, har du et godt utgangspunkt som arbeidsgiver. Denne loven, sammen med ulike forskrifter, virksomhetens egne rutiner og rammer; er den perfekte og nødvendige grunnmuren for at du og teamet ditt skal kunne fungere optimalt.

Vi skrev forresten en artikkel om hvordan du kan bruke arbeidsmiljøloven i ledelsesarbeidet ditt, som du kan lese her.

-------------------------------------------------------------

Om du syns denne artikkelen var givende og ønsker å lære mer om godt lederskap – og krav til deg som leder, anbefaler jeg varmt å lese «HJELP, jeg har blitt sjef», som er en utradisjonell håndbok om ledelse, skrevet av ingen ringere enn min mor (eller mams – alt ettersom), Karine Einang. 

Alt som er nevnt i denne artikkelen er ulike utkast fra nettopp den boken. 

 

LYKKE TIL (og god lesing!) 
Kristine

 

Kristine er utdannet NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Integrativ Coach fra Ålreit Institutt i Haugesund, med spesialisering innen business, team og ledelse. Hun har også studert entreprenørskap, markedsføring og Business English i New York.

Kristine har tidligere skrevet for Ålreit.no og thoughtcatalog.comog nå som ansatt i Einang Safety vil hun hver torsdag komme med en ny artikkel for dere her. Vi håper at du finner god nytte i innholdet.