Arbeidsmiljøloven = din bibel i ledelsesarbeidet

Jan 26, 2023
Krav til arbeidsmiljøet

Lover, regler og plikter; tre faktorer som kanskje høres kjedelige og skumle ut, men dette er tre faktorer som faktisk kan redde deg! 

 

Som om det ikke var nok å tenke på fra før, så skal du også kunne arbeidsmiljøloven (forkortet «AML»)?! Ja. For som leder forventes det mye av deg, men det som er godt er at jo mer du vet, jo mer kan du slappe av.

Bruker du arbeidsmiljøloven som en bibel i ledelsesarbeidet ditt, har du et godt utgangspunkt som arbeidsgiver! Denne loven, sammen med virksomhetens egne rutiner og rammer, er den perfekte og nødvendige grunnmuren for at du og teamet ditt skal kunne fungere optimalt.

Det er viktig at du som leder er klar over at lovens krav er krav du er pliktig å etterfølge, ettersom arbeidsmiljøloven er ufravikelig.

Ikke bare dét, men de krav som stilles i AML er minstekrav!

Hvordan du tolker dette, sier mye om hvilke rutiner og rammer du har innen organisasjonen din akkurat nå. Dersom du mener at kravene som stilles i AML er en selvfølge, kan du klappe deg på skulderen. Men dersom du mener at det virker som et ork å i det hele tatt kjenne til disse kravene, har du en jobb å gjøre som leder. Så ærlig må det være lov å være.

AML, slik vi kjenner den i dag, regulerer forholdet mellom arbeidstakers behov og arbeidsgivers styringsrett. Loven har sine røtter tilbake til slutten av 1800-tallet, da grunnlaget for arbeidervernlovgivningen ble lagt gjennom Lov om tilsyn med arbeid i fabrikker.

Vi skal være takknemlige for at denne loven fins, slik at vi kan bli enda bedre ledere, ha enda mer fornøyde arbeidstakere, og lede virksomheter enda bedre.

 

Hvem er hvem i arbeidsmiljøarbeidet?

Ifølge AML er en arbeidstaker «enhver som utfører arbeid i annens tjeneste». Det er ikke nødvendig at det foreligger en arbeidsavtale eller at arbeidet lønnes, men dette kan være momenter ved tvilstilfeller. 

Det som er avgjørende er at det foreligger er underordningsforhold, en motpart (arbeidsgiver), for å kunne bli definert som arbeidstaker. 

Loven sier videre at en arbeidsgiver er enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Også her forutsetter det en motpart (arbeidstakeren).

Ja, loven gjelder også for den som leder bedriften, eller en selvstendig del av bedriften, i arbeidsgivers sted.

AML gir arbeidsgiver hovedansvaret for at krav gitt i denne loven blir etterfulgt. Likeså har arbeidstaker en helt klar medvirkningsplikt til at dette skjer.
Allikevel mener jeg at du som leder alltid skal VILLE være den som har kontroll på at AML og bedriftens egne rutiner og rammer blir etterfulgt – uten å måtte få påminnelser om dette fra teammedlemmer/arbeidstakere eller av andre.

I boken «Hjelp, jeg har blitt sjef!» har Karine snakket en god del om hva det vil si, samt viktigheten av, å ha et godt arbeidsmiljø. Både medvirkningsplikten og det ansvaret som er lagt til arbeidsgiver blir berørt – på en forenklet og "lettsnakket" måte.

 

På arbeidstilsynets egne nettsider finner du regelverket knyttet til arbeidsmiljø, men jeg ønsker likevel å dele arbeidsgivers plikter her i dag…

I følge AML § 2-1 skal arbeidsgiver sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven blir overholdt. I dette ligger blant annet:

  •  Sørge for at lokaler og arbeidsplasser er i tråd med de kravene regelverket setter.
  •  Sørge for løpende kartlegging av arbeidsmiljøet i henhold til risikoforhold, helsefare og velferd, og iverksette nødvendige tiltak.
  • Sørge for løpende kontroll av arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse, når det kan være fare for å utvikle helseskader på lang sikt.
  • Organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne. 
  •  Skaffe sakkyndig bistand til å foreta kontroller, målinger og så videre når det er nødvendig.
  •  Sørge for at lovens bestemmelser om vernetjeneste gjennomføres.
  •  Sørge for at arbeidstakerne får den opplæringen og instruksjonen som er nødvendig i arbeidet.

Ser du? Det var kanskje ikke så uoverkommelig som du hadde sett for deg? Det viktigste du kan gjøre som leder er å være bevisst på alle krav som stilles til deg! En ignorant leder er en feig leder. 

 

Sett deg inn i så mye som mulig og vær villig til å lære. 

Bare det at du er villig til å kjenne til AML viser at du er en leder som vil det beste for dine arbeidstakere. Det er nok av de som helst bare vil «skyve» dette over på andre. 

Som Karine skrev i den litt utradisjonelle håndboken for ledere, «HJELP, Jeg har blitt sjef»:

«Et godt HMS-arbeid vil ikke bare bidra til at antall ulykker begrenses eller at medarbeiderne trives bedre på jobben; det bidrar også til at du som leder kan gjøre en best mulig jobb, slik at du ikke sitter med skjegget i postkassa dersom uhellet først er ute!»

 

Som sagt tidligere i innlegget, bruk også Arbeidstilsynets egne nettsider for alt hva det er verdt! Der finner du alt fra standard arbeidskontrakt som kan printes ut på 1, 2, 3, til informasjon om mobbing på arbeidsplassen. Disse sidene er gull verdt for deg i ledelsesarbeidet.

 

Jo mer du vet, og jo mer kunnskap du tar i bruk, jo mer kan du senke skuldrene. Som leder vet de fleste at nettopp dét trengs mer enn noe annet! 

 

Håper du fant nytte i artikkelen,
Kristine

 

 

Kristine er utdannet NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Integrativ Coach fra Ålreit Institutt i Haugesund, med spesialisering innen business, team og ledelse. Hun har også studert entreprenørskap, markedsføring og Business English i New York.

Kristine har tidligere skrevet for Ålreit.no og thoughtcatalog.comog nå som ansatt i Einang Safety vil hun hver torsdag komme med en ny artikkel for dere her. Vi håper at du finner god nytte i innholdet.