Hva ligger i det å være et verneombud?

verneombud Nov 06, 2022
Verneombudet

 

Er det noe spesielt med disse verneombudene rundt om i Norges langstrakte land? Har de en spesiell væremåte? Noe må det være.

 

De har jo et spesielt engasjement virker det som. Et spesielt engasjement for rollen de har tatt på seg. Et spesielt engasjement for kollegaene sine.
Så ja... Noe er det.
La oss hylle alle disse verneombudene litt – med tanke på den jobben de har påtatt seg for de rundt seg.

  

Men først; hva betyr det egentlig å være verneombud?

Verneombudet skal ivareta sine kollegaer i saker som gjelder arbeidsmiljøet. Selv om lederen er den som har ansvar for arbeidsmiljøet i virksomheten, skal verneombudet være en støttespiller i dette arbeidet.


...Men så må vi ikke glemme alle medarbeiderne. Hver og en har medvirkningsplikt til et sunt og godt arbeidsmiljø. Det kan være fort å glemme; det er fort å skylde på alle andre, men skriv det bak øret med det samme: Hver og en av oss har medvirkningsplikt

 

 

Og nei...

Når det gjelder vanlige oppsigelsessaker, personalsaker og lønnskonflikter er ikke dét en sak for verneombudet. Dette er noe hver medarbeider bør snakke med sin tillitsvalgte om, hvis de har en.

Men, skreiv jeg ikke akkurat at verneombudet skulle "styre" med arbeidsmiljøet, da? Jo, i visse tilfeller vil slike saker skyldes arbeidsmiljøet, eller ha konsekvenser for arbeidsmiljøet. Da kan likevel verneombudet ha en rolle i akkurat denne delen av saken. Ellers er det viktig å ha tunga beint i munnen – og den berømte rette hatten på hodet.

 

 

Hva verneombudet egentlig skal gjøre?

La oss ta kortversjonen... Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde. 

Men det stopper ikke her. Verneombudet skal også:

📍Se til at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare.

📍Holde overblikk over hvorvidt verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand.

📍Påse at meldinger om arbeidsulykker blir sendt til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet.

📍Se til at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

📍Følge med at arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring.

Og det stopper ikke her heller.... Som du ser, har verneombudet en viktig rolle for å gjøre arbeidshverdagen bedre for sine kollegaer.

Så neste gang du snakker med verneombudet ditt; tenk på den jobben de gjør for alle rundt seg. De har tatt på seg et ansvar for å gjøre det litt tryggere, litt bedre, litt kjekkere for deg og meg å være på jobb. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om du vil være med på HMS-kurs for verneombud og AMU-medlemmer, så finner du mer informasjon om de neste kursene våre her:

Åpent kurs for alle virksomheter

Spesialtilpasset kurs for brann- og redningstjenesten