40-timers HMS-kurs

Spesialtilpasset for brann- og redningsvesen

 

Tid:

11.-12. og 18.-19. mars 2024 (4 dager)

kl. 08:00-15:00 hver dag

Sted:

Virtuelt (vi møtes over PCen/nettbrettet, på Teams)

Pris:

Kr. 6.500 pr person

(prisen inkluderer kursdokumentasjon og kursbevis)

Det er 20 plasser på kurset

Klikk her for å melde deg på
Dette kurset er spesielt tilpasset for verneombud, tillitsvalgte og ledere i brann- og redningsvesen

Kurset blir kjørt over nettet, og det gjør det enklere å delta uavhengig om du bor helt i nord eller helt i sør i landet vårt.

 

Men får vi det samme utbyttet av kurset når vi sitter bak hver vår skjerm?

Det jeg liker best med kurset selv er all den gode praten under gruppeoppgavene, i pausene og i lunsjen.

Så du tenker kanskje litt som meg «blir det like kjekt når jeg sitter bak min pc-skjerm, og de andre bak sin pc et annet sted i landet?»

Dette løser vi ved at jeg lager såkalte «breakoutrooms» når vi skal gjøre oppgaver. Pausene og lunsjen nytter dere som dere vil, sammen via skjermen – eller hver for dere.

Ellers er det fritt fram å rekke opp hånda og stille spørsmål og komme med innspill underveis i undervisningen, akkurat som på et fysisk kurs.

 

Hvem er kurset for?

Det er lovpålagt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg å ta minst 40 timers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og AMU-medlem, men vil være like relevant for ledere og andre – som for eksempel ansatte innen HMS og HR, eller tillitsvalgte.

 

Representant fra Brannmenn Mot Kreft blir med oss på deler av den ene kursdagen for å inspirere oss, og for å gi oss siste nytt om kreftfaren i yrket og tiltak for å redusere denne.

10 % av inntektene fra dette kurset går til Brannmenn mot kreft sitt arbeid

Kursets varighet: 40 timer (4 kursdager på nett, og en spesialtilpasset oppgave)

 Kurset vil ha fokus på:

🚒  Eksponering for støv, gass og brannrøyk (bl.a. ren og skitten sone), herunder kreftfare

🚒  Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø knyttet til brann- og redningsvesen

🚒  Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid knyttet til brann- og redningsvesenet arbeidsoppgaver

🚒  Psykososialt arbeidsmiljø i brann- og redningsvesen

🚒  Internkontroll

🚒  Systematisk HMS-arbeid

🚒  Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter

🚒  Den enkeltes rolle i arbeidsmiljøarbeidet

🚒  ROS-analyse

🚒  Kommunikasjon og samarbeid

🚒  Vernerunder og oppfølging

🚒  Gruppeøvelser og diskusjoner

 

Etter endt kurs får deltakerne utdelt kursbevis.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på E-post [email protected] eller telefon 416 69 188.

Klikk her for å melde deg på

Hva sier de som har vært med på kurset tidligere?

 

«Engasjement fra kursholder, jeg kjedet meg ikke ett sekund, meget bra gjennomført. Gruet meg til 40 timer, men gledet meg etter en time til å fortsette resten av kurset:)»

 

"Vi var to fra vårt brannvesen som deltok på HMS kurs i regi av Einang Safety. Kurset ble gjennomført digitalt, og dette var det første digitale kurset vi deltok på. Vi sitter igjen med en positiv opplevelse, kurset var lagt opp med felles leksjoner og «klasserom» for diskusjoner og oppgaver i mindre grupper. Nyttig, lærerikt og spennende måte å gjennomføre kurs på. Også i forhold tidsbruk i en hektisk hvordan fungerte denne løsningen veldig godt."

 

«Mulighet til å diskutere erfaringer og ta for seg utfordringer som kan dukke opp i brannvesnet. Meget godt tilrettelagt for verneombud og ledere i brann-Norge»

 

«Engasjert og dyktig kursholder. Fagrettet og informasjonsrikt kurs.»

 

"Det jeg likte best med kurset var at det var tilpasset brannvesen på en veldig god måte med bruk av eksempler som var gjenkjennbare og aktuelle. Ellers var bruken av oppgaver veldig bra."

 

«Kurset hadde bra innhold med fokus på de viktige og realistiske tingene jeg som verneombud i brannvesenet vil komme borti. Etter kurset har jeg tatt tak i flere forhold lokalt som gjengen har sett positivt på. Kan absolutt anbefale kurset til alle andre i min stilling.»

 

«Jeg syns kurset var vinklet godt inn mot brannvesenet, det var lett å kjenne seg igjen i situasjoner som jeg kan komme borti. Kursholder hadde god kunnskap om jobben som vi gjør på en brannstasjon, dette gjør at det var lett å diskutere ting som vi kan komme borti.»

 

«Utrolig dyktig foreleser/kursholder 😁 kan sterkt anbefale verneombud/hms kurset for brannvesen. Det var utrolig lærerikt, å jeg sitter igjen med masse ny kunnskap og erfaringer»

Varierte kursdager :-)

Å sitte på «skolebenken» trenger ikke å være tungt og kjedelig. Kursdagene er lagt opp med både forelesninger, engasjerende oppgaver og gruppearbeid.

Det vil også bli tid til diskusjon og refleksjon.

Om kursholderne:

Karine Einang

Karine er bl.a. utdannet HMS-ingeniør, branningeniør og har en bachelor innen risk management. Hun har bl.a. jobbet som personalsjef og brannsjef, og har bred erfaring innen HMS. Karine har også mange års erfaring som brannkonstabel og verneombud, og vet derfor hvor «skoen trykker».

Paul F. Henriksen:

Paul har mer enn 20 års erfaring fra Forsvaret og politiet – både som militærpolitibefal, politibetjent og etterforskningsleder. Han har videreutdanninger innen bl.a. beredskapsledelse, krisehåndtering, organisasjon og ledelse, samt politiledelse.

Hvem er vi?

Einang Safety Consult AS (ESC) tilbyr konsulenttjenester, kurs og opplæring innen brannsikkerhet, HMS, beredskap og ledelse, både til offentlige og private virksomheter. Du kan lese mer om oss på einangsafety.no.

Klikk her for å melde deg på

Kontaktinformasjon:

Tlf.:   416 69 188
E-post:   [email protected]
Postadresse:   Smelteverket 101, 5750 Odda
www:   einangsafety.no
Org.nr.:   918 335 102