HMS i brannvesenet?

Jan 18, 2022

 

I dag er det heldigvis ikke så mange som rynker på nesen når de tre bokstavene HMS blir nevnt. Alle brannvesen med respekt for seg selv, med respekt for sine ansatte, og respekt for de som de er satt til å serve (innbyggerne), forstår at fokuset på HMS – det er kommet for å bli.

 

Som mange av dere vet, er to av Einang Safety sine hjertebarn nettopp:

  1. Brannvesenet og
  2. HMS

Disse to hjertebarna går jo også hånd i hånd. Er du ikke enig?
Hører du ordet "brannvesen", så ser du gjerne for deg både helse, miljø og sikkerhet? 

Nikker du litt for deg selv der du sitter? Det gjør jeg...

Så er det nå en gang slik at her i landet så har vi respekt for brannvesenet. Det er ikke mange personer jeg møter som har et horn i siden til brannvesenet – uansett hvor i landet de bor.

Vi vet at brannvesenet vårt:
De er der for oss. For vårt beste.

De er der for at vi skal ha det trygt i hverdagen – men også når "det" har skjedd. 

Da skulle det bare mangle at ikke brannvesenet også har fokus på HMS innad i rekkene. Og det er her jeg blir så stolt. Så utrolig stolt over brann-Norge som ser at "brannvesen" og "HMS" er som hånd i hanske, som salt og pepper – eller som Oddvar Brå og den berømte staven:

De hører sammen.

Jeg ser det når jeg møter ledere, verneombud og tillitsvalgte i brann-Norge på det spesialtilpassede HMS-kurset vi har utviklet for brannvesenet.

Jeg ser det på personer fra industribrannvesen og Forsvaret som sitter som noen skolelys på kursene.

Bildet hentet fra et tidligere HMS-kurs for brannvesen (virtuell utgave)

De er rett og slett "på". De er engasjerte, de vil det beste for kollegaene sine, for de som de er satt til å serve (innbyggerne) – og for de kjære som de har der hjemme.

De vil komme trygt hjem. De vil at du og jeg skal bli raskest mulig frigjort og reddet – om det er oss de er utalarmert for å bistå. De vil at kollegaene sine skal være trygge på jobb – uavhengig av om vi snakker fysisk eller psykososialt.

Så vil du kanskje si at det skulle bare mangle. Det er jobben deres. 
Og der har du helt rett. 
Det er jobben deres.

Men, det er også en jobb der de må "gå den ekstra milen" for at du og jeg skal kunne gi hverandre en god klem i morgen.

De fortjener at deres egen HMS blir ivaretatt. De fortjener brannstasjoner som er tilfredsstillende tilrettelagt, slik at de ikke blir kontinuerlig  påvirket av kreftfremkallende stoffer. De fortjener trygge kjøretøy som gjør at de kan komme sikkert fram til ulykkesstedet. De fortjener ledere som har fokus på HMS. De fortjener tilfredsstillende opplæring, og de fortjener god oppfølging – når de har sett det som ingen av oss ønsker vår verste fiende å se. 

Så er det engang slik i det kommunale brannvesenet, at det er ikke lederne som sitter på pengesekken. Det er politikerne våre. Og, det er ikke bare enkelt å være leder i brannvesenet. Det kan jeg skrive under på. Lederne ser så gjerne hva som må til, men så er det de evige pengene...
Det er da vi også må få politikerne våre til å forstå sammenhengen mellom HMS og brannvesenet. At du kan ikke få det ene, uten å få det andre.

Og jeg vet vi kommer dit. 

For til syvende og sist, så vil vi alle det samme:

Vi vil ha trygghet. Uavhengig av om vi er brannkonstabel, brannsjef, politiker, eller den som venter på brannvesenet – med fingrene hardt rundt telefonen, etter å ha ringt brannvesenet sitt nødnummer (110). 

...Så tilbake til spørsmålet som dette innlegget begynte med:

Svaret er JA.