JA TIL ET BEDRE ARBEIDSMILJØ PÅ 45 MINUTTER! MINIKURSET "VI SNAKKER MED - IKKE OM" ER ÅPNET!

Å være forberedt på det utenkelige

arbeidsmiljø beredskap hms Oct 03, 2020

 

Den siste tiden har vist oss at det utenkelige kan skje. Men det utenkelige kan være så mye mer. Så mye mer "hverdagslig", om vi kan kalle det dét. Hendelser som vi ikke så komme, men som faktisk skjer hver eneste dag rundt om i vårt lille land.

 

Nå er ikke dette ment å være et innlegg fylt av skremselspropaganda eller bedrevitenhet. Dét er ingen av oss tjent med. Dette innlegget er derimot laget som en oppfordring, eller som en "gul lapp", med tips om hva vi kan gjøre i dag for å være forberedt på det som kan skje i morgen.

Hjernen vår fungerer slik at vi skal glemme de "dumme og triste" tingene og huske det som var bra. Heldigvis. Vi skal ikke gå rundt å være redd og bekymret. Men vi skal heller ikke være blåøyd og lukke øynene våre for det som kan skje.

Om du har påtatt deg rollen med å være leder, så innebærer det så mangt. Det vet du, og det vet jeg.

Det innebærer også å være forberedt. Forberedt på det utenkelige.

For det er nå en gang slik at det som er utenkelig for meg kanskje ikke er utenkelig for deg. Vi sitter alle med ulik erfaring, men det er likevel noen grep vi alle kan gjøre for å få være litt mer forberedt. 

Som denne gjengen i Tysvær kommune gjorde for en tid tilbake. De bestemte seg for å være forberedt. Forberedt på det utenkelige.

De var med på dagskurset "Å være forberedt på det utenkelige" i 2019. 

Som en ser, begynner alt med å ta til seg lærdom. Som gjengen fra Tysvær kommune, og de to blide damene som var på et kurs vi hadde på Karmøy, bestemte seg for. 

Å trekke erfaringer fra andre virksomheter, og fra andre enheter innad i egen virksomhet, er gull. Andre som har gjort seg erfaringer som gjør dem bedre rustet, mer forberedt, kan hjelpe oss å bli mer forberedt.

Jeg sa i innledningen at det som er utenkelig for meg, kanskje ikke er utenkelig for deg. Det er også slik at hva vi legger å være "forberedt" er ulikt fra leder til leder, virksomhet til virksomhet. Derfor er det fornuftig å først definere hva vår organisasjon legger i det å være forberedt.

Deretter må vi kalle en spade for en spade. Vi skal alle ha en beredskap. Uavhengig av om vi er en klesbutikk i gågata, et brannvesen, eller en økonomiavdeling i kommunen. Det er her vi ofte tabber oss ut når det gjelder å være forberedt. Vi tror at beredskap er noe "de store" må ha. Eller noe et brannvesen, en kommune som enhet – eller et stort konsern i sin helhet – skal ha på plass.

Nei.

Beredskap er rett og slett å forebygge, begrense eller håndtere uønskede hendelser som oppstår. Ikke noe mer, ikke noe mindre.

Beredskap er å være forberedt

Jeg mener ikke at vi skal ha beredskap for alt. Det er umulig. Og det er verken hensiktsmessig eller fornuftig basert på kost/nytte.

Vi må bestemme oss for hva vi skal ha beredskap for. Hva skal vår virksomhet, vår avdeling, være forberedt til å håndtere?

Om vi har bestemt oss for å håndtere A, B og C – så vil vi allikevel kunne håndtere andre hendelser. Hvorfor? Jo, som oftest er framgangsmåten ganske så identisk. Alt bunner i å ha en plan. En bruksanvisning. Det å vite at vi faktisk kan.

Det er det som kan være forskjellen på "være" og "ikke være" når det utenkelige faktisk skjer.

Alt starter med å åpne øynene våre og se. Se hva som kan skje hos oss. Kan vi ha utro ansatte? Kan vi få en brann? En bilulykke med våre kollegaer på vei til et seminar? Hva kan egentlig skje hos oss? 

Tar vi dette et skritt videre så ser vi på hva vi kan gjøre for å forebygge at dette faktisk skjer. Hva kan vi gjøre for å forebygge utro ansatte? Kan vi forebygge det? Kan vi forebygge en brann ved å sette inn en "timer" på kaffetrakteren, eller ved å la være å bruke levende lys i kantina?

Men om hendelsen likevel skjer, hva kan vi da gjøre for å redusere konsekvensene? Kan for eksempel godt rutineverk føre til at den utro ansatte ikke får gjøre mer skade enn den ellers kunne gjort? Alt starter rett og slett med en enkel vurdering av risiko dere kan møte! Som dere ser et eksempel på i bildet under.

Om dere stiller dere selv slike spørsmål, er dere allerede godt på vei. Da syns jeg dere skal gi dere selv en god klapp på skuldra. Dere har startet prosessen med å bli forberedt på det vi aller helst ikke vil tenke på at skal skje på deres arbeidsplass.

Lykke til!

Om du vil lære mer om det å være forberedt, kan du delta på det virtuelle dagskurset i beredskapsplanlegging ved navn "Å være forberedt på det utenkelige" som Karine produserte og holder fra tid til annen - både fysisk og virtuelt. Du kan lese mer om kurset her:

Dagskurs i beredskapsplanlegging - Å være forberedt på det utenkelige

Og vil du og dine en dag være med på dette kurset:

Velkommen skal du i så fall være.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.