Dagskurs i beredskapsplanlegging:

Å være forberedt på det utenkelige

"Alt" kan skje, men er du forberedt den dagen det skjer?

Hva kan skje ?

Alle virksomheter opplever kriser og uønskede hendelser. Når du vet hva som kan skje, kan du også ta dine forholdsregler.

Hvordan håndterer du kriser?

Når krisen før har inntruffet, er det viktig å handle – både for å begrense skaden og for å opprettholde godt omdømme.

Hvordan ivareta de ansatte?

Uønskede hendelser kan påvirke både den enkelte og hele arbeidsmiljøet. Som leder er du ansvarlig for å ta vare på alle.

På enhver arbeidsplass kan det utenkelige skje, alt fra underslag og grove anklager – til dødsfall og andre ulykker.

Det utenkelige kan også skje utenfor arbeidstid. Hvordan forbereder vi oss på det?

I løpet av 6 timer vil du bli tryggere på, og få kunnskap om, hvordan du skal forberede deg best mulig for den dagen det utenkelige skjer.

Vi kan kalle dagen for «6 timer med beredskapsplanlegging». Men da vil du kanskje tenke: «Beredskapsplanlegging, trenger vi det? Ikke har vi noe skummelt yrke, og hva kan egentlig skje hos oss?». Det er imidlertid mye som kan skje, selv på en «vanlig» arbeidsplass:

  • dine ansatte kan komme ut for en ulykke på vei til et møte
  • en ansatt kan få hjertestans på jobb
  • du finner ut at en ansatt som du stolte helt og fullt på har stjålet et større beløp fra virksomheten
  • en av dine ansatte blir anklaget for å ha gjort noe alvorlig mot en kunde/bruker

Dagen starter med begrepsforståelser. Vi går gjennom hvorfor vi trenger å planlegge for beredskap, både for det utenkelige og det vi vet kan skje. Med utgangspunkt i aktuelle eksempler, blir det enklere å se det i sammenheng med vår arbeidsplass.

 

Varighet: 6 timer

 

Hvis du har spørsmål kan du kontakte oss på tlf. 416 69 188 eller e-post [email protected].

Dette sier tidligere deltakere om kursdagen:

 

«Dette var ett kurs som traff oss midt i hjertet»

Ole Jonny Espevold
Hovedverneombud Tysvær kommune

 

"Jeg har deltatt på flere kurs om beredskap og ROS-analyser, men her fikk jeg endelig detaljert kunnskap om alt fra hvordan man lager en beredskapsplan og hvilke situasjoner som kan oppstå til hvordan man informerer ansatte, pårørende, presse og ikke minst normaliserer situasjonen etterpå. Et veldig matnyttig kurs som passer både offentlige og privat ansatte!"

Hanne Mulelid
Biblioteksjef Karmøy Folkebibliotek

Kursholder: Karine Einang

Karine har 14 års fartstid fra brannvesenet – både som konstabel, ingeniør og brannsjef. Hun er utdannet brann- og HMS-ingeniør, i tillegg til utdanning innen beredskaps- og innsatsledelse fra Kystverket, Norges Brannskole og Høgskolen på Vestlandet.

Hvem er vi?

Einang Safety Consult AS (ESC) tilbyr bl.a. konsulenttjenester og kurs/opplæring innen brannsikkerhet, HMS, beredskap og ledelse – både til offentlige og private virksomheter.

Einang Safety Consult AS
Tlf.:   416 69 188
E-post:   [email protected]
Postadresse:   Smelteverket 101, 5750 Odda
www:   einangsafety.no
Org.nr.:   918 335 102