6 måneder siden politiet

Apr 01, 2023
HMS beredskap risikovurdering ledelse brannvern

I dag er det et halvt år siden jeg sluttet i politiet. Det har vært et fint halvår. Ikke fordi politiet var en jobb jeg ikke likte – tvert imot. Det var gode kollegaer, interessante arbeidsdager, og utfordrende oppgaver. Kort sagt: Jobbhverdagen var spennende.

 

Jeg ser tilbake på tiden som politimann med stolthet, og jeg er glad for alle de gode minnene og det at jeg kunne gjøre en forskjell.

 

Men jeg har ikke angret et sekund. Jeg er glad for at jeg gikk over i ny jobb – i Einang Safety Consult AS. Som daglig leder. Arbeidshverdagen er mindre hektisk, ja, men den er ikke kjedelig. Aldri. Oppdragene er mange og varierte.

Mange spør meg om jeg klarer å legge «politiblikket» fra meg. Om jeg klarer å la være å «hoppe» hver gang jeg ser noe som en politi ville reagert på ute i gaten. Svaret er alltid et kontant «ja». Jeg la politihatten på hylla fredag 30. september 2022, og siden mandag 3. oktober har jeg ikke sett meg tilbake én gang. 

En av de største forskjellene fra da til nå, er at jeg kan jobbe med én oppgave av gangen. Politihverdagen er travel, og man veksler mellom mange gjøremål hele tiden. Hverdagen i Einang Safety er også travel, men på en annen måte.

I dag gikk jeg gjennom kalenderen min fra 3. oktober 2022 til 31. mars 2023, for å få et overblikk og gjøre opp status for hva Einang Safety har drevet med i dette halve året – siden politiuniformen min ble brettet sammen og levert inn. Det lar seg ikke gjøre å lage et kortfattet sammendrag av alt, så her er noen hovedpunkter:

 • Vi har igangsatt og/eller ferdigstilt arbeidet med å utarbeide dokumentasjon av 9 brann- og redningsvesen. Dokumentasjonen består av risiko- og sårbarhetsanalyser, forebyggendeanalyser og beredskapsanalyser, som samlet danner grunnlaget for hvordan de aktuelle brann- og redningsvesen skal organiseres, bemannes og utrustes i fremtiden.
 • Vi har holdt flere HMS-kurs («verneombudskurset») for engasjerte verneombud, AMU-medlemmer, tillitsvalgte og ledere rundt om i det ganske land. I oktober holdt vi det på engelsk – for første gang.
 • Vi har holdt flere dagskurs for brannvernansvarlige.
 • Vi har holdt flere dagskurs om hvordan du lager gode risikovurderinger (ROS-analyser).
 • Vi har spilt inn beredskapskurs for Videocation i Oslo.
 • Vi har sluttført et HMS-prosjekt der vi bisto en virksomhet på Østlandet med å lukke flere avvik fra Arbeidstilsynet. Prosjektet besto i å kartlegge og risikovurdere arbeidsplassen, for så å utarbeide en handlingsplan for å lukke avvikene.
 • Vi har bidratt i utarbeidelsen av risikovurderinger for barnehagene og skolene i en kommune, og vi har nettopp fått oppdraget med å utarbeide risikovurderinger for et kommunalt foretak som bl.a. driver med boligforvaltning.
 • Vi har coachet/veiledet flere ledere, gjennom lederprogrammet til Gullfjell Consulting AS.
 • Vi har holdt webinar sammen med EcoOnline om psykososialt arbeidsmiljø.
 • Vi har utredet fremtidig organisering av brann- og redningstjenesten for en kommune som i dag er en del av et IKS.
 • Jeg har hatt stor glede av å treffe alle de engasjerte og dyktige menneskene vi har jobbet sammen med disse månedene.
 • Og sist, men ikke minst: Vi har fått Kristine med på teamet vårt!

Dagskurs om risikovurderinger i mars 2023. Politiuniformen er byttet ut med (sivil) skjorte og (stilig) jakke.

 

Kort sagt: Det er en svært spennende og meningsfylt arbeidshverdag. Bare det å kunne starte arbeidsdagen i visshet om at den vil bringe noe nytt, at den vil føre til bedre beredskap, en tryggere arbeidshverdag og lettere skuldre for ledere og medarbeidere der ute, er en kraftig motivasjonsfaktor til å stå på.

Jeg elsker jobben min.

 

Så hvis du går rundt med en tanke om å skifte beite: Ikke vær redd. Prøv det! Kanskje vil du finne så stor glede i det som jeg har gjort. Eller kanskje du vil se at du ønsker deg tilbake der du var – men da er du i hvert fall en erfaring rikere!

  

Riktig god påske til alle 😃

 

Hilsen
Paul