Dagskurs:

Lær å lage gode risikovurderinger
(ROS-analyser)

"Alt" kan skje, men er du forberedt den dagen det skjer?

Klikk her for å kontakte oss, enten du vil ha mer informasjon eller avtale kurset der du bor
På hver arbeidsplass kan det utenkelige skje – alt fra dataangrep, brann, massefravær, ulykker, og i verste fall dødsfall.

 

Alle virksomheter er pålagt å kartlegge risikoforholdene i virksomheten. Dette gjøres gjennom en risikovurdering – en såkalt "risiko- og sårbarhetsanalyse".

Risikovurderingen tar i korte trekk for seg de uønskede hendelsene som kan skje og analyserer disse, slik at virksomheten kan forhindre at de skjer og redusere konsekvensene hvis de likevel skjer.

På dette dagskurset lærer du hvordan virksomheten:

  • identifiserer uønskede hendelser som kan inntreffe
  • vurderer hva virksomheten kan tolerere av risiko
  • vurderer de uønskede hendelsene opp mot sannsynlighet og konsekvens
  • vurderer hvor sårbar virksomheten er dersom en uønsket hendelse skjer
  • identifiserer tiltak som kan bidra til å redusere risiko
  • dokumenterer risikovurderingene

Deltagerne får utdelt skjema og maler som de fritt kan benytte i sine risikovurderinger, eller som kan brukes som grunnlag før en legger vurderingene inn i eventuelle risikostyringssystemer.

Metodikken som læres bort på kurset kan brukes i både:

  • overordnede risikovurderinger for hele virksomheten
  • risikovurderinger på avdelings-/tjenesteenhetsnivå
  • risikovurderinger for arrangementer og andre spesielle hendelser eller arbeidsoperasjonar som krever egne, særskilte risikovurderinger

 

Etter kursdagen er deltagerne i stand til å utføre egne, selvstendige risikovurderinger.

 

Varighet: 7 timer

Pris: Kr. 3.500 pr. person. Dette inkluderer kursmateriell.

Etter endt kurs får deltagerne utstedt kursbevis.

Vi kan avholde kurset der du er, eller virtuelt.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss på tlf. 932 97 784 eller e-post [email protected].

Hva kan skje ?

Alle virksomheter opplever kriser og uønskede hendelser. Når du vet hva som kan skje, kan du også ta forholdsregler.

Hvordan håndterer du kriser?

Når krisen først har inntruffet, er det viktig å handle – både for å begrense skaden og for å opprettholde et godt omdømme.

Hvordan ta vare på de ansatte?

Uønskede hendelser kan påvirke både den enkelte og hele arbeidsmiljøet. Som leder er du ansvarlig for å ta vare på alle.

Kurs er ikke bare undervisning

Kursdagen blir variert, med forelesning, diskusjoner og praktiske oppgaver. Deltagerne gjennomfører konkrete vurderinger sammen med kursholder, sånn at du får se hvordan du gjør det i praksis. Når kurset er ferdig, skal du som deltager ha tilegnet deg kunnskap – både teoretisk og praktisk – sånn at du kan gå rett tilbake til kontoret ditt og lage egne risikovurderinger.

Kurset gjennomføres både "fysisk" og virtuelt. Sistnevnte innebærer at kurset holdes i et digitalt klasserom, der du deltar fra kontoret ditt eller hjemmefra, via datamaskinen.

Kursholder: Paul F. Henriksen

Paul har mer enn 20 års erfaring frå Forsvaret og politiet – både som militærpolitibefal, politibetjent og etterforskningsleder. Han er utdannet politi, med videreutdanninger innan generell og digital etterforskning, beredskapsledelse, krisehåndtering, organisasjon og ledelse, pedagogikk og politiledelse. I tillegg har han jobbet i Einang Safety Consult AS siden starten i 2017, der han blant annet har utarbeidet risikovurderinger for både private og offentlege virksomheter – inkludert ROS-analyser for brannvesen og helhetlige ROS-analyser for kommuner.

Hvem er vi?

Einang Safety Consult AS (ESC) tilbyr konsulenttjenester og kurs/opplæring innen brannsikkerhet, HMS, beredskap og ledelse – både til offentlige og private virksomheter.

En viktig del av konsulentarbeidet vi gjør, er å utarbeide risikovurderinger og beredskapsplanverk. Vi har bl.a. utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser, forebyggendeanalyser, beredskapsanalyser, konsekvensanalyser og beredskapsplaner for en rekke brannvesen, flere kommuner og store og små private virksomheter – både overordnet og på avdelingsnivå.

Vil du vite mer om risikovurderinger?

Er virksomheten din forberedt den dagen det uønskede skjer? For det skjer! Derfor er risikovurderinger en vital del av HMS-arbeidet og styringsprosessene i enhver virksomhet.

I dette innlegget ser vi på hva som kan skje, hva en risikovurdering er og hvordan den kan hjelpe dere og virksomheten.

Klikk her for å kontakte oss, enten du vil ha mer informasjon eller avtale kurset der du bor
Einang Safety Consult AS
Tlf.:   416 69 188
E-post:   [email protected]
Postadresse:   Smelteverket 101, 5750 Odda
www:   einangsafety.no
Org.nr.:   918 335 102