What’s the point – med beredskapsanalyser?

beredskap beredskapsanalyse brann og redning forberedt industrivern krisehåndtering Jun 06, 2024
Beredskapsanalyse

Hvorfor skal man egentlig utarbeide en beredskapsanalyse? Og hva gjør virksomheten når beredskapsanalysen først er utarbeidet?

 

Beredskapsanalysen viser deg hva som skal til for å ha en god beredskap i virksomheten, slik at dere kan møte ulykker og kriser best mulig:

  • hvilket personell dere trenger
  • hvilken kompetanse personellet må ha
  • hvilket utstyr som trengs
  • hvilke varslingsrutiner som må være på plass
  • hvilke eksterne aktører dere kan lene dere på, og hvilken kapasitet disse eksterne aktørene har
  • når eksterne aktører kan komme dere til unnsetning

Beredskapsanalysen stiller opp det dere har i dag – av personell, kompetanse, utstyr, og så videre – og hva dere trenger. Når du sammenligner disse to størrelsene – det du har og det du trenger – så ser du om det er noen mangler, om det er et «gap» mellom eksisterende og nødvendig dimensjonering av beredskapen.

 

Men hvordan??

Men hvordan klarer man å finne ut hva man trenger gjennom en beredskapsanalyse??

Jo, beredskapsanalysen tar for seg scenarioer – realistiske scenarioer – som vi analyserer for å finne ut nøyaktig hva virksomheten trenger for å ha en god beredskap. Den ender opp i en «smørbrødliste» for hva som må gjøres, hvem som skal gjøre det, og hvilket utstyr og kompetanse som må være med for å håndtere hendelsen.

De realistiske scenarioene som analyseres, kaller vi «dimensjonerende hendelser». Det er altså store hendelser som beredskapen skal være dimensjonert for å håndtere.

Hvor vi henter de dimensjonerende hendelsene fra? Ja, for de kommer ikke fra løse luften. De utarbeides på bakgrunn av virksomhetens risikovurdering/risiko- og sårbarhetsanalyse. I risikovurderingen har man jo vurdert hvilke uønskede hendelser som kan skje, så den er et naturlig utgangspunkt.

 

Bruk den!

Når beredskapsanalysen er utarbeidet, er det viktig å bruke den – for alt den er verdt. Den er en oppskrift, en bruksanvisning, for hva dere skal gjøre den dagen det går galt. Den dagen krisen inntreffer. Den dagen det skjer en større ulykke eller annen uønsket hendelse på arbeidsplassen.

Når du bruker beredskapsanalysen aktivt inn mot HMS-tiltak, øvelsesplanlegging, utarbeidelse av varslingsrutiner, og så videre – ja, da har du en beredskapsanalyse som er gull verdt. Det er det som er poenget med en beredskapsanalyse.

Ikke legg beredskapsanalysen i en skuff og glem den. Da har den – naturlig nok – lite for seg.

 

Lykke til!

 

Hvis dere trenger bistand til å utarbeide en beredskapsanalyse for virksomheten, kan vi hjelpe. Kontakt oss for en prat om hva dere trenger, og hva vi kan gjøre for dere. Her er kontaktinformasjonen vår: Kontaktinformasjon.