Tre nøkkelkomponenter du må utvikle som leder

arbeidsmiljø ledelse lederskap team teamarbeid Aug 10, 2023
Mitt ansvar som leder

 

Ledelse av et team er en viktig og utfordrende oppgave som krever effektiv kommunikasjon, organisering og motivasjon.

 

Som leder er det ditt ansvar å veilede og inspirere teammedlemmene dine for å oppnå felles mål…

Derfor er det helt nødvendig at du er en god samarbeidspartner og kan gi beskjeder på en måte som treffer teamet ditt på rett måte.

Du må være organisert og ha kontroll på din egen roller og dine arbeidsoppgaver innad i organisasjonen, like mye som du har oversikt over hva som har skjedd, skjer og skal skje i andre deler av organisasjonen.

Du må også være motivert og ha driv for det du holder på med. Uten indre motivasjon, blir det tungt å overføre til teamet ditt den energien de trenger å både se og kjenne fra deg som leder.

 

En tafatt, uorganisert og likegyldig leder er ikke en leder som inspirerer teamet sitt til å gjøre sitt beste.

 

Nei, et team skal ikke bruke lederen sin som den eneste formen for bensin, men du som leder har et enormt stort ansvar når det kommer til hele dynamikken og energien som teamet ditt skal ta etter. Du setter standarden. Punktum. 

 

Så, hva kan du gjøre for å utvikle mer effektiv kommunikasjon, bli mer organisert og finne enda mer motivasjon for organisasjonen din?

 

Husk, alt starter hos deg…

Kanskje er det ulike kurs eller bøker du kan dykke ned i? Ta en samtale med noen du ser opp til? Eller kanskje du trenger en ferie for å koble helt av og suge til deg ny inspirasjon? Det er bare du som vet hva som hjelper deg.

 

La oss ta en nærmere titt på de tre ulike komponentene…


Kommunikasjonsevne – Du må være tydelig i dine instruksjoner og forventninger, samtidig som du er åpen for å lytte til teammedlemmenes ideer og bekymringer. Å lede med åpen og tillitsfull kommunikasjon bidrar til å bygge et sterkt og trygt team.

En viktig del av effektiv kommunikasjon er å være bevisst på både verbal og non-verbal kommunikasjon, som jeg har nevnt et par (hundre) ganger tidligere. Det innebærer å velge ordene dine nøye, bruke en hensiktsmessig tone og være bevisst på kroppsspråket ditt, samt være oppmerksom på ansiktsuttrykk og kroppsholdning. Dette bidrar til at budskapet blir forstått og mottatt på riktig måte.

En annen viktig faktor i effektiv kommunikasjon er evnen til å lytte aktivt. Dette innebærer å gi full oppmerksomhet til den som snakker, vise interesse og stille relevante spørsmål.

Klar kommunikasjon er også viktig for å unngå misforståelser og konflikter. Det innebærer at du er konkret og presis i din kommunikasjon, at du unngå antagelser og tolkninger, og at du er åpen for å både klargjøre og avklare informasjonen som blir utvekslet.Organisasjonsevne - Som leder må du først og fremst ha orden på ditt eget liv og ikke minst rollen din i organisasjonen. Du må kunne delegere oppgaver og ressurser på en effektiv måte. Du må også ha evnen til å identifisere styrker og svakheter hos teammedlemmene dine, og tilpasse oppgaver og roller deretter. Ved å utnytte hver enkelte sin kompetanse kan du maksimere teamets produktivitet og suksess. Jo mer organiserte dere er, jo mindre tid vil dere bruke på dill dall.Motivasjon – Som leder må du kunne inspirere og motivere teammedlemmene dine til å yte sitt beste. Dette kan oppnås ved å anerkjenne og belønne gode prestasjoner, oppmuntre til personlig og faglig utvikling, og skape en positiv og støttende arbeidskultur.

 …Videre er det viktig å være en god rollemodell som viser integritet, ansvarlighet og profesjonalitet. Dine handlinger og holdninger vil påvirke teamet ditt, så det er viktig å være bevisst på hvordan du opptrer både privat og på jobb.

Du vil jo være en leder som teamet ditt kan bli glad i, respektere og se opp til. Ikke en leder de fnyser av, baksnakker og gruer seg til å være rundt.

 

I sum er ledelse av et team en kompleks oppgave som krever en kombinasjon av kommunikasjon, organisering, motivasjon og personlig integritet. Ved å utvikle og implementere disse ferdighetene kan du bidra til å skape et sterkt og effektivt team som vil det beste for organisasjonen.

Vi snakkes!
Kristine

 

 

Kristine er utdannet NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Integrativ Coach fra Ålreit Institutt i Haugesund, med spesialisering innen business, team og ledelse. Hun har også studert entreprenørskap, markedsføring og Business English i New York.

Kristine har tidligere skrevet for Ålreit.no og thoughtcatalog.comog nå som ansatt i Einang Safety vil hun hver torsdag komme med en ny artikkel for dere her. Vi håper at du finner god nytte i innholdet.