Teambuilding er avgjørende for et godt arbeidsmiljø

arbeidsmiljø ledelse team teamarbeid Aug 03, 2023
Teambuilding hjelper

Å skape gode relasjoner mellom mennesker er alfa og omega, uansett hva du driver med. Derfor er det så viktig å prioritere akkurat denne biten, når du som leder ønsker å forbedre og skalere virksomheten du er satt til å lede.

 

Under studiene mine var teambuilding og teamledelse noe av det som interesserte meg aller mest! Nettopp fordi det er uunnværlig å ha kunnskap om det å forstå ulike mennesker – og hvordan ulike mennesker kan jobbe best mulig sammen som et team.

Det er ekstremt givende å se en gruppe mennesker – som tidigere slet med å samarbeide og i det hele tatt respektere hverandres plass i bedriften – gå fra å ikke kunne kalle seg et team, til å blomstre både som individer og som team! 

Det skal ikke alltid så mye til for å gjøre en stor forskjell. Det er ofte bare litt god gammeldags bevissthet og endring av perspektiv som skal til. Det aller viktigste er at teamet ditt er villige til å se innover, og at de faktisk har et ønske om forbedring.

I livet generelt vil kvaliteten på dagene våre være avhengig av kvaliteten på de menneskene vi har rundt oss. Det samme gjelder for teamet ditt; kvaliteten på teamet ditt vil ha alt å si for hvordan det står til med virksomheten du er satt til å lede.

Tenk på teambuilding som en oppskrift for å skape et fantastisk arbeidsmiljø og et sterkt, samarbeidsvillig team.

Teambuilding er planlagte aktiviteter og øvelser som er spesielt utviklet for å styrke båndet mellom deg og teamet ditt, og teammedlemmene seg imellom. Dette er oppgaver som skal være like morsomme som de er nødvendige!

 

Tenk deg at du og kollegene dine er som et puslespill…

Teambuilding handler om å sette sammen de ulike brikkene på en måte som skaper et bilde som matcher visjonen til arbeidsplassen din. Dette vil hjelpe deg å forstå hvordan hver enkelt passer inn i det store bildet, og hvordan dere sammen kan oppnå enda mer.

Teambuilding er som å reise på en oppdagelsesferd. Du og kollegene dine utforsker nye sider ved dere selv og ved hverandre. Dere utfordrer hverandre til å tenke annerledes, dele ideer og finne kreative løsninger sammen. På veien lærer dere å stole på hverandre, respektere hverandres ferdigheter og ulikheter – og dere finner ut hvordan dere kan dra nytte av hverandres styrker.

 

Hvorfor teambuilding er avgjørende for et godt arbeidsmiljø:

  1. Teambuilding fremmer tillit og samarbeid – teambuilding skaper en atmosfære der ansatte kan bli bedre kjent med hverandre utenfor arbeidsoppgavene. Dette fremmer tillit og samarbeid, fordi folk blir mer komfortable med å dele ideer, stille spørsmål og søke støtte fra sine kolleger.

  2. Teambuilding bryter ned barrierer – teambuilding hjelper med å bryte ned barrierer som kan oppstå mellom ulike avdelinger eller ulike team på arbeidsplassen. Når ansatte blir kjent med hverandre på tvers av avdelinger, letter det kommunikasjonen og fremmer en følelse av fellesskap og forståelse.

  3. Teambuilding øker motivasjon og engasjement – å delta i morsomme og utfordrende teambuilding-aktiviteter kan gi ansatte en følelse av mestring og prestasjon. Dette kan bidra til å øke deres motivasjon og engasjement på jobben, fordi de føler seg verdsatt og oppmuntret til å bidra aktivt til organisasjonens mål og visjon.

  4. Teambuilding forbedrer kommunikasjonen – teambuilding oppfordrer til åpen og lett kommunikasjon. Ansatte lærer å lytte bedre, uttrykke seg tydelig og respektere andres meninger. Dette fører til bedre dynamikk og et mer effektivt arbeidsmiljø.

  5. Teambuilding reduserer konflikter – når kolleger blir bedre kjent med hverandre, forstår de hverandres perspektiver og utfordringer bedre. Dette kan bidra til å redusere konflikter og misforståelser på arbeidsplassen, da det naturlig skaper mer empati og forståelse.

  6. Teambuilding øker kreativitet og innovasjon – teambuilding oppfordrer til å tenke utenfor boksen og utforske nye tilnærminger til problemløsning. Dette kan føre til økt kreativitet og innovasjon, fordi ansatte da blir oppmuntret til å dele ideer og utforske nye muligheter.
  7. Teambuilding skaper et positivt arbeidsmiljø – når ansatte har det gøy sammen og føler seg som en del av et sterkt team, skapes det et positivt arbeidsmiljø. Dette vil ha en direkte innvirkning på produktiviteten og trivselen til de ansatte, og kan føre til redusert stress og lavere fravær.

 

Teambuilding er altså helt avgjørende for et godt arbeidsmiljø!

…fordi det fremmer tillit, respekt, samarbeid, motivasjon, engasjement og positivt samspill mellom ansatte. Det bidrar til å bygge sterke og funksjonelle team, som er essensielt for en vellykket og trivelig arbeidsplass.

 

Hvordan jeg kan hjelpe deg å bruke teambuilding som et verktøy i arbeidsmiljøhverdagen?

Det er ulike måter jeg kan hjelpe deg og din virksomhet med å bruke teambuilding effektivt og aktivt i arbeidsmiljøarbeidet.

Det som er riktig for din virksomhet, trenger ikke å være det rette verktøyet for en annen virksomhet (selv om dere arbeider i samme bransje og har det samme antallet ansatte – for å nevne noen parametre). 


Derfor ønsker jeg alltid at vi setter oss ned, "tar en fot i bakken" (som de sier), og finner ut hva som er hensiktsmessig for din arbeidsplass – for deg og for dine kolleger. 

I så fall er det bare å sende meg en e-post på [email protected], så legger vi en "slagplan".

Vi snakkes!
Kristine

 

 

Kristine er utdannet NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Integrativ Coach fra Ålreit Institutt i Haugesund, med spesialisering innen business, team og ledelse. Hun har også studert entreprenørskap, markedsføring og Business English i New York.

Kristine har tidligere skrevet for Ålreit.no og thoughtcatalog.comog nå som ansatt i Einang Safety vil hun hver torsdag komme med en ny artikkel for dere her. Vi håper at du finner god nytte i innholdet.