Hvorfor skal vi bruke tid på teambuilding?

arbeidsmiljø ledelse lederskap Dec 14, 2023

Det er ekstremt givende å se en gruppe mennesker – som tidigere slet med å samarbeide og respektere hverandres plass i virksomheten – gå fra å ikke kunne kalle seg et team, til å blomstre både som individer og som team! 

 

Teambuilding og teamledelse er noe av det som interesserte meg aller mest under studiene mine! Nettopp fordi det er uunnværlig å ha kunnskap om det å forstå ulike mennesker – og hvordan ulike mennesker kan jobbe best mulig sammen som et team.

Derfor har jeg valgt å skrive noen ord om dette denne uken. Se det som litt inspirasjon til et nytt år. Se det som noe som kan implementeres hos deg og dine i 2024, for at dere skal jobbe best mulig sammen. Ikke bare for deres egen del, men også for de dere server.

 

Hva er teambuilding?

I korte trekk er teambuilding planlagte aktiviteter og øvelser som er spesielt utviklet for å styrke båndet mellom deg (som leder) og teamet ditt – og selvfølgelig også teammedlemmene seg imellom. 

 

Med teambuilding øker du trivsel, samhold, samarbeid og prestasjoner på arbeidsplassen din. 

 

Hvorfor trenger min arbeidsplass teambuilding?

Teambuilding hjelper arbeidsplassen din med å forbedre kommunikasjonen, problemløsningsevnen, tilliten (for ikke å snakke om selvtilliten) og samarbeidsevnene blant alle ansatte. Dette igjen resulterer i bedre produktivitet, økt kreativitet og et mer positivt arbeidsmiljø. For ikke å snakke om reduksjonen av konflikter innad i organisasjonen. Alt dette hjelper dere å nå bedriftens mål fortere – med mindre friksjon. 

 

Jeg holder i disse dager på å sluttføre et kurs som skal hjelpe arbeidsplasser med å:

 • forbedre kommunikasjonen og problemløsningsevnen
 • øke tilliten til hverandre – og selvtilliten hos den enkelte
 • øke samarbeidsevnene 
 • redusere konfliktnivået
 • bedre produktiviteten og kreativiteten
 • få et arbeidsmiljø dere kan være stolt av

Jeg skal fortelle mer om kurset senere, men målet med kurset er å oppnå "punktlista" over uten hele tiden å utsette og utsette (...og utsette) – helt til det er for sent. At tankesettet endres fra første leksjon? Svaret er JA: Med NLP-teknikkene som blir benyttet i kurset, så skal du se at det er akkurat det som skjer.

 

Å se det enkelte individ (og finne sin rolle) på arbeidsplassen 

Å finne ens rolle innad i et team er viktig av flere grunner. Der har du som leder et viktig oppdrag; nemlig å hjelpe kollegaen(e) dine slik at de kan finne sin rolle. Nettopp fordi:

 

Trivselsnivået vil øke

En person som blir sett og respektert for den unike personen den er og for de ferdighetene den har, har mye større sannsynlighet for å jobbe mer effektivt og for å trives bedre i jobben sin.

 

Effektiviteten vil øke

Når hver person har en klar rolle, kan arbeidet fordeles jevnt og utføres mer effektivt. Dette reduserer overlapp eller hull i ansvar, og oppgaver utføres med større presisjon.

 

Samarbeidet vil bli tydelig bedre

Tydelige roller fremmer samarbeidet ved å tillate hver person å fokusere på sitt spesifikke ansvarsområde. Dette reduserer konflikt og misforståelser knyttet til overlappende ansvarsområder.

 

Motivasjonen øker

Når en person vet hva som forventes av dem og har et definert ansvarsområde som kjennes givende, kan det gi motivasjon og et følelsesmessig engasjement i å oppfylle den rollen på best mulig måte.

 

Resultatfokus

Tydelige roller gir større fokus på resultater. Hver person kan jobbe mot spesifikke mål og bidra til å oppnå de overordnede målene for teamet.

 

Økt utvikling og bedret selvtillit

Å ha en klar rolle gir også mulighet for personlig og faglig utvikling. Det tillater folk å fokusere på å styrke og forbedre spesifikke ferdigheter som er relevante for deres rolle. En person som føler seg kompetent er en person som før høyere selvtillit, noe som er veldig viktig for å skape «lederånd» hos hver enkelt i teamet. 

 

Samlet sett bidrar tydelige roller til bedre gruppedynamikk, mer effektivitet og et mer harmonisk samarbeidsmiljø. Selvfølgelig finnes det unntak. Det vet du og det vet jeg. Jeg må likevel poengtere det, slik at det ikke er noen misforståelser ute og går.

 

Kommunikasjon – grunnlaget for et positivt arbeidsmiljø 

Kommunikasjon er grunnlaget for et vellykket teamarbeid og en vellykket arbeidsplass. Tydelig og klar kommunikasjon legger  grunnlaget for et positivt arbeidsmiljø og sørger for at alle vet hva som har skjedd, hva som skjer, og hva som skal skje, til en hver tid.

 

Kommunikasjon er avgjørende internt på en arbeidsplass av flere grunner

Samarbeid og koordinering:
Effektiv kommunikasjon muliggjør smidig samarbeid mellom teammedlemmer. Det sikrer at alle henger med når det gjelder mål, oppgaver og forventninger.

 

Konfliktløsning:
Gjennom åpen kommunikasjon kan eventuelle misforståelser eller konflikter bli adressert og løst tidlig. Dette bidrar til et mer harmonisk arbeidsmiljø. For ikke å snakke om at det sparer enormt med tid og energi.

 

Forbedret produktivitet:
Klar og tydelig kommunikasjon reduserer tap av tid på misforståelser eller feilinformasjon. Det sikrer at oppgaver blir utført riktig og effektivt.

 

Innovasjon og kreativitet:
Når folk føler seg komfortable med å dele tanker og ideer, kan dette føre til nye og bedre løsninger.

 

Bygging av tillit:
God kommunikasjon bidrar til å bygge tillit mellom teammedlemmer og ledelse. Åpenhet og ærlighet i kommunikasjonen skaper et miljø der alle føler seg hørt, viktig og respektert.

 

Klare forventninger:
Tydelig kommunikasjon om roller, ansvar og forventninger gir en klar retning for alle ansatte. Dette reduserer forvirring og sikrer at alle arbeider mot samme mål.

 

Bedre beslutninger:
Når informasjon deles effektivt, kan beslutninger tas på et bedre grunnlag. Dette hjelper organisasjonen med å unngå unødvendige feil eller problemer.

 

Bli bedre på kommunikasjon

…Så, hvordan blir man bedre på kommunikasjon? Det er vel egentlig det store spørsmålet.

Det aller viktigste å tenke på før du kommuniserer noe som helst, er intensjonen bak det du skal si. Deretter å være bevisst på hvem du er og hva du står for i det du kommuniserer. Hva vil jeg egentlig med dette budskapet? Hvilken reaksjon ønsker jeg?

Ett enkelt budskap kan deles på så utrolig mange ulike måter og bli møtt med like mange ulike reaksjoner.  Husk det. Alltid.

Den største grunnen til at det oppstår konflikter, er at vi bare "spyr ut" informasjon, meninger og påstander – uten å tenke på intensjonen bak det vi sier. Eller at vi rett og slett er så emosjonelle når vi deler budskapet, at vi får frem noe helt annet enn det som egentlig er målet. 

 

Et enkelt budskap består av mange elementer…

 •  Det du mener å si
 •  Det som kommer ut av munnen din
 •  Det den andre hører
 •  Det den andre tror og/eller føler at den hører
 •  Det den andre faktisk svarer
 •  Det du tror og/eller føler at den andre svarer

 

Når du møter teamet ditt, eller én enkelt medarbeider, neste gang, vær mer bevisst på hvordan du kan skape et mer personlig forhold dere imellom… Lover du deg selv det?

 

Noen tips til å bedre kommunikasjonen innad i et team

La oss hoppe rett i det! Det er ikke noe å dille med. Jeg har derfor listet opp noen punkter som bedrer kommunikasjonen dere i mellom – og som gjør at kollegaene dine føler seg sett:

 

 •  Vis interesse for hvem kollegaene dine er utenfor arbeidsplassen.
 •  Kommenter når du merker forandring i oppførsel – på godt og vondt.
 •  Husk viktige ting de har fortalt deg – og gjenta de.
 •  Om en av medarbeiderene dine starter en samtale, men blir avbrutt av en annen medarbeider, si «Hvor var vi?» eller «Du sa?» så fort den andre har sluttet å snakke. Da viser du at du bryr deg om det som ble sagt og at du er interessert i å høre hele historien (det er utrolig hvor mange som bare hadde latt den første samtalen forsvinne i bråket av avbrytelsen).
 •  Smil til folk når du går forbi de i gangen (det kan være enkelt)!
 •  Ta deg litt ekstra tid til å stille åpne spørsmål når du snakker med noen (prøv å komme forbi den typiske «Hvordan går det?»)
 •  Del av egne erfaringer – både de du er stolt av og de du er mindre stolt av.
 •  Skap mer rom for humor og tull.
 •  Oppretthold gode og trygge rammer, slik at de rundt deg kan lene seg tilbake og stole på at arbeidsmiljøet er topp prioritet.

 

Heng gjerne punktene opp på veggen din, da får du en konstant påminnelser om hva du kan gjøre. 

Som du ser så er kommunikasjonsdelen avgjørende for å kunne bygge et solid team. Vi får ikke et sterkt team om vi ikke kan kommunisere oss i mellom i hverdagen. Men, vi kan heller ikke kommunisere oss i mellom om vi ikke har et sterkt team.

Så spørsmålet er vel kanskje om hvem som kommer først? Den berømte høna eller egget? (Eller i dette tilfellet: ...Det sterke teamet eller kommunikasjonen?)
Dette er noe som vi skal jobbe med på teambuildingskurset som blir lansert over nyttår. Jeg gleder meg! Gled deg du også!

 

Kristine hjelper deg og din virksomhet med å bygge sterke team og utvikle ledere som er trygge i rollen sin, slik at dere sammen kan øke samholdet og produktiviteten.

Kristine er utdannet NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Integrativ Coach fra Ålreit Institutt i Haugesund, med spesialisering innen business, team og ledelse. Ved siden av jobben i Einang Safety, tar hun nå studier ved London Business School. Hun har tidligere studert entreprenørskap, markedsføring og Business English i New York.