Som leder er du helt avhengig av å skape god kontakt

ledelse lederskap Feb 02, 2023
En god leder er ekspert på å komme i kontakt med alle slags mennesker,

Som leder er du avhengig av at de som skal ledes føler at de har god kontakt med deg.

En god leder er ekspert på å komme i kontakt med alle slags mennesker, ikke bare de som er lik på seg selv.

De vet hva som skal til for at hvilken som helst ansatt i bedriften, uavhengig av stilling, skal føle seg like hørt, viktig og kapabel som den han/hun ser mest opp til.

Når kontakten først er etablert, er det ikke grenser for hva som kan utrettes gjennom samarbeidet som blir til mellom leder og team!

Noe av det aller første jeg lærte som NLP coach, var viktigheten av å skape god rapport (et forhold hvor det er tillit og åpenhet mellom to parter) med den jeg skulle coache. Uten en genuin og trygg kontakt, vil det ikke skapes nok tillit fra coachee sin side til at han/hun blir motivert nok til å skape endring.

For noen kommer dette helt naturlig, mens for andre må det læres med prøving og feiling…

 

Det er ulike faktorer som skal forstås og integreres for å komme i god kontakt med andre:

  •  Stemmekvaliteter, tonefall og styrke i ordene du velger
  •  Kroppsspråk og mimikk
  •  Likhet i utseende og opptreden
  •  Fellesskap i tro og verdier
  •  Gjensidig respekt og tillit
  •  Nærvær, empati og følelser

 

I følge Robert Dilts (en av de største pionerene innen NLP), er likevel det aller viktigste å alltid etablere tillit, harmoni og godt samarbeid. Jeg kunne ikke si meg mer enig!

Kontakt er noe som bør komme naturlig, nettopp fordi god kontakt ER naturlig. Det kan ikke manipuleres eller tvinges frem. Det skal flyte og føles rett. Bare tenk på dine egne relasjoner… Noen flyter naturlig og får deg til å være deg selv, mens andre er anstrengte og får deg til å føle deg helt utilpass. 

 

For å skape god nok kontakt til at andre vil ledes av deg, er det tre steg som må gjennomgås:

  1. Skape rapport – Her opprettes den ekte kontakten ved at du viser genuin interesse for den andre personen. Du er empatisk, oppmerksom og viser tillit. Her oppstår eventuell respekt fra den andres side.
  2. Møte den andre der han/hun er – Her må du glemme deg selv litt og finjustere tilstanden din, slik at du matcher den andres væremåte. Du fininnstiller deg til den andres bølgelengde og skaper trygghet ved å være familiær.
  3. Lede – Her tar du tilbake din egen lederskapsmåte og drar den andre med deg «inn i varmen». Du er den som skal fiske frem lysten til endring hos den andre, men han/hun må være villig til å skape endring. Du leder den andre til mål, visjon, og resultater som må oppnås. Sammen kommer dere til enighet om hvordan dette skal skje.

For å kommunisere effektivt og skape en kontakt hvor den andre blir inspirert til å endre seg, jobbe bedre, og nå et visst mål, er du som leder nødt til å ha en dyp forståelse av hvordan du kan møte alle typer mennesker der de er. Vis forståelse for at du ser deres side av saken og at du er der for å gjøre livet hans/hennes bedre. 

Du vet at du har god kontakt med den du leder, dersom den andre føler seg sett, hørt, forstått, trygg, respektert og viktig.

Essensen av vellykket kommunikasjon, er at du har klart å bevege deg fra ditt eget «kart over virkeligheten» og over til den andres «kart over virkeligheten». Igjen; du møter den andre der han/hun er akkurat nå, uten noen som helst form for fordommer. 

 

Du har kanskje lagt merke til det selv…

Du har kanskje lagt merke til dette under en samtale: du står og snakker med noen, og helt ut av det blå (tror du) legger den andre armene sine i kors RETT etter at du har gjort det samme. Eller kanskje de puster litt dypere og roer ned stemmen for å matche din. Noen går så langt som å endre språket sitt for å komme i bedre kontakt med deg; de legger kanskje til et ekstra slangord for å virke kulere, eller pynter på ordene for å virke mer sofistikerte. 

Dette er et godt eksempel på naturlig rapport. Mange gjør dette helt uten å tenke over det, mens gode ledere vet når og hvordan de kan forsterke denne kommunikasjonsteknikken til begge parters fordel.

Neste gang du skal snakke med noen, som leder og ikke-leder, tenk på hvordan du bedre kan «speile» den andre. Alle liker folk som er like som seg selv, og ser alltid etter noe de kan ha til felles med den de snakker med. Alt blir mye lettere da; som leder og som privatperson.

LYKKE TIL MED RAPPORT, KOMMUNIKASJON OG SPEILING – FOR OPTIMALT LEDERSKAP!

 

Kristine er utdannet NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Integrativ Coach fra Ålreit Institutt i Haugesund, med spesialisering innen business, team og ledelse. Hun har også studert entreprenørskap, markedsføring og Business English i New York.

Kristine har tidligere skrevet for Ålreit.no og thoughtcatalog.comog nå som ansatt i Einang Safety vil hun hver torsdag komme med en ny artikkel for dere her. Vi håper at du finner god nytte i innholdet.