Slik håndterer du kritikk på best mulig måte som leder av et team

arbeidsmiljø ledelse psykososialt arbeidsmiljø team teamarbeid Jan 12, 2023
Kritikk på arbeidsplassen

 

Kritikk, negativitet, baksnakking, innvendinger og uenigheter vil og SKAL oppstå i et team. Hvis ikke, kan det bety at team-medlemmene ikke engasjerer seg nok, eller at de er for utrygge rundt deg til å våge å komme med egne tanker og meninger.

 

Det er altså ikke noe unormalt ved at det kommer en eller annen form for innvendinger i et team. Derfor er det viktig å finne ut av hvordan du som leder best kan forme denne type kommunikasjon til noe givende.

Det er sunt å vise engasjement. Det er sunt å våge å kritisere noe man er sterkt uenig i. MEN! Det er enda sunnere å være kapabel til å gi kritikk på en verdig og skikkelig måte. Og det er din jobb som leder å videreformidle dette til dine medarbeidere.

Ikke alle har vokst opp i et hjem med sunn kommunikasjon. Det som blir sett på som «common sense» hos noen, er helt fjernt for andre. Derfor er det uhyre viktig å etablere klare rammer for hva som er akseptert i DERES jobb-kultur.

Forklar teamet ditt så tidlig og ofte som mulig, at måten dere kommuniserer på har direkte innflytelse på kvaliteten på de tilbakemeldingene de vil få.

Ja, du som leder har et ansvar for å alltid være saklig og ha et ønske om å være et forbilde når det kommer til kommunikasjon, men det er nødvendig for alle i teamet å forså at en bestemt form for kommunikasjon (negativ, frekk og usaklig) ikke vil bli tatt like seriøst som en annen form (positiv, ekte og saklig).

Når en person som lett kommer med negative og frekke innspill blir møtt med en genuin interesse av å forstå den andre, er det fort at de endrer måten å komme med innspill på. Mange har måttet kjempe om å bli hørt i oppveksten og drar dette med seg inn i arbeidslivet.

Okei, la oss se for oss at en i teamet ditt kommer til deg med veldig usaklig kritikk…

Vis tydelig at du er åpen for å både lytte til og forstå din medarbeider– en frustrert og usaklig kommentar kommer som oftest fra en som ikke vet hvordan han eller hun skal uttrykke seg. Ofte er det viktigste for dem å vite at du er der. De ønsker ofte «bare» å bli sett.

Møt dem der de er, men ikke svar med samme mynt – aldri gi uttrykk for at du er bedre enn noen, men ta deg tid til å forstå hva som faktisk ligger bak. «Jeg forstår det sånn at du stiller deg kritisk til min idé. Jeg setter pris på andres synspunkter! Takk for at du våger å være ærlig!»

Be om mer inngående informasjon – om du virkelig skal vise at du er interessert i å forstå deres synspunkt, som samtidig vil sette dem mindre i forsvarsposisjon, må du stille nysgjerrige spørsmål. «Hva er det du mener om denne saken? Jeg er interessert i å se din side! Hva mener du når du sier…?»

Vis at du tar til deg den nye informasjonen – «Om du føler det på denne måten, kan det hende at flere i teamet kjenner på det samme!? Dette er god informasjon som jeg skal ta med meg videre på fremtidige møter».

Omformuler innspillet fra å være kritikk til å være et genuint ønske – «Vil dette si at du gjerne ønsker at…» «Jeg forstår at det er viktig for deg at…» «Det er godt for meg å høre innvendinger sånn at jeg kan forbedre måten jeg leder på. Derfor må dere aldri være redd for å ta en saklig samtale med meg, for alles beste».

Spør etter betingelser – «For at du skal føle deg mer sett i fremtiden, hva må bli annerledes?» «Hva spesifikt trenger du fra både meg og de andre i bedriften?»

Fremtidsorientering – «Se for deg at du har det slik du ønsker på jobb; du blir sett som person, idéene og innvendingene dine blir tatt på alvor, og kommunikasjonen flyter lett… Hvordan ville det vært? Hva ville vært annerledes i forhold til i dag?»

Gi dette videre til de andre i teamet på en skånsom og saklig måte – Slik informasjon må videre til teamet, for at du skal kunne vurdere det opp mot andre som blir ledet av deg. «Hva mener dere om dette?» «Er det noen som føler det på samme måte?» «Kanskje noen tenker og føler noe helt annet enn både meg og denne personen?» «Dette er en plass hvor det er trygt å komme med innspill, og alle vil bli hørt!»

Hva du som leder bør gjøre med denne type «tilbakemelding» – Når du får slik kritikk mot deg eller idéene dine, er det viktig å ta det til deg – men ikke la det ødelegge deg. Du skal heller ikke ta imot kritikk uten å vise at du fortjener respekt. Du er lederen. Du leder. Noen former for kommunikasjon skal være uakseptable. Her er det du som har siste ordet og setter standarden.

I en arbeidskultur som er sunn og har gode, sterke rammer, skal det heller ikke være «lett» å drive med kritikk, baksnakking og usaklig kommunikasjon. Pass på at både du som leder og alle andre i teamet ditt hjelper hverandre å bli bedre; bli bedre sammen og bedre som individ.

Lykke til!

 

 

Kristine er utdannet NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Integrativ Coach fra Ålreit Institutt i Haugesund, med spesialisering innen business, team og ledelse. Hun har også studert entreprenørskap, markedsføring og Business English i New York.

Kristine har tidligere skrevet for Ålreit.no og thoughtcatalog.com, og nå som ansatt i Einang Safety vil hun hver torsdag komme med en ny artikkel for dere her. Vi håper at du finner god nytte i innholdet.