Slik former du et robust, trygt og effektivt team

ledelse team teamarbeid Jan 18, 2024
Teambuilding

I rollen som leder bærer du ansvaret for å forme et robust, trygt og effektivt team. Det er du som må gå foran som et godt eksempel. Er det visse egenskaper du ønsker å se i teamet ditt, må du først internalisere de egenskapene i deg selv.

 

I dag vil jeg gi deg innsikt i verdifulle tips for å oppnå nettopp dette.

Første steg er ALLTID å se innover; hvem må du være som leder for å påvirke teamet ditt på best mulig måte? 

 

Gode egenskaper du bør ta til deg…

 • Empatisk
 • Tjenende
 • Reflektert
 • Ydmyk
 • Sterk
 • Lyttende
 • Tydelig
 • Visjonær
 • Besluttsom
 • God kommunikator
 • Motivert
 • Fleksibel
 • Kunnskapsrik 

 

Det er essensielt at du og teamet ditt må ha helt klart for dere…

 • Virksomhetens formål (dette skal repeteres jevnlig)
 • Virksomhetens årlige og kvartalvise mål
 • Hvordan organisasjonskulturen skal være
 • Hvilke verdier som skal prioriteres i det daglige
 • Hvorfor jobben dere gjør er viktig for andre
 • Hvorfor dere skal være stolte av virksomheten dere jobber i
 • Viktigheten av at alle jobber mot samme mål

 

Som en med tydelig lederstil bør du…

 • Ha klare mål for virksomheten, teamet og deg selv
 • Aktivt søke feedback og følge opp den feedbacken du får
 • Hjelpe alle i virksomheten å finne sin plass i teamet
 • Forsikre deg om at alle i teamet ditt vet hva som forventes av hver rolle og hvordan de skal innfri disse forventningene
 • Skape rom for at ALLE i teamet blir involvert i beslutninger
 • Passe på at virksomheten har en klar handlingsplan som ALLE er inneforstått med
 • Dedikere tid til evaluering av arbeidet som gjøres
 • Forstå viktigheten av produktive teammøter hver uke
 • Prioritere 1-til-1 samtaler hvor hver enkelt føler seg sett, forstått og verdsatt
 • Ha evnen til å innrømme feil og oppmuntre andre til å gjøre det samme
 • Bry deg genuint om hva alle i teamet gjør
 • Uttrykke takknemlighet regelmessig
 • Gi konstruktiv feedback og anerkjennelse
 • Være sikker på at ALLE føler seg trygge nok til å si fra om hva som helst

  

Teamet ditt skal med trygghet kunne si…

 • «Vi forstår årsakene til virksomhetens suksess eller utfordringer».
 • «Vi vet hvilket mål vi jobber mot og hva som skal til for å komme dit».
 • «Lederen vår følger opp handlingsplanen med oss hver uke».
 • «Lederen vår tar ansvar for å bygge teamkulturen».
 • «Vi mottar klare instruksjoner før vi starter på en ny oppgave».
 • «Vi vet hva vi skal gjøre til enhver tid».
 • «Vi føler oss mentalt, emosjonelt og fysisk trygge på jobb».
 • «Alle har sin plass, og alle blir satt like mye pris på».
 • «Respekt preger samarbeidet vårt».
 • «Vi lytter aktivt til hverandre».
 • «Vi ber om hjelp og tilbyr hjelp så lett som bare det».
 • «Vi kommer alltid forberedt til møter».
 • «Vi er trygge nok på hverandre til å både gi og få konstruktive tilbakemeldinger».
 • «Det er klart for oss hva som er akseptert og ikke akseptert adferd på jobb».
 • «Beslutninger tas kollektivt, og vi føler oss hørt».
 • «Vi fokuserer på kvalitet i alt vi gjør».
 • «Vi har nulltoleranse for baksnakking».
 • «Lederen vår passer på at vi bruker tid på teambuilding for å skape tillit, et tryggere arbeidsmiljø, mer motivasjon, produktivitet og rett og slett for å ha det GØY på jobb!»

 

Hvis du har alle disse prinsippene klart for deg, hvis du forstår viktigheten av dem, og hvis du prioriterer dem, så skal jeg love deg at teamet ditt kommer til å takke deg – og virksomheten din vil blomstre betydelig på kort tid.

 

Masse lykke til,
Kristine

 

Kristine hjelper deg og din virksomhet med å bygge sterke team og utvikle ledere som er trygge i rollen sin, slik at dere sammen kan øke samholdet og produktiviteten. Ønsker du og din virksomhet hjelp av Kristine, så finner du kontaktopplysningene hennes her.

Kristine er utdannet NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Integrativ Coach fra Ålreit Institutt i Haugesund, med spesialisering innen business, team og ledelse. Hun har tidligere studert entreprenørskap, markedsføring og Business English i New York og ved London Business School.