Oppdag og motvirk hersketeknikker innad i virksomheten

arbeidsmiljø hms ledelse psykososialt arbeidsmiljø teamarbeid Feb 08, 2024
Hersketeknikker

I arbeidsmiljøer kan det dessverre forekomme ulike hersketeknikker som kan påvirke arbeidsmiljøet og samarbeidet negativt. Disse teknikkene kan være subtile eller mer åpenbare, og det er viktig å være oppmerksom på dem for å kunne motvirke dem effektivt.

Her er noen vanlige hersketeknikker å være oppmerksom på:

Utelatelse av informasjon: Dette innebærer å holde tilbake viktig informasjon som er nødvendig for å ta informerte beslutninger. Personer som kontrollerer tilgangen til informasjon kan utøve makt ved å holde andre i mørket. 

Undergraving: Å forminske andres autoritet, prestasjoner eller bidrag. Dette kan inkludere å ta æren for andres arbeid, aktivt motarbeide deres innsats og bagatellisere deres arbeid og/eller rolle.

Skyld: Her skiftes skyld eller ansvar fra seg selv over til andre. Dette kan innebære å gjøre andre ansvarlige for feil eller problemer som oppstår, selv når de ikke har kontroll over situasjonen.

Offerrolle: «Dakar meg…» De elsker å spille offerrollen når de kjenner at de er i en situasjon som er vanskelig å komme seg ut av. Feks: «Å, dumme, dumme meg! Jeg burde jo ikke ha *bla bla bla*, dere hater meg sikkert…» Slik skaper de dårlig samvittighet i deg og får deg til å syns synd på dem. 

Isolering: Å ekskludere eller isolere enkeltpersoner fra viktige beslutningsprosesser eller informasjonsflyt. Dette kan brukes til å kontrollere tilgangen til ressurser eller forhindre potensielle trusler mot ens egen makt eller autoritet.

Angrep på person: Dette innebærer å angripe en persons karakter, kompetanse eller integritet i stedet for å adressere deres argumenter eller ideer. Dette kan skape en usunn arbeidskultur preget av frykt og usikkerhet.

Rasjonalisering: De bruker dette helt bevisst til sin fordel. De gir deg en logisk forklaring på en ulogisk oppførsel, slik at du skal føle deg dum som i det hele tatt tok dette opp med dem.

Straff: Å straffe noen for å uttrykke uenighet eller kritisere eksisterende praksiser eller beslutninger. Dette kan føre til at ansatte unngår å si sin mening eller dele nyttige tilbakemeldinger av frykt for å bli latterliggjort.

Tomme ord: De sier akkurat det de vil, som passer inn akkurat der og da, for å få best mulig resultat. Ingenting av det de sier betyr noe. Alt det de sier, sies for å beskytte eget skinn. De kan få ord de absolutt ikke mener til å høres ut som ord de er sterkt knyttet til og mener i all ærlighet.

NB! Det skal være lavterskel å kunne si ifra om noen merker slik oppførsel hos en medarbeider eller leder!

Det er uhyre viktig å være oppmerksom på disse hersketeknikkene og raskt ta grep! Det er ikke mye som er mer skadelig for virksomheten enn å tillate slik oppførsel. Det er rottent - og det som er rottent smitter over på alt annet veldig fort.

Steg dere kan ta for å sikre et godt arbeidsmiljø der alle trives:

📍Ha tydelig og støttende ledelse som viser omsorg for de ansatte og er villig til å lytte til deres behov og bekymringer.

📍Oppmuntre til åpen og ærlig kommunikasjon på arbeidsplassen. Gi alle ansatte muligheten til å uttrykke sine meninger og bekymringer.

📍Oppmuntre til mangfold av perspektiver.

📍Arrange regelmessige teambyggingsaktiviteter for å styrke forholdene mellom kollegene. Dette kan inkludere workshops, sosiale arrangementer eller felles lunsjer.

📍Ta tak i negative adferdsmønstre med én gang de oppstår.

📍Ha et klart rammeverk for å håndtere konflikter.

📍Kalle inn til jevnlige møter som oppfordrer til konstruktiv diskusjon og søker etter løsninger som er til det beste for alle parter.

📍Sørge for en rettferdig og balansert fordeling av arbeidsoppgaver. Dette vil bidra til å redusere stress og forhindre misnøye blant ansatte.

Om dette er et tema som vekker oppsikt og som du ønsker å lære mer om, kan jeg gå dypere inn på teknikker du og virksomheten din kan ta i bruk for å ufarliggjøre og takle mennesker som dette.

Jeg er for å hjelpe!

 

Hilsen
Kristine

 

Kristine hjelper deg og din virksomhet med å bygge sterke team og utvikle ledere som er trygge i rollen sin, slik at dere sammen kan øke samholdet og produktiviteten. Ønsker du og din virksomhet hjelp av Kristine, så finner du kontaktopplysningene hennes her.

Kristine er utdannet NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Integrativ Coach fra Ålreit Institutt i Haugesund, med spesialisering innen business, team og ledelse. Hun har tidligere studert entreprenørskap, markedsføring og Business English i New York og ved London Business School.