Medarbeidernes krav til en leder...

ledelse Mar 05, 2018
krav til leder

Det skulle bare mangle at det stilles krav til deg fra dine medarbeidere! Men det er ikke alle krav du kan eller skal oppfylle. Hvorfor? Fordi noen av kravene heller vil kunne kalles forventninger, og ikke krav i ordets rette forstand.

 

Medarbeiderne dine har rett til å stille krav til deg som leder. Hvilke krav som blir stilt til deg fra dine medarbeidere kommer helt an på hvordan den forhenværende lederen har utført sine oppgaver. Dersom de tidligere lederne har utført slett arbeid og det ikke har vært tradisjon for å gjøre noe med dette, vil både forventninger og krav til deg som leder kunne bli deretter.

 

Har de derimot hatt ledere som har vært på lederskap, som har engasjert og vært ryddigheten selv, vil såklart kravet (eller forventningen) være at slik skal du også være. Men ledere er like ulike som menneskene ellers. Alle krav som blir satt til lederen fra organisasjonen kan ikke, og skal ikke alltid kunne etterfølges.

 

Dine medarbeidere skal kunne stille krav til at du utfører arbeidsoppgavene du er satt til gjøre på en korrekt og ærlig måte. De skal kunne forlange at du kan regelverket som er gjeldende for ditt virke, og de skal selvfølgelig kunne stille krav til at du innehar, eller har vilje til å tilegne deg, de lederegenskaper som fører til at de blir motivert til å gjøre sin jobb på best mulig måte.

 

 

 

 

Medarbeiderne skal kunne stille krav til at du er et medmenneske og at du stiller motkrav til dem som fagpersoner. Du skal la medarbeiderne få utføre jobben sin uten din skepsis og påvirkning. I etterkant er det ekstremt viktig å huske på at de som faktisk har utført jobben skal få æren for å ha fullført oppdraget. Først da vil de bli motivert til å gjøre det samme igjen. Hvem av oss blir ikke smigret av ros?

 

 

 

Det er ufattelig hva du kan oppnå hvis du ikke bryr deg om hvem som får æren
President Harry S Truman  

 

 

 

Et godt råd når det gjelder krav fra dine medarbeidere er å lage en felles plattform for hvilke krav organisasjonen stiller til lederen. Sett dere ned sammen, og diskuter hva medarbeiderne skal kunne kreve av en god leder. Heng resultatet opp på kontoret eller et annet passende sted. Da vil du få jevnlig påminnelse om hva du skal jobbe etter. Videre vil medarbeiderne se at du gjør ditt beste for å innfri deres krav til en god leder for dem alle.

 

I figuren under vises et eksempel på motiverende samarbeid som beskriver medarbeidernes krav til lederen.

 

 

 

 

 

Blogginnlegget er et utdrag fra boken «Hjelp, jeg har blitt sjef!» skrevet av Karine Einang.

Du kan lese mer om boken her