Måten du stiller spørsmål på kan avgjøre mye for deg som leder

arbeidsmiljø ledelse Dec 22, 2022
Spørsmål en leder bør stille

Hvorfor er de rette spørsmålene avgjørende for om du vil klare noe eller ikke?

Jo, akkurat dét skal vi ser nærmere på i dag!

I en hvilken som helst lederstilling er det helt nødvendig å ha forståelse for viktigheten av å stille de gode spørsmålene. 

De rette spørsmålene kan avgjøre om du vi feile eller lykkes i å hjelpe deg selv og andre. 

Det er umulig å ikke reagere, på den ene eller andre måten, til et godt spørsmål; du vil automatisk gå i tenkeboksen og vurdere opp og ned og i mente. 

Spørsmål provoserer frem en «søken» tilbake i tid… Du vil lete etter endringer, følelser, tanker og erfaringer du har hatt rundt akkurat dette temaet, slik at du kan gi det aller beste svaret. 

Som du sikkert vet, finnes det mange ulike måter å stille et enkelt spørsmål på. Du kan stille et åpent spørsmål, et lukket spørsmål, et søkende spørsmål, et retorisk spørsmål, og til og med et manipulerende spørsmål. 

Det er uhyre viktig å vite hvordan man stiller det rette spørsmålet. Måten du spør på kan være like viktig som innholdet i det du spør om.

Som NLP Coach hadde jeg ikke klart meg uten forståelsen og respekten for å stille produktive, gode og åpne spørsmål til mine coachee (de jeg veileder).

Joseph Rudyard Kipling var en britisk forfatter, nobelprisvinner i litteratur, med sitt best kjente verk, Jungelboken. Han skjønte det med gode spørsmål…

 

«Jeg har seks ærlige tjenestemenn. De har lært meg alt jeg vet. Deres navn er: Hva, Hvordan, Hvorfor, Når, Hvor og Hvem.» 

 

Åpne spørsmål som faktisk kan hjelpe deg å komme frem til et givende svar, kan endre hele historien din. Dette var noe Kipling forsto. 

La meg forklare helt enkelt hva han mente med de seks tjenestemennene…

Hva – søker all informasjon (går i detaljer)

Hvem – søker informasjon om involverte i situasjonen

Hvorfor – søker årsaker til handling, kartlegger verdier, overbevisninger og mening

Hvor – søker informasjon om steder

Hvordan – avdekker strategier, utforsker visjoner, samt klargjør mål og prosesser

Når – søker informasjon om når du tenker å nå målet ditt

Siden tidenes morgen har det å stille spørsmål vært en del av det å være menneske. Det er slik vi tar til oss kunnskap. 

Da du var liten stilte du spørsmål til absolutt ALT. Hver eneste situasjon du befant deg i, var en helt ny situasjon du kunne lære noe av. Prøv å finne tilbake til den naturlige nysgjerrigheten du hadde som barn når du nå står overfor store oppgaver, mål og utfordringer. 

Som voksen har vi så lett for å se på ting som svart eller hvitt. Vi låser oss altfor lett. Vi har altfor lett for å si «Jeg er bare sånn.» «Det har alltid vært sånn.» osv… Med den innstillingen kommer vi ingen vei. 

Ved å stille positivt ladete spørsmål, kan du skaffe ny informasjon, finne flere valgmuligheter, bli bedre kjent med deg selv og situasjonen du står oppi, få klarhet som kan redusere engstelighet og overtenking, styre oppmerksomheten din der den bør være, klargjøre mål, lage strategier, opprette rapport mellom deg og den du snakker med (om du leder noen andre enn deg selv), kartlegge verdier, avdekke ressurser og forutse ting du ikke tidligere tenkte over. Blant annet!

Før du stiller deg selv eller andre spørsmål, er det viktig å bli bevisst på intensjonen bak spørsmålene dine. Et spørsmål kan aldri trekkes tilbake; det samme gjelder tankene som oppstår etter at du har blitt stilt et spørsmål. 

 

Hilsen fra Kristine

 


 

Kristine er utdannet NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Integrativ Coach fra Ålreit Institutt i Haugesund, med spesialisering innen business, team og ledelse. Hun har også studert entreprenørskap, markedsføring og Business English i New York.

Kristine har tidligere skrevet for Ålreit.no og thoughtcatalog.com, men dette er hennes aller første artikkel for Einang Safety. Vi håper det blir mange flere artikler fra Kristine her inne, og at du finner god nytte i innholdet.