Ny video – til inspirasjon!

I hvilke ende starter jeg internkontrollarbeidet?

hms ledelse Jan 29, 2018

Det er forståelig at det skal være et system for å ivareta HMS. Det er også forståelig at det ikke bør være det samme systemet for en stor industribedrift som for klesbutikken i gågata. Men i hvilken ende en skal begynne er ikke like enkelt å vite...

 

Trøst deg med at dersom du gjør et grundig arbeid i starten, og deretter systematisk gjennomgår oppgavene, vil dette faktisk ikke være blant de 10 største utfordringene du vil påtreffe som leder. Trøst nummer 2 er at også her finnes mye nyttig informasjon på nettet.

 

Jeg vil vise til Internkontrollforskriftens enkle, brukerrettede veiledning som består av 4 hovedoppgaver vi har å gjøre for å bedrive det vi kaller systematisk sikkerhetsarbeid:

 

ŸIgangsette

 • Ta initiativ til arbeidet
 • Informere og motivere
 • Sette mål, og beskrive ansvar og myndighet
 • Organisere og planlegge innføringen

 

 

Kartlegge

 • Skaffe oversikt over aktuelle lover og forskrifter for din virksomhet
 • Kartlegge eksisterende rutiner for helse, miljø og sikkerhet
 • Systematisere og oppbevare dokumenter
 • Kartlegge problemområder

 

 

Planlegge og prioritere tiltak

 • Planlegge og prioritere tiltak
 • Lage handlingsplan for gjennomføringen

 

 

Følge opp

 • Gjennomføre tiltak
 • Rette opp feil og mangler
 • Gjøre forbedringsarbeidet til en naturlig del av den daglige driften
 • Foreta jevnlig gjennomføring

 

 

HMS og internkontroll kan virke omfattende og komplisert, men når du først setter i gang gir det en rekke gevinster:

 1. ŸDu får god oversikt over virksomheten og de ansattes gjøremål
 2. ŸDu vil identifisere risikoer og kunne forebygge uønskede hendelser
 3. ŸDe ansatte vil se at du tar deres arbeidsmiljø og sikkerhet på alvor (= tillit)
 4. Du får bedre tid til å gjøre jobben din, for du slipper å drive «brannslokking» hver gang det skjer noe. For det vil skje noe – dét kan jeg love deg.
 5. Du kan puste lettet ut når de «høye herrer» ber om dokumentasjon av ulike årsaker

...Og nå er det din tur til å fylle på alle de andre gevinstene DIN virksomhet får av å  bedrive systematisk sikkerhetsarbeid!

 

 

Blogginnlegget er et utdrag fra boken «Hjelp, jeg har blitt sjef!» som er utgitt av ESC og Karine Einang. 

Dette er en kortfattet og lettlest bok om lederskap, og den passer like godt for ledere som for deg som blir ledet. Boken er ment som et oppslagsverk, en inspirasjonskilde og en slags håndbok du kan sette i hyllen, for så å ta frem igjen når du har behov for input om et tema eller trenger et godt ledersitat å støtte deg til.

Du kan lese mer om boken her!

 

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.