Hvorfor skal vi være så effektive på jobb, da?

arbeidsmiljø hms organisasjonskultur psykososialt arbeidsmiljø May 30, 2024
Trivsel jobb

En av de viktigste trivselsfaktorene på en arbeidsplass er effektivitet. Det viser flere undersøkelser.

 

Og nå spør du kanskje: «Hvorfor det?»

Er det så morsomt å være effektiv, liksom?

Vel, vi mennesker er bygget slik at vi liker at ting skjer. Dessuten er lediggang roten til alt ondt. Dét er ikke bare noe man sier; det føles feil når ting går (for) tregt – eller når ingenting skjer.

Min erfaring fra arbeidsplasser der ting går langsomt er at det er kjedelig, folk mistrives, ansatte klager, og folk slutter. I det hele tatt: Ting blir ikke gjort. Produktiviteten går ned. Lønnsomheten går ned. Trivselen går ned. På slike arbeidsplasser finner du ofte han eller hun som «alltid» klager over «alt» på jobben: dårlig ledelse, dårlige kontorstoler, kjedelige arbeidsoppgaver, dårlig inneklima, dårlig lønn, dårlig solskjerming, at ingenting skjer... Som regel er slike «sytepaver» ikke så veldig effektiv selv heller.

Ofte kan ineffektiviteten på en arbeidsplass tilskrives nettopp slike mennesker. Det smitter. Hvis du har jobbet med en slik person, så har du kanskje tenkt at vedkommende er uforbederlig. Dét har jeg.

Men, jeg har opplevd at slike ineffektive medarbeidere, som har jobbet i ineffektive virksomheter, har endret seg – når de har fått skiftet jobb og begynt i en virksomhet der det stilles krav. Der ting skal være effektivt. Der ting skal skje. Det har vært som å møte et helt nytt menneske.

Folk påvirkes av det miljøet de jobber i, og de kan endre seg. De vil tilpasse seg. Nå er ikke dette en sånn mirakeloppskrift – å putte et ineffektivt menneske inn en ny virksomhet, og så skjer forvandlingen. Men som regel har det veldig mye å si hvor man jobber, hvem man omgås, hvilke holdninger som får leve på arbeidsplassen, hvilken organisasjonskultur vi fremdyrker.

Så hvis du vil trives på arbeidsplassen, så gjør noe. Vær effektiv når du er på jobb. Det er mye gøyere enn å la være.

Og som alltid: Fei for egen dør – altså vær effektiv selv – før du begynner å se på hva andre gjør.

Og hvis du har en slik ineffektiv kollega som bare klager: Vær alltid positiv når du er rundt ham eller henne. Når vedkommende sier noe negativt, så parér med noe positivt. Overhør klaging, men trekk frem det som er bra.

Noen ganger kan man bli forundret over hvor fort det lar seg gjøre å «omvende» noen.

Lykke til.

 

NB! Det å skape en god organisasjonskultur må være et kontinuerlig arbeid på enhver arbeidsplass. Og når det kommer til ineffektivitet og klaging, så gjelder det å ta for seg «sytepavene». Før det er for sent. Men husk: Liten tue kan velte stort lass. Med andre ord: Et forsuret arbeidsmiljø kan skyldes én enkelt person. Eller noen helt få. Det trenger ikke være noen stor oppgave å snu en negativ trend, eller å endre et dårlig arbeidsmiljø til et godt arbeidsmiljø. Og når du fjerner denne«roten til alt ondt», så blir du en helt for de andre på arbeidsplassen.

Vi kan bistå deg og din virksomhet med å endre arbeidsmiljøet. Ta kontakt med oss. Vi kan jo begynne med å ta en uforpliktende prat på Teams, over en digital kaffekopp. Hvis du er i Odda, kan du ta turen innom og slå av en prat over en kopp varm kaffe. Eller en kopp te. Velkommen.