Hvordan få mer tillit og respekt som leder

ledelse team teamarbeid Jan 25, 2024
Tillit og respekt som leder

Å utvikle tillit og respekt som leder innebærer å være oppmerksom og personlig med medarbeiderne dine. Reflekter over hvordan du kan styrke disse elementene i ditt lederskap…

 

De lærerne jeg husker best fra skolen, er de som var oppmerksomme og personlige; de som tok seg litt ekstra tid til å få elevene til å føle seg viktige. 

Når du møter teamet ditt, eller én enkelt medarbeider, neste gang, tenk på hvordan du kan være mer oppmerksom og skape et mer personlig forhold dere imellom.

 

Her er 10 konkrete metoder for å implementere dette i din lederstil

 

Vis interesse for hvem de er utenfor arbeidsoppgavene - Når du tar deg tid til å lære mer om medarbeidernes interesser, familie og hobbyer, viser du at du bryr deg om dem som hele mennesker, ikke bare som ansatte. Dette kan styrke båndene og skape et mer personlig forhold.

 

Kommenter når du merker forandring i oppførsel - Legg merke til når det skjer endringer i medarbeidernes atferd, både positivt og negativt. Ved å vise interesse for deres holistiske velvære, kan du bygge tillit og støtte dem i utfordrende situasjoner.

 

Husk viktige ting de har fortalt deg - Demonstrer at du verdsetter det de deler med deg ved å huske viktige detaljer og gjenta dem senere. Dette viser at du lytter og tar dem på alvor.

 

Respekter samtaler og unngå avbrytelser - Om en av medarbeiderene dine starter en samtale, men blir avbrutt av en annen medarbeider, si «Hvor var vi?» eller «Du sa?» så fort den andre har sluttet å snakke. Da viser du at du bryr deg om det som ble sagt og at du er interessert i å høre hele historien (det er utrolig hvor mange som bare hadde lar den første samtalen forsvinne i bråket av avbrytelsen).

 

Helt enkelt; unngå avbrytelser så godt det lar seg gjøre, og hvis det skjer, vis interesse for å fortsette der samtalen ble avbrutt.

 

Skap en positiv atmosfære - Et enkelt smil når du går forbi kolleger i gangen kan ha en betydelig innvirkning. Det skaper en positiv atmosfære som bidrar til trivsel og fellesskap.

 

 

 

Still åpne spørsmål - Ta deg litt ekstra tid når du snakker med enkeltpersoner, og prøv å komme forbi den typiske «Hvordan går det?» Når du snakker med medarbeidere, still åpne spørsmål som oppfordrer til dypere samtaler og viser at du er interessert i deres perspektiver og meninger.

 

Del av egne erfaringer - Både de du er stolt av og de du er mindre stolt av. Da viser du din autentisitet. Dette kan skape et miljø hvor andre føler seg komfortable med å dele sine egne erfaringer.

 

Skap mer rom for humor - Humor kan fungere som en katalysator for å bygge fellesskap. Finn passende anledninger til å dele humor og bidra til en positiv og lett arbeidskultur.

 

Frem samarbeid - Hjelp teamet ditt med å bli bedre kjent ved å organisere aktiviteter eller møter som fremmer samarbeid og tillit.

 

Skap gode rammer - Sørg for at arbeidsmiljøet er preget av trygghet og tillit. Dette gir medarbeiderne mulighet til å utfolde seg og utføre sitt beste arbeid.

 

Gjennom å implementere disse metodene kan du gradvis bygge en kultur preget av tillit, respekt, motivasjon og samarbeid i din lederrolle.

 

Lykke til!
Kristine

 

Kristine hjelper deg og din virksomhet med å bygge sterke team og utvikle ledere som er trygge i rollen sin, slik at dere sammen kan øke samholdet og produktiviteten. Ønsker du og din virksomhet hjelp av Kristine, så finner du kontaktopplysningene hennes her.

Kristine er utdannet NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Integrativ Coach fra Ålreit Institutt i Haugesund, med spesialisering innen business, team og ledelse. Hun har tidligere studert entreprenørskap, markedsføring og Business English i New York og ved London Business School.