Hvordan bli en bedre leder ved å bli en såkalt «lytter»

ledelse lederskap Mar 16, 2023
Hvordan bli en god leder

 

Som leder av et team er det viktig å se på teamet som individer som jevnt og trutt trenger å bli sett og lyttet til for å kunne fungere optimalt. Når folk føler seg sett og lyttet til, jobber de «tusen ganger» bedre enn om de føler seg oversett og uten verdi.

 

Alle i teamet ditt har noe unikt å komme med. Alle har en unik historie å bli kjent med. Alle har sine unike problemer. Alle har sine unike drømmer. Føler de seg trygge nok til å komme til deg med viktige ting som bør luftes, har du gjort en god jobb.

 

Er du en god lytter, merker du nok at samtalene du har med de rundt deg er interessante og sjelden kjedelige. En dårlig lytter får ikke med seg de viktige detaljene – de detaljene som skaper magien i historien. Bare en god lytter får høre de virkelig gode historiene. En god lytter er den personen folk stoler på med sine unike, viktige, rare og magiske fortellinger og opplevelser.

 

Folk merker om du lytter kun for å «stjele» informasjonen til egen nytte

Det aller viktigste er å lytte med en god intensjon. Folk merker om du lytter bare for å «stjele» informasjonen til egen nytte, bruke den til videre sladder eller andre destruktive hensikter – eller om du lytter for å komme nærmere den andre personen og faktisk er genuint interessert i det de har å si.

For å kunne lytte med en god intensjon må du kultivere empati for den som snakker. En lytter som klarer å lytte med empati, kan få høre de mest utrolige ting, nettopp fordi den som snakker føler seg trygg nok til å åpne seg.

En som lytter med empati kommer med hjelpsomme innspill, men vet også når han eller hun bare skal lytte og være tilstede for den andre, slik at den som snakker får lettet på trykket – enkelt og greit. Som oftest ønsker folk bare å bli lyttet til, uten at den som lytter skal prøve å løse noe problem.

Å kunne lytte med et genuint øre

Å lytte med et genuint øre er å kunne ta seg tid til å utforske, (prøve å) forstå, tilby visdom og råd, vite når man skal holde munn, og sist men ikke minst, hjelpe den som snakker å prosessere egne tanker for å kunne rydde opp i tankene og skape et klarere blide av realiteten.

Å lytte med et genuint øre krever mye av deg som person – noe det skal gjøre. Å lytte er å gi en gave. Du gir av tiden, energien og ressursene dine. Ikke bare det, men du skal hjelpe den som deler av seg å føle seg verdsatt, samtidig som det som blir sagt blir tatt på alvor.

Å lytte med et genuint øre krever at du viser empati, interesse, åpenhet, tålmodighet, ærlighet, ydmykhet og trygghet. Ofte trenger den som kommer til deg for et lyttende øre bare å bli lyttet til (og bare det å bli lyttet tid). Ofte finner de ut av ting helt på egenhand, som et resultat av at de fikk luftet tankene sine. Folk trenger å organisere tankene sine – og det skjer som oftest best i selskap med en god lytter.

Å lytte med et genuint øre krever at du klarer å holde deg selv i tømmene. Du må holde deg for god for å evaluere, dømme og komme med innspill som gjør den andre enda mer forvirret. Vit når det er tid for innspill og hvilke innspill som faktisk vil forbedre situasjonen.

Å lytte med et genuint øre krever derfor at du er i en lyttende tilstand. At du er mentalt klar for å kunne gi den som deler av hjertet sitt det den trenger av deg. Du må også huske på at du ikke skal komme ut av denne situasjonen som en slags «helt» som løste et problem. Det kan godt hende at du er den som sitter igjen med mer lærdom enn du startet med. Hva må du da gjøre for å komme inn i en slik tilstand? Les artikkelen jeg skrev om tilstandsstyring HER!

Ha en mentalitet som sier at:

«ALLE jeg lytter til har noe viktig å si, og jeg kan lære noe av absolutt alle».

Å lytte med et genuint øre krever at du er ærlig og klarer å stå trygt i egne meninger, men at du likevel er myk og tolerant når den som snakker kommer med helt andre syn på verden enn det du selv har.

Å lytte med et genuint øre krever at du tåler konflikt. Det du hører er kanskje ikke noe du liker å høre. Men den som snakker til deg har kommet til deg av en grunn. Da er det viktig at du vet hvordan du skal beherske deg – både som leder og individ.

Å lytte med et genuint øre krever at du «tester» måten den andre tenker på. De som kommer til deg for å dele noe de har på hjertet, kommer til deg fordi de VIL bli testet. De vil vite om måten de tenker på er normal, gal, eller smart. De vil ha gode innspill fra en utenforstående som de kan stole på.

Husk at når du er lytteren handler det om den andre personen. Som lytter er din jobb å hjelpe den andre personen å komme mentalt lettere og organisert ut av samtalen. Som lytter er det din jobb å spørre hvordan du best kan være en god lytter…

Et godt tips å ha med seg er å alltid spørre om de ønsker at du bare lytter til dem, eller om de vil ha innspill og tips underveis.

 

Menn er fra Mars, Kvinner er fra Venus 

Vi har hørt at det ofte er stor forskjell på kvinner og menn, og kanskje du har lest boken med tittelen «Menn er fra Mars, Kvinner er fra Venus»?

Fra naturens side er menn veldig flinke til å fikse ting, før de i det hele tatt har hørt på hele problemet. Mens damer har lettere for å lytte, nikke og få den andre til å føle seg forstått og ikke gal – uansett hva som blir sagt.

  • Menn må bli flinkere å lytte, uten å komme med løsninger.
  • Damer må bli flinkere å lytte, men ikke være redd for å komme med nye innspill.

Når folk går for lenge uten å dele tankene sine med andre, skaper de sin egen sannhet. Da kan de stå i fare for å bli slukt av en sannhet som ikke matcher virkeligheten.

Som lytter er det din jobb å teste sannheten de har skapt som et resultat av overtenking og overanalysering, uten noe som helst form for ytre input.

Alle har sine egne overbevisninger om seg selv og verden. Disse overbevisningene kan både være positive og destruktive…

En overbevisning kan være at Synne på jobb sier:

«Jeg er overbevist om at alle på jobb synes jeg er dum. Derfor holder jeg meg i bakgrunnen på møter og kommer med så få innspill som mulig, for å unngå ekle blikk».

Som lytter er det viktig at du gjentar det som blir sagt, for å være sikker på at det som blir sagt er forstått på rett måte.

Du som leder kan da si: «Synne, jeg forstår det slik at du føler deg dum når du er rundt kollegaene dine, noe som gjør at du holder deg for deg selv?» Og da kan du få til svar: «Nei, jeg føler meg ikke dum, men jeg føler at de synes at jeg er dum.»

…som er to helt forskjellige følelser.

Derfor er det så viktig at du viser at du vil forstå hva den andre sier.

Du kan da gå videre med å stille spørsmål som får Synne til å vurdere hvorvidt det hun er overbevist om er den eneste sannheten.

Se for deg at hennes sannhet er som et bord. For at et bord skal stå støtt trenger det flere stødige bein.

Du skal altså hjelpe å gi bordet bein å stå på. Har bordet mange bein, er det en sterk sannhet. Har det få bein, er det en svak sannhet. For at noe skal være sant, må det støttes opp med begrunnelser. Hver begrunnelse er ett bein.

Spør Synne etter gode begrunnelser for hvorfor bordet står så støtt som hun tror…

For eksempel:

  • «I hvilke situasjoner har du følt at de ser på deg som dum?»
  • «Hva har blitt gjort eller sagt?»
  • «Hvem har vært involvert? Du nevnte alle, hvordan kan du forklare dette?»
  • «Når startet dette?»
  • «Hvor ofte har det skjedd?»
  • «Hva gjorde du rett før det skjedde?»
  • «Har noen fortalt deg at de synes du er dum?»
  • «Har du hørt rykter om at noen har sagt at du er dum?»

Hvis svarene hun kommer med er vage, vil dere lett se at dette kanskje er en sannhet som har oppstått i hodet til Synne, men som ikke samsvarer med sannheten til de andre på jobb. Misforståelser og dårlig kommunikasjon kan skape veldig vonde og vanskelige situasjoner. Måten noe blir sagt på kan bli tolket på en helt annen måte enn det ble ment.

Dette er noe av det du som lytter skal hjelpe (la oss ta Synne  i denne situasjonen) å rydde opp i. Som lytter hjelper du henne å se situasjonen fra flere synspunkter. Du hjelper henne å skape en ny sannhet, som igjen skaper en helt ny verden å leve i.

 

GOD LYTTING!
Hilsen fra Kristine

 

Kristine er utdannet NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Integrativ Coach fra Ålreit Institutt i Haugesund, med spesialisering innen business, team og ledelse. Hun har også studert entreprenørskap, markedsføring og Business English i New York.

Kristine har tidligere skrevet for Ålreit.no og thoughtcatalog.comog nå som ansatt i Einang Safety vil hun hver torsdag komme med en ny artikkel for dere her. Vi håper at du finner god nytte i innholdet.