Hvor godt kjenner du egentlig arbeidsmiljøloven?

arbeidsmiljø ledelse Feb 29, 2024

Lover, regler og plikter; tre faktorer som kanskje høres kjedelige og skumle ut, men dette er tre faktorer som kan redde deg!

Som om det ikke var nok å tenke på fra før, så skal du også kunne arbeidsmiljøloven?! Ja. For som leder forventes det mye av deg, men det som er godt er at jo mer du vet, jo mer kan du slappe av.

Bruker du arbeidsmiljøloven som et fundament i ledelsesarbeidet ditt, har du et godt utgangspunkt som arbeidsgiver. Du SKAL da også bruke den som fundamentet i alt som gjelder arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøloven, sammen med virksomhetens egne rutiner og rammer, er den nødvendige grunnmuren for at du og teamet ditt skal kunne fungere optimalt.

Det er viktig at du som leder er klar over at lovens krav er krav du er pliktig å etterfølge, ettersom arbeidsmiljøloven er ufravikelig.

Ikke bare dét, men de krav som stilles i arbeidsmiljøloven er minstekrav!

Hvordan du tolker dette, sier mye om hvilke rutiner og rammer du har innen organisasjonen din. Dersom du mener at kravene som stilles i arbeidsmiljøloven er en selvfølge, kan du klappe deg på skulderen. Men dersom du mener at det virker som et ork å i det hele tatt kjenne til disse kravene, har du en jobb å gjøre som leder. Så ærlig må det være lov å være.

Arbeidsmiljøloven regulerer forholdet mellom arbeidstakers behov og arbeidsgivers styringsrett. Loven har sine røtter tilbake til slutten av 1800-tallet, da grunnlaget for arbeidervernlovgivningen ble lagt gjennom Lov om tilsyn med arbeid i fabrikker.

Vi skal være takknemlige for at vi har et så godt fundament, slik at vi kan bli enda bedre ledere, ha enda mer fornøyde arbeidstakere, og lede virksomheten enda bedre.

Hvem er hvem i arbeidsmiljøarbeidet?

Ifølge arbeidsmiljøloven er en arbeidstaker «enhver som utfører arbeid i annens tjeneste».

Det som er avgjørende er at det foreligger er underordningsforhold, en motpart (arbeidsgiver), for å kunne bli definert som arbeidstaker. 

Loven sier videre at en arbeidsgiver er enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Også her forutsetter det en motpart (arbeidstakeren).

Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiver hovedansvaret for at kravene i loven blir etterfulgt. Likeså har arbeidstaker en helt klar medvirkningsplikt til at dette skjer.

Selv om arbeidstakerne har en medvirkningsplikt,, er det viktig at du som arbeidsgiver forstår at det er DU som bærer hovedansvaret for at at kravene i arbeidsmiljøloven blir etterfulgt, sammen med virksomhetens egne rutiner og rammer. Du skal ikke måtte få påminnelser om dette fra teammedlemmer/arbeidstakere, eller av andre.

I boken «Hjelp, jeg har blitt sjef!» snakker Karine mye om hva det vil si å ha et godt arbeidsmiljø – og viktigheten av å ha et godt arbeidsmiljø. Både medvirkningsplikten og det ansvaret som er lagt til arbeidsgiver blir beskrevet – på en forenklet og lettfattelig måte.

På arbeidstilsynets egne nettsider finner du regelverket knyttet til arbeidsmiljø, men jeg ønsker likevel å gå nærmere inn på arbeidsgivers plikter her i dag…

I følge arbeidsmiljøloven § 2-1 skal arbeidsgiver sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven blir overholdt. Dette inkluderer blant annet:

  • Sørge for at lokalene er i tråd med de kravene regelverket setter.
  • Kartlegge farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, og iverksette nødvendige tiltak for å redusere risikoen.
  • Løpende kontroll av arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse, når det kan være fare for å utvikle helseskader på lang sikt.
  • Organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne.
  • Sørge for at lovens bestemmelser om vernetjeneste gjennomføres.
  • Sørge for at arbeidstakerne får den opplæring og instruksjon som er nødvendig i arbeidet.

Det viktigste du kan gjøre som leder er å være bevisst på alle krav som stilles til deg! En ignorant leder er en feig leder.

Sett deg inn i loven, og vær villig til å lære.

Bare det at du er villig til å sette deg inn i arbeidsmiljøloven viser at du er en leder som vil det beste for dine arbeidstakere. Det er nok av de som helst bare vil «skyve» dette over på andre.

Som Karine skrev i den utradisjonelle håndboken for ledere, «HJELP, Jeg har blitt sjef»:

«Et godt HMS-arbeid vil ikke bare bidra til at antall ulykker begrenses eller at medarbeiderne trives bedre på jobben; det bidrar også til at du som leder kan gjøre en best mulig jobb, slik at du ikke sitter med skjegget i postkassa dersom uhellet først er ute!»

Som sagt tidligere i innlegget: Bruk også Arbeidstilsynets egne nettsider for alt hva det er verdt! Der finner du alt fra standard arbeidskontrakt som kan printes ut på 1, 2, 3, til informasjon om mobbing på arbeidsplassen. Disse sidene er gull verdt for deg i ledelsesarbeidet.

Jo mer du vet, og jo mer kunnskap du tar i bruk, jo mer kan du senke skuldrene. De fleste ledere vet at nettopp dét trengs mer enn noe annet!

 

Håper du fant nytte i artikkelen,
Kristine