Fra visjon til virkelighet?

ledelse lederskap mål Jan 05, 2023
Måloppnåelse

Når du kan se det for deg, steg for steg, og så detaljert som overhodet mulig, er det mye større sjanse for at det du ønsker FAKTISK kommer til å skje…

 

Sett målet – Hva vil du oppnå, helt konkret. Ikke gå i detaljer om hvordan. HVA vil du at skal skje?

Bli bedre kjent med deg selv i prosessen – Hvordan vil du være annerledes når målet er nådd? Hvordan vil du snakke? Hvordan vil du opptre? Hva vil du tenke om deg selv og verden rundt deg? Hvem vil du ha rundt deg? Hvordan føles det å være deg fra dag til dag? Vil hverdagen virke lysere og lettere? Hvorfor?

Finn din indre motivasjon – Hvorfor er det så viktig for deg å oppnå dette målet for deg selv og eller bedriften din? På en skala fra 1-10, hvor attraktivt er dette målet for deg? (Om svaret er under 10: Hva kan du gjøre for at det skal bli en 10er?) Hvordan vil dette målet påvirke andre på en positiv måte? Hvordan vil du merke at du har kommet dit du ønsker å være? (Vær så detaljert som mulig).

Praktiske ting å tenke på – Hvordan vil dette målet passe inn i det livet du lever nå? Virker det helt urealistisk, eller kan en del av deg se at dette målet kan oppnås med stor suksess? Hva kan du gjøre for å forberede deg for din nye hverdag? Er det noe du må endre personlig, på jobb, økonomisk…? Tenk på alt du kan både forbedre og forberede for at målet lettere kan oppnås innen ønskelig tidsramme.

Delmål mot det store målet – Å ha et hovedmål er én ting, men uten delmål vil du slite med å utnytte ditt fulle potensiale. Du kan lett si: «Jeg vil ha en inntekt på 5 millioner dette året». Okei, det er oppnåelig dét, men hvordan skal du komme dit? Hvilke steg må du ta for i det hele tatt å komme til millionen? Det samme gjelder de som vil ned 30 kg. Greit, men hva spesifikt skal du gjøre hver eneste dag for å nå det tallet? 

Du må ha en detaljert plan med flere delmål.

 

HVA MÅ DU SPESIFIKT GJØRE FOR Å OPPNÅ MÅLSETNINGEN? 

Bli mer bevisst på nuet VS dit du vil Hvilke fordeler har det vært med å ha det sånn som du har det nå? (Det er jo en grunn til at du ikke har oppnådd målet ditt enda og at du har vært komfortabel med der du er nå). Hva kan bli bedre? Hva bør være akkurat slik som det er? Hva skal tilføyes? Hva er nødt til å gis slipp på? 

Visualiser veien dit – Tillat deg selv å drømme litt!

 

Se for deg at du tar en besøksdag inn i din nye virkelighet… 

Hva ser du? Hvor er du? Hvordan føler du deg? Hvordan ser du ut? Hvem er rundt deg? Hva er den største forandringen du observerer? Hva sier folk om deg? 

 

Ta et lite steg tilbake…

Hvordan har du oppnådd denne nye virkeligheten? Hvilke steg har du tatt? Hvem har du kontaktet? Hvordan følte du deg når hvert delmål ble krysset av på lista? Hvilke morgenrutiner hadde du? Noen nye vaner? Hva gav deg energi? 

Ta et litt større steg tilbake…

Du er tilbake til nåtiden, men med en ny tanke om hvordan du vil leve når målet er oppnådd. Hvilke nye idéer dukker opp etter en «prøvetur» i din nye virkelighet? Finnes det innvendinger/negative konsekvenser på å oppnå dette målet på den måten du har visualisert? Hvordan kan du i tilfelle unngå disse konsekvensene? Hva bør gjøres annerledes? Er du villig til å tåle de konsekvensene OM de oppstår? Må tidsrammen endres, eller er du komfortabel med den deadlinen du satt fra starten av? 

Tenk på noen som er der du vil være – Hvilke tips ville han/hun gitt deg i denne situasjonen? Hva ville de gjort om de skulle tatt over oppgaven for deg? Hva hadde de trodd om seg selv? Hvordan hadde de best taklet utfordringene som kommer med å ta denne veien mot målet? 

Hvilke ressurser har du allerede – Du har allerede oppnådd mye både privat og på jobb. Bruk det for alt det er verdt! All lærdom du har tatt med deg opp gjennom livet, må siles ut og bli tatt i bruk her. Skriv ned alt du har av ressurser, og vurder hva som kan brukes for å nå akkurat dette målet. 

Personlige egenskaper, en gammel kollega som er rå innen dette feltet, et kurs du har tatt, en reise du var på hvor du måtte løse et problem, en utdanning du tok, men som du aldri fikk tatt i bruk… Alt dette kan være eksempler på ressurser du kan hente frem! 

«Kom i kontakt» med alt du har ryddet frem av ressurser – Hvordan føles det å vite at du har alle disse hjelpemidlene? Ser veien til målet mer attraktivt ut med den kunnskapen? 

Tidsramme – Nå som du har gått gjennom alt fra delmål, motivasjon og ressurser, hvordan ser tidsrammen for hovedmålet ut? Når skal prosessen settes i gang? Hvilken dato skal det være fullført? 

 

Da håper jeg at du har fått en god ballast å bygge videre på. Visualisering er jo et stikkord som vi ofte "føyser" bort. Dessverre. For husk hva jeg begynte innlegget med:

Når du kan se det for deg, steg for steg, og så detaljert som overhodet mulig, er det mye større sjanse for at det du ønsker faktisk kommer til å skje…

 

Er du nysgjerrig på det å sette deg mål og visualisere disse målene, sånn at de ikke bare forblir en "drøm", så kan det være at jeg kan bistå deg.

I så fall kan du sende meg noen ord på [email protected], så kan du og jeg se hva vi kan gjøre sammen for at du skal nå de målene du faktisk ønsker å nå!

 

Kristine er utdannet NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Integrativ Coach fra Ålreit Institutt i Haugesund, med spesialisering innen business, team og ledelse. Hun har også studert entreprenørskap, markedsføring og Business English i New York.

Kristine har tidligere skrevet for Ålreit.no og thoughtcatalog.comog nå som ansatt i Einang Safety vil hun hver torsdag komme med en ny artikkel for dere her. Vi håper at du finner god nytte i innholdet.