Er du og kollegaene dine forberedt på det utenkelige?

beredskap forberedt risiko Mar 21, 2024

...Er dere forberedt på en brann, en trusselsituasjon, en stygg mobbehendelse, en ekkel arbeidsulykke? Eller er dere forberedt på at en ansatt blir beskyldt for gjøre noe grusomt mot en bruker?

 

Kanskje du tror at dere 𝙞𝙠𝙠𝙚 er forberedt på noe sånt. En quizrunde senere viser kanskje derimot at dere er mye bedre forberedt enn du trodde..
...Eller ikke.

Både du og jeg vet at det kan være vanskelig å snakke om det utenkelige. Vi vil jo ikke bekymre de rundt oss, og ikke vil vi lage storm i et vannglass. Noen av oss tenker også at det utenkelige, det kan være ubehagelig å snakke om. 

Liten tid til å forberede virksomheten på det utenkelige

Andre igjen tenker at vi ikke har tid. Vi har ikke tid til å måle temperaturen på hvorvidt vi er forberedt eller ikke. Vi har ikke tid til å ta små grep som ville hatt utrolig stor effekt. Jeg forstår den. Det er mye som skal håndteres hver eneste dag. Og det er akkurat da vi må være strategiske, og klare å se det store bildet.

For hvis det er noe som går igjen når vi er rundt på arbeidsplasser og snakker med ledere, så er det (veldig ofte) at tidsmangel er årsaken til at det ikke blir vurdert risiko. Tidsmangel er også grunnen til at de ansatte ikke blir involvert i HMS-arbeidet.

Det er trist.

Igjen, det handler om å kunne klare å se det store bildet. Det handler om å forstå plikten vår, og det handler om å gjøre de grep som bidrar til at vi vi er hakket mer forberedt. Forberedt på det utenkelige. Det nytter ikke å leke høy og mørk når vannet står stille. Det er når det bruser litt rundt oss, at vi blir avkledd til tusen – om vi ikke er forberedt.

Og det er der denne guizen/tankevekkeren/samtaleguiden kan gjøre nytte for seg. Den har noen spørsmål som ledere og ansatte kan gjøre i fellesskap, i grupper eller en og en. Den er laget slik at vi ikke bare skal kunne peke på "de andre" og hva "de" kan gjøre – men også hva jeg kan gjøre for å bidra til en bedre beredskap. Og det er uavhengig av om jeg jobber på en skole, i en bilforretning, i en bank – eller i et produksjonslokale. 

 

God beredskap på arbeidsplassen handler om involvering

  • Om fire av kollegaene mine skader seg i en trafikkulykke på vei til et seminar, så vil det påvirke arbeidsplassen min som helhet.
  • Om en avdelingsleder blir mistenkt for å kjøre i ruset tilstand i arbeidsbilen vår (og vi bor på en mindre plass der "alle kjenner alle") – så vil det kunne gå ut over omdømmet til arbeidsplassen min som helhet.
  • Om økonomimedarbeideren får hjertestans mens vi sitter og forbereder neste styremøte – så vil det påvirke arbeidsplassen min som helhet.
  • Om en saksbehandler og en vaktmester blir truet av en kunde på jobb – ja, så vil det også kunne påvirke arbeidsplassen som helhet

....Her kunne jeg ha fortsatt i det uendelige, men du skjønner hvor jeg vil.

God beredskap forutsetter involvering. Det forutsetter forståelse – og evnen til å lytte. 

 

Derfor var vårt mål med denne beredskapsquizen tredelt:

  1. Vi ser at når vi får gjort oss noen tanker rundt disse temaene, så fører det til økt trygghet og sikkerhet på arbeidsplassen.
  2. Det er en fin inngangsbillett til å få snakke om det å være forberedt – forberedt på det utenkelige som kan skje på arbeidsplassen.
  3. Den øker bevisstheten om hvordan hver og en av oss kan bidra til at alle skal få en god dag på jobben, både fysisk og psykososialt.

Og så har beredskapsquizen en misjon ved at den også kan bidra til et bedre arbeidsmiljø generelt (spesielt om vi bruker den gruppevis). Den erfaringsdelingen som kan komme ut av noe så enkelt som en quiz? ...det er en erfaringsdeling som er mye sterkere enn vi kan se for oss før vi begynner.

Når du spør, får du svar

Uavhengig av hvem du er og hvilken rolle du har, så er det alt for enkelt å anta. Som mattelæreren min på barneskolen alltid sa: "Du skal ikke tro du vet svaret, du skal vite!" 

  • Vi skal ikke tro at de andre på jobben vet hva de skal gjøre hvis mediene ringer (til dem) fordi vi har hatt en stygg hendelse på jobb. 
  • Vi skal ikke tro at de andre på jobben vet hva de skal gjøre om det oppstår en brann på det tekniske rommet, eller om serverrommet i kjelleren er fullt av vann.

Vi skal vite.

Og for å vite, så må vi spørre. Vi må spørre hva kollegaene våre er kjent med, hvordan de tenker de kan bidra, hva de faktisk skal bidra med. Det er der quizen kommer inn. 

Den får oss til å tenke, den får oss til å fundere, den er avvæpnende, lett – og den bidrar til at alle kan få de svarene de fortjener. Slik at de kan vite.

Når du har testet den ut på arbeidsplassen din, så gi meg gjerne en lyd om hvordan den ble tatt imot – og hva dere fikk ut av den!

 

Last ned beredskapsquizen her

 

 Hilsen fra Karine