Ny video – til inspirasjon!

Er du eier av et byggverk?

brannvern Jan 09, 2018

Er du en stolt bygningseier?

 

 

Jaja, stolt eller ikke stolt... Du som eier et byggverk har plikter når det kommer til det å forebygge brann...

 

 

Faktisk er du viet et HELT kapittel i Forskrift om brannforebygging.

Blant annet sier forskriften  at en virksomhet som eier et byggverk skal dokumentere at virksomhetens plikter er oppfylt når det gjelder:

  • Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet
  • Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger
  • Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg
  • Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig
  • Oppgradering av byggverk
  • Systematisk sikkerhetsarbeid
     

Om du usikker på hvor du skal begynne dokumentasjonsarbeidet, hvordan du skal gjøre dette og hvorfor, er du ikke alene. Det er allikevel ingen unnskyldning, så la oss ta det helt enkelt:

 

Vi begynner med hvorfor. «HVORFOR» er at oppmerksomheten skal bli rettet mot brannsikkerheten. Dette vil kunne få den gevinsten at vi kan forebygge en brann som ellers ville fått katastrofalt utfall.

 

Tenk deg at du eier et byggverk, og at du er flink til å informere og oppdatere brukerne av byggverket om alt som har med brannsikkerheten å gjøre. Så en dag skjer det du frykter mest: Byggverket brenner! Dagen etterpå står en av byggverkets brukere foran en flokk med journalister og sier at han aaaaaldri har fått noen som helst informasjon om noe som helst i forhold til byggverket. Da hjelper det lite at du har vært flink å informere og oppdatere brukerne – hvis du ikke har dokumentasjon som beviser det.

 

Så kan du si at «Hallo??? Hva hjelper det med dokumentasjon når bygget brenner ned?? Da brenner jo dokumentasjonen også?». Jeg forstår den, men dersom brannvesenets tilsynsrapporter fra tidligere tilsyn hos deg viser at du har avvik med hensyn til dokumentasjon – ja, da kan det være at brukeren «har rett» i de høye herrers øyne.

 

 

  

Nå kan vi gå over til hvor du skal begynne, og hvordan du skal gjøre dette.

Begynn fra begynnelsen. Det vil si at du kan ta utgangspunkt i punktlista jeg har laget til deg lenger oppe i innlegget. I bunnen av blogginnlegget kan du laste ned en helt enkel «huskeliste» over hva du som eier skal dokumentere (dersom du er en virksomhet).

 

Når du skal begynne dokumentasjonsarbeidet, må du jo først ha noe å faktisk dokumentere! Så dersom du begynner på toppen av «huskelisten» du kan laste ned under innlegget – så har du et godt utgangspunkt.

Som et eksempel:  Du som eier av et byggverk har informert brukeren om hva byggverket kan brukes til, hvordan sikkerhetsinnretningene fungerer og så videre. Skriv inn dato for når denne informasjonen er gitt, hva det er informert om – og la bruker signere på at han/hun har forstått infomasjonen. 

 

Dersom du eier et byggverk der det er flere brukere (eksempelvis et kjøpesenter) må du samordne bruken. Dette for at byggverkets forutsetninger til for eksempel fremkommelighet i rømningsveier blir holdt styr på. Jeg anbefaler at du gir denne informasjonen til alle brukerne på samme tid. Det er den beste samordningen du kan ha; alle får lik informasjon, kan snakke sammen og vi unngår misforståelser. Jevnlig opplæring og samøvelser er nøkkelen til suksess her!

 

Som vi nå har gjort det med første kulepunkt «Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet», slik gjør du det videre på de andre kulepunktene. Lurer du på noe, er det bare å ta kontakt – så skal jeg svare så godt jeg kan.

  

Men, for ikke å glemme noe mange stiller spørsmål om når jeg har vært på branntilsyn:

«Hvordan skal vi dokumentere? Må alt være i papirform?»

 

Plikten til dokumentasjon innebærer at informasjonen skal være tilgjengelig og skriftlig. Den trenger ikke å være i en perm bak pulten din, den kan likegodt være lagret på PCen. 

 

Lykke til!!!

 

Her kan du laste ned sjekklisten for eier:

EIERS DOKUMENTASJON

 

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.