En ny leder er på plass....

kommunikasjon ledelse Nov 13, 2017
ny som leder

 

I dagens blogginnlegg skal vi ta opp et tema som er helt grunnleggende for alle typer virksomheter, for god beredskap, og ikke minst for godt samhold, nemlig LEDERSKAP.

 

Gjør deg klar for et hutrende innlegg; vi skal rett og slett helle iskaldt vann over hodene våre og snakke om forventninger til NYE LEDERE....

 

Det stilles store forventninger fra alle ledd i organisasjonen når en ny leder skal innstilles. Dette er noe den nye lederen selv er klar over, og ikke minst har han eller hun store forventninger til seg selv som leder – og til jobben han eller hun er satt til å utføre.

 

Men her gjelder det å helle kaldt vann over hodet med det samme:

 

Vi begynner rett på med de forventninger en ny leder vil kunne ha når han/hun skal sette seg i sjefsstolen i den nye jobben:

 

 «Nå som jeg selv er leder, kan jeg styre denne skuta i den retning jeg hele tiden har ønsket at den skal gå»

Glem det. Nå som du er leder er du forpliktet til å se hele det store bildet av driften. Du har like mye det økonomiske som det faglige ansvaret, og du må hele tiden se dette i sammenheng – før avgjørelser blir tatt.

 

«Nå som jeg selv er leder, skal jeg få de ansatte til å utføre oppgavene slik jeg alltid har ment de bør gjøre»

Glem det. Er du sikker på at det du har tenkt som medarbeider også er réelt når du har rollen som leder? Vi mennesker er vanedyr, så selv om det er du som blir leder kan det være en uoverkommelig utfordring å endre medarbeidernes arbeidsmønster. Du må heller ta gevinst av de fordeler den enkelte har og som bidrar til at den personen gjør en best mulig innsats.

 

«Alt kommer til å være som før mellom meg og mine kollegaer. Vi har jo vært medarbeidere i 10 år, og det forandrer seg jo ikke selv om jeg har blitt leder?»

Glem det. Dine kollegaer kommer til å se annerledes på deg nå som du har blitt leder. Nå vil du jo ta avgjørelser som ikke nødvendigvis er i henhold til hva dere tidligere som fellesskap mente var rett. I din nye rolle får du mer informasjon om virksomheten, og du vil se virksomheten og driften i et nytt perspektiv. Som leder vil du også se nye sider av dine kollegaer som du ikke har sett tidligere; dét er helt naturlig. Man opptrer ulikt avhengig av de situasjoner man er oppe i.

 

Så var det medarbeidernes forventninger til den nye lederen...:  

 

 

«Han som er så faglig dyktig vil nok lede bedriften slik at det blir en ordning på alt vi har savnet tidligere»

Glem det. Du kan være så faglig dyktig du bare vil i en lederjobb. Som leder skal du ta hensyn til helheten. Da er det ikke bare faget du brenner for som er bestemmelsesfaktoren.

 

«Han som kommer utenfra vil nok se alt med nye øyne»

Glem det. Selv om en leder kommer fra en helt annen sektor, er arbeidet han er satt til å utføre det samme som den tidligere lederen var satt til. Lederen skal lede organisasjonen mot et gitt mål.

 

«Han som er en av oss, vil nok jobbe etter vår agenda»

Glem det. Han er en av dere, men han er samtidig lederen deres. Han skal utføre jobben slik at målet nås, og han skal inspirere dere til å gå veien sammen med ham. Jeg sier ikke at alt må bli ved det gamle med en ny leder. Derimot sikter man litt for høyt dersom man forventer at alt skal bli perfekt (eller for å være litt realistisk: Dét blir vel kanskje en aldri så liten skivebom). Som leder må man som sagt ta hensyn til det store bildet. Man kan ikke bare gjøre det som synes innlysende og logisk.

Et eksempel: Du er medarbeider i en bedrift som har flere gamle, slitte biler. Du rykker opp og blir leder, og både du selv og dine kollegaer har et sterkt ønske om at bilene nå skal bli byttet ut med nye. Men som leder har du et budsjett å forholde deg til. Du kan ikke bare legge pengene på bordet og anskaffe nye. Kanskje er det rett og slett ikke penger til å fornye bilparken før til neste år, eller kanskje er det et mer prekært behov for å investere i nye PCer. Da gjelder det å kommunisere dette ut til dine medarbeidere på en forståelig måte, slik at de ikke blir skuffet, irriterte og føler seg dårlig behandlet når du «vender tommelen ned» for deres etterlengtede, nye biler.

 

Kommunikasjon kommer vi tilbake til senere i bloggen... Så STAY TUNED!

 

Dette innlegget er et utdrag fra boken «Hjelp, jeg har blitt sjef» som er skrevet at Karine Einang, og brukes som en del av lederopplæringen ESC tilbyr rundt i vårt landstrakte land. Du kan lese mer om boken her:

«Hjelp, jeg har blitt sjef!»