En konflikt er ikke bare en konflikt

ledelse Aug 19, 2018
konflikthåndtering

Ukens blogginnlegg er en liten kortversjon av hvordan du kan håndtere de konflikter du kommer ut for i din jobbhverdag...

...og kortversjoner; DET liker vi!

 

I enhver organisasjon (eller virksomhet) vil det oppstå konflikter. Det fins flere former for konflikter, og uten å si mer går vi rett på sak:

 

Falsk konflikt

Dette er egentlig ingen konflikt. Kall det heller den ene fjæren som ble til fem høns. Ofte er dette en måte å uttrykke en generell misnøye på.

 

Hva du skal gjøre?

Du skal finne ut hva denne misnøyen egentlig handler om.

 

 

Rollekonflikt

Oppstår når det ikke er tydelig hvem som faktisk skal utføre hva.

 

Hva du skal gjøre?

Være tydelig på hvilke arbeidsoppgaver som ligger hos den enkelte. Her kommer inn fordelen med å ha en gjennomgang av samtliges arbeidsbeskrivelser når ny leder blir tilsatt.

 

Sakskonflikt

Vi mennesker er ulike, vi ser ting ulikt og har ulike verdisyn og holdninger. Det er ikke rart det oppstår sakskonflikter i en organisasjon.

 

Hva du skal gjøre?

Vær tydelig på hvilket mål dere skal nå, og hvordan dere skal gå frem for å nå målet.

 

Interessekonflikt

Er organisasjonen din i en endringsprosess, vil det være unormalt om det ikke oppstår en interessekonflikt. «Hvorfor fikk han den nye stillingen?» eller «Hvorfor må vi flytte ned en korridor?» er eksempler på spørsmål som reiser seg under interessekonflikter.

 

Hva du skal gjøre?

Informasjon, informasjon, informasjon. Dersom den enkelte blir forklart hvorfor det ble som det ble, er det enklere å ta inn over seg resultatet.

 

Verdisynskonflikt

Dette er en komplisert konfliktsituasjon. Når det kommer til personlighet, menneske- eller verdisyn er vi veldig såre og engasjerte på en ikke alltid positiv måte.

 

Hva du skal gjøre?

Dersom det er mulig: La medarbeiderne forstå at vi er ulike og at vi jobber ut fra ulike ståsted til det beste for organisasjonen og de som arbeider i den.

Er det som å snakke til en vegg? Da har du rett til å forklare medarbeiderne at de har en plikt til å utføre arbeidet de er satt til å gjøre, men at du samtidig forstår at konflikten ikke kan løses på ditt nivå.

 

Dette var en kort oppsummering av ulike konflikter, og hvordan du kan løse dem... Med sunt bondevett, og som en viss reklame sier det:

«Det enkle er ofte det beste»

 

Blogginnlegget er hentet fra boken «Hjelp, jeg har blitt sjef!» utgitt av Einang Safety Consult AS, og benyttet som en del av lederkurset med samme navn.

 

Du kan lese mer om boken her:

Hjelp, jeg har blitt sjef!