Coaching i forhold til terapi

ledelse lederskap May 11, 2023
coaching ledelse

Hvorfor kan det være lettere å komme innpå folk via coaching i forhold til terapi? Og hva er egentlig forskjellen på de to?

Dette er ikke en artikkel for å sette ned verdien av terapi hos psykolog, snarere tvert imot.

 

Dette er derimot en artikkel som kan gi et nytt bilde av hvordan coaching kan gi verdifull hjelp – og kanskje til og med være springbrettet til noen som ikke har følt seg komfortabel med å ta en psykologtime, men som likevel ønsker hjelp med selvbildet eller til å komme seg videre i livet.

Det å gå til en psykolog, kan for noen virke veldig skremmende. Det kan virke så alvorlig og dypt. Så tabubelagt…

Coaching er ikke forbundet med denne "dysterheten". Det er mer positivt ladet. Coaching er lettere for folk å hive seg på. 

Akkurat dette bør du som leder dra nytte av: positiviteten som ligger i coaching. 

 

Som leder skal du ikke leke psykolog. Men du skal ha kunnskap nok til å kunne hjelpe teamet ditt fra A til Å (eller dit de skal), med gode strategier og med empati.  

NB! Merker du at en av dine teammedlemmer har utfordringer som er «over ditt eller din innleide coach sitt hode», bør du henvise til andre, mer erfarne coacher, eller kontakte en psykolog. Du skal aldri føle deg utrygg når du coacher. Du skal vite at dette er en «case» du kan takle. 

Grunnen til at jeg selv utdannet meg til coach var fascinasjonen min til både filosofi og psykologi. Det som tiltalte meg med coaching, var den positive tilnærmingen den har til utfordringer og mål. 

 

NLP Coaching tar utgangspunkt i at:

 •  alle mennesker er unike og av like mye verdi
 •  motivasjon kommer av å se fremover med håp
 •  livet blir påvirket av det vi tror på om oss selv og verden, det vi ser, hører og opplever, samt det vi får til/skaper
 •  historien vi forteller oss selv, om oss selv, former realiteten vår
 •  vi allerede har de ressursene og potensialet som skal til for å nå vårt største potensiale
 •  alle har muligheten til å forandre både seg selv og livet sitt ved hjelp av å endre tankemønstre
 •  man får til det man ønsker å få til, så lenge viljen er sterk nok
 •  alle personlige situasjoner kan tolkes og re-tolkes til vårt eget beste
 •  empati og nysgjerrighet er viktigere enn intelligens og status
 •  tanker former følelser, som påvirker atferden vår, som igjen skaper fremtiden vår
 •  alle problemer (kunden) kommer med må tas på alvor 

 

En coach vil aldri stille en diagnose til kunden sin. Den ser på potensialet som allerede ligger der og hjelper kunden til selv å finne svarene som vil hjelpe han/hun til å komme til ønsket destinasjon. Coachen bidrar med gode spørsmål, alternative perspektiver og tilbakemeldinger, men vi gir aldri råd. 

Som kunde blir han/hun tatt på alvor som sjef for sin egen nye historie og endringsprosess. Ansvaret kan aldri ligge på coachen, selv om vi som coach alltid bruker all vår energi, kreativitet og kunnskap for å hjelpe dem å lykkes. 

Coaching er en utviklingsprosess der både coach og kunde er ansvarlig for å utvikle en plan, men kunden må selv stå for gjennomføringen av denne planen.

Coachen er med i bakgrunnen for å dyrke frem motivasjon og vilje, men kunden må ha lyst på endring at han/hun til slutt klarer å coache seg selv videre.

Som coach skal du gi kunden smaken på det å kunne endre sitt eget liv. Og denne smaksprøven skal være så god at de SULTER etter å få hive i seg hele retten.

Vellykket coaching er kun mulig når den er basert på fri vilje og et stort nok ønske om forandring. Forandringer vil alltid møte motstand hvis de påtvinges utenfra. Slik er det med alt. Motivasjonen må komme innenfra.

 Coaching tar utgangspunkt i å lede kunden til å bli selvbevisst på gapet mellom nå-situasjon og den ønskede situasjonen. Som coach lærer vi kunden å lede seg selv fra der han/hun er til sitt drømme-scenario. 

 

Vi gir redskaper som kan brukes igjen og igjen, slik at ingen skal føle seg avhengig av en coach for å kunne fortsette å skape forandring. Vi inspirerer til prosesser der kunden lærer av egen tenking, følelser og handlinger. 

Som leder og/eller coach av et team, spør deg selv:

 •  hvordan kan teamet bli motivert mot felles mål og visjoner?
 •  hvordan kan organisasjonens krav møtes på en effektiv og god måte?
 •  hvordan skape et trygt, godt, lærerikt og morsomt arbeidsmiljø?
 •  hvordan kan hver og en i teamet blomstre?
 •  hvordan kan teamet føle seg støttet i krisesituasjoner?
 •  hvordan skal vi forholde oss til uønskede adferdsmønstre og negative holdninger?
 •  hvordan skal vi best integrere kunnskap og kreativitet?

 

Har du ikke kurs eller utdanning i coaching, kan du leie inn noen som guider deg slik at du kan tilby dette til teamet ditt. Eller du kan leie inn en coach over tid, som kan være der for teamet ditt gjennom hele prosessen. 

Jeg har jobbet som coach i 7 år og vil svært gjerne hjelpe deg og teamet ditt. Ta kontakt for en prat.

  

Lykke til, 
Kristine

 

 

Kristine er utdannet NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Integrativ Coach fra Ålreit Institutt i Haugesund, med spesialisering innen business, team og ledelse. Hun har også studert entreprenørskap, markedsføring og Business English i New York.

Kristine har tidligere skrevet for Ålreit.no og thoughtcatalog.comog nå som ansatt i Einang Safety vil hun hver torsdag komme med en ny artikkel for dere her. Vi håper at du finner god nytte i innholdet.