Å se hvert individ og tildele roller

hms ledelse team teamarbeid May 16, 2024
Teambuilding

 

 Å finne ens rolle innad i et team er viktig av flere grunner… 

 

Trivsel: En person som blir sett og respektert for den unike personen den er og for de ferdighetene den har, har mye større sannsynlighet for å jobbe mer effektivt og ikke minst trives bedre i jobben sin.

Effektivitet: Når hver person har en klar rolle, kan arbeidet fordeles jevnt og utføres mer effektivt. Dette reduserer overlapp og hull i ansvar, og oppgaver utføres med større presisjon.

Samarbeid: Tydelige roller fremmer samarbeidet ved å tillate hver person å fokusere på sitt spesifikke ansvarsområde. Dette reduserer konflikt og misforståelser knyttet til overlappende ansvarsområder.

Motivasjon: Når en person vet hva som forventes av den og har et definert ansvarsområde som kjennes givende, kan det gi motivasjon og et følelsesmessig engasjement i å fylle den rollen best mulig.

Resultatorientering: Tydelige roller gir større fokus på resultater. Hver person kan jobbe mot spesifikke mål og bidra til å oppnå de overordnede målene for teamet.

Utvikling og selvtillit: Å ha en klar rolle gir også mulighet for personlig og faglig utvikling. Det tillater folk å fokusere på å styrke og forbedre spesifikke ferdigheter som er relevante for deres rolle. En person som føler seg kompetent får høyere selvtillit, noe som er veldig viktig for å skape «lederånd» hos hver enkelt i teamet.

Samlet sett bidrar tydelige roller til bedre gruppedynamikk, mer effektivitet og et mer harmonisk arbeidsmiljø.

 

Slik kan dere avklare roller 

Her kommer en øvelse dere kan prøve på arbeidsplassen. Den vil gjøre dere mer bevisste på hvilken rolle hver enkelt passer best inn i på arbeidsplassen...

 

 

MGT-modellen er en modell vi brukte flittig under studiene mine, og som fremdeles gir fantastiske resultater!

 

MGT-modellen gir svar på hvor høyt du skårer i forhold til tre ulike faktorer:

(Hvert spørsmål innenfor de tre faktorene besvares på en skala fra 1 til 10, der 1 er dårligst og 10 er best).

  1. Målklarhet – Eksempel på målspørsmål: Hvor stor er din målbevissthet? Hvor tilknyttet er du til resultatet? Hvor organisert og strukturert er du? Hvor sterke er ressursene dine til å nå dette målet?
  2. God kontaktevne – Eksempel på kontaktspørsmål: Hvor gode er dine evner til å både skape og opprettholde kontakt og tillit? Hvor oppmerksom og empatisk er du? Hvor høy er «lagånden» din?
  3. Tilstandsstyring – Eksempel på tilstandsspørsmål: Hvor sterk er din personlige tilstand (fysisk, mentalt og emosjonelt)? Hvor engasjert og motivert er du? Hvor selvdisiplinert er du? Hvor utholdende og tålmodig er du? 

 

…Når du nå har brukt litt tid på å gå gjennom de tre punktene, så spør du deg selv:

 

📍 Hvor ser du nødvendighet for forbedring?

📍 Hvilke steg er du villig til å ta for å oppnå forbedring?

📍 Hva vil du få ut av å skape denne forbedringen?

📍 Hvorfor er dette viktig for deg?

📍 Hvorfor og hvordan har dette en betydning for virksomheten?

 

Jeg elsker en god bevissthets-modell, og det er akkurat dét dette er! Du blir bevisst på hvor du er og hva som må til for å komme dit du vil.

Et godt tips er å ta testen på deg selv, for så å sammenligne resultatene du fikk, med resultatene til en kollega som kjenner deg veldig godt – og som svarte på testen for deg. Dette er ikke for sarte sjeler, men det er ofte lurt å få et annet perspektiv på hvem du er, hvilke kunnskaper du har, hvordan du jobber og hva du kan gjøre enda bedre.

 

MASSE LYKKE TIL!

 

PS! Jeg gleder meg til å ta imot påmeldinger til teambuildingskurset og se hvordan dere jobber sammen som team under og etter endt kurs!

...Hold øynene åpne for beskjed om når kurset blir åpnet.

 

           

Kristine hjelper deg og din virksomhet med å bygge sterke team og utvikle ledere som er trygge i rollen sin, slik at dere sammen kan øke samholdet og produktiviteten. Ønsker du og din arbeidsplass hjelp av Kristine, så finner du kontaktopplysningene hennes her.

Kristine er utdannet NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Integrativ Coach fra Ålreit Institutt i Haugesund, med spesialisering innen business, team og ledelse. Hun har studert entreprenørskap, markedsføring og Business English i New York og ved London Business School.