8 gode grunner til å bli med på brannvernansvarligkurs 6. mai

brannforebygging brannvern Feb 15, 2024
Brannvernansvarlig
Bildet over er tatt ved et tidligere kurs

 

Lurer du på om du skal være med på brannvernansvarligkurset i Odda den 6. mai? Jeg tenkte at denne ukens artikkel skal vies til dette kurset. Så hvis du er nysgjerrig; ...da er det bare å lese videre.

 

Hvorfor et slikt kurs?

Forskrift om brannforebygging stiller noen krav til både eier og bruker av et byggverk:

Eieren skal blant annet kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. Brukeren har blant annet plikt til å unngå unødig risiko for brann og sørge for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke reduseres. Brukeren av byggverket kan enten være eieren selv, eller den som har avtale med eieren om bruk av byggverket.

Det gjelder med andre ord å holde tungen beint i munnen. Det handler om forståelse, og det handler om våkenhet.

Vi lagde dette kurset slik at du skal kjenne til dine plikter, slik at du på en lettfattet måte skal få økt forståelse for hva du i din rolle kan gjøre for å redusere sannsynligheten for en brann (og konsekvensen av den).

 

Hvem er den typiske kursdeltakeren?

Hvem som er den typiske kursdeltakeren er vanskelig å svare på. For det er så variert.

Vi lagde dette dagskurset slik at det skulle være tilpasset deg som brannvernansvarlig, brannvernleder, eier eller bruker sin representant i brannvernarbeidet (kjært barn har mange navn...). 

Om du er verneombud eller etasjeansvarlig er dagen også «gull verdt» for deg og den jobben du skal gjøre.

For kanskje du er butikklederen som ikke visste at du har gitte plikter etter Forskrift om brannforebygging (før det er for sent). Kanskje du er styreren i barnehagen, eller du er rektoren på skolen. Kanskje du er vaktmesteren på det nye flotte hotellet – eller lederen på sykehjemmet. Eller du er han som i fjor startet den nye frisørsalongen med det fancy inventaret.

...Ja, du ser: Det pleier å være mange roller som er med på en slik kursdag. Alle disse ulike rollene er også hjertelig velkomne den 6. mai.

 

Lettfattet måte

Som nevnt lenger oppe i innlegget, er stikkord for kursdagen: "på en lettfattet måte". Vi trenger ikke å gjøre ting mer komplisert enn de er. Men, vi må kalle en spade for en spade – og vise til eksempler fra "the real world".

Ved å presentere innholdet på en lettfattet måte, blir det enklere for deg som deltaker å huske tips fra kursdagen. Det blir også enklere å ta grep når du kommer tilbake til hverdagen.

 

De 8 grunnene til å hive deg på kursdagen

Som tittelen på denne artikkelen tilsier, vil jeg gi deg 8 gode grunner til å bli med på kursdagen i mai. Da er det enklere å se om kursdagen er relevant for deg (eller dine). Er du klar?

  1. Du får se gode eksempler på brannfeller på arbeidsplassen. Dette vil gi deg forståelsen av hvordan en brann kan oppstå, og hvordan du kan unngå brann
  2. Du lærer hva regelverket sier om dine plikter og hvordan du finner fram i «regelverksjungelen», slik at du enkelt kan få oversikt over hva du skal gjøre.
  3. Du får en komplett oversikt over eier og brukers plikter.
  4. Vi går gjennom hva som ligger i kravet om «Systematisk sikkerhetsarbeid», og du får med deg en enkel bruksanvisning på hvordan du går fram når du selv skal gjøre dette arbeidet.
  5. Du lærer om ulike brannforebyggende tiltak. Dette skjer gjennom bruk av eksempler fra «den virkelige verden». På den måten vil du huske enda bedre hva som kan forebygge en brann.
  6. På en lettfattet måte vil du lære hvordan du kan lage enkle risikovurderinger knyttet til brann og andre hendelser som kan inntreffe. Dette gjør deg i stand til å vurdere hvilken risiko du står overfor.
  7. Du vil lære hvordan du kan holde engasjerende øvelser og opplæring, slik at du får dine kolleger og andre med deg.
  8. Når kursdagen er over får du med deg ulike maler, tips og råd som du kan ta i bruk i ditt brannvernarbeid. På den måten kan du holde kunnskapen ved like, og du slipper å finne opp hjulet på nytt. 

Og så må jeg ikke glemme å nevne det faktum at du under kursdagen kan stille spørsmål som du lurer på. Kanskje du tar med deg et tips og to fra hva andre kursdeltakere har gjort i sin virksomhet for å forebygge en brann, eller kanskje en deltaker forteller om hva som gikk galt på deres arbeidsplass i fjor – og som du kan ta lærdom av slik at ikke det skjer hos deg.

 

Representant fra brann- og redningsvesenet vil være med under kursdagen

Heldigvis vil vi også få en representant fra brann- og redningsvesenet med oss gjennom kursdagen. Denne representanten vil også komme med tips til hva vi kan gjøre for å forebygge en brann (eller begrense en brann for den saks skyld). 

For visste du at brann- og redningsvesenet også er omfattet av Forskrift om brannforebygging? Den gjelder ikke bare deg som er bruker eller eier av et byggverk. Den gjelder også kommunen, og da brann- og redningsvesenet.

Blant annet så vil det være god gevinst for innbyggerne, for den enkelte eier og bruker av et byggverk, at brann- og redningsvesenet driver opplysningsarbeid og motivasjonstiltak. Dette viser også forskriftens veiledningstekst til: "Tiltak som påvirker holdninger, atferd eller beslutninger får gjerne lite oppmerksomhet i forhold til mer konkrete eller inngripende tiltak, men gir ofte stor gevinst."

Så det å mikse deg som bruker eller eiers representant med representant fra brann- og redningsvesenet? Det vil kunne være gull verdt for brannsikkerheten ❤️. Det gir ofte stor gevinst. Det er den veien vi vil gå. Det vil kunne være gull verdt for deg, for meg – og for våre kjære ❤️.

 

Vil du være med, så heng på!

Hvis du vil være med kurset 6. mai, så er det bare å henge seg på. Vi har satt av 12 plasser denne kursdagen. Det blir første mann til mølla-prinsippet som gjelder. Det er den rettferdige måten å gjøre det på.

Du kan lese mer om kurset her:

Brannvernansvarligkurs

Etter endt kurs vil du få med deg ulike maler, tips og råd som du kan ta i bruk i ditt brannvernarbeid – og du vil få et kursbevis som viser at du har tilegnet deg den kunnskapen som dine plikter tilsier. 

Og om du lurer på om du får vått og tørt under kursdagen?

...Selvfølgelig. "Uten mat og drikke osv." gjelder her også.

 

Kanskje vi snakkes den 6. mai?
Karine