Velkommen til kurs

Kommende kurs:

28. september: Gratis webinar med EcoOnline og Karine Einang – "Roller i HMS-arbeidet"

23.-26. oktober: 40-timers HMS-kurs spesialtilpasset for brann- og redningsvesen (virtuelt)

28. november: Gratis webinar med EcoOnline og Karine Einang – "5 nøkkelstrategier for effektiv avvikshåndtering i HMS"

Vi har flere virksomhetsinterne kurs utover høsten. 

Hvis du ønsker at vi kommer og holder et av våre kurs for deg og din virksomhet, kontakt oss på e-post [email protected] eller ring oss på tlf. 416 69 188.

Les mer om våre kurs her:

Les mer om våre nettbaserte kurs her: