Dagskurs:

Vold og trusler på arbeidsplassen

Lær å forebygge og håndtere volds- og trusselsituasjoner på jobben

Klikk her for å kontakte oss, enten du vil ha mer informasjon eller avtale kurset der dere holder til
For flere yrkesgrupper er vold og trusler en del av arbeidshverdagen. Ansatte innen helsesektoren er de som oftest opplever dette. Politifolk, lærere, barnehageansatte og personer i serviceyrker er også spesielt utsatte.

 

Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold, skal ansatte gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner.

Dette er helt nødvendig for å sikre de ansatte et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø.

På dette kurset lærer du blant annet:

  • hvordan du forebygger volds- og trusselsituasjoner
  • hvordan du håndterer volds- og trusselsituasjoner
  • regelverkskrav knyttet til arbeidsgivers plikter
  • etterreaksjoner
  • fysiske og psykiske belastninger
  • tiltak og prosedyrer 

Du får en grundig innføring i hvordan du kan bruke dialog og kroppsspråk for å dempe konfliktnivået, sammen med taktikker for å redusere sjansen for å bli utsatt for vold. Du lærer også enkle selvforsvarsteknikker for å unngå å bli skadet når noen utøver vold mot deg.

Kurset hjelper virksomheter til å oppfylle forskriftskrav om slik opplæring. 

Varighet: 7 timer

Pris: Kr. 2.900 pr. person.

Etter endt kurs får deltagerne utstedt kursbevis.

Vi kan avholde kurset der dere holder til, eller virtuelt.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss på tlf. 932 97 784 eller e-post [email protected].

En variert kursdag

Kursdagen blir variert, med reelle eksempler, praktiske oppgaver, forelesninger, diskusjoner og refleksjonsoppgaver. Deltagerne diskuterer ulike scenarioer som kan oppstå, og det gis en innføring i hvordan du kan forsvare deg hvis noen forsøker å utøve vold.

Kurset gjennomføres både "fysisk" og virtuelt. Sistnevnte innebærer at kurset holdes i et digitalt klasserom, der du deltar fra kontoret ditt eller hjemmefra, via datamaskinen.

Kursholder: Paul F. Henriksen

Paul har mer enn 20 års erfaring fra Forsvaret og politiet – både som militærpolitibefal, politibetjent og etterforskningsleder. Han har bred erfaring fra ordenstjeneste, der han har måttet takle mennesker i mange ulike situasjoner.

Hvem er vi?

Einang Safety Consult AS tilbyr konsulenttjenester og kurs/opplæring innen HMS, beredskap, ledelse og brannsikkerhet – både til offentlige og private virksomheter.

Vi bistår blant annet virksomheter med risikovurderinger og handlingsplaner for å redusere risiko – også opp mot vold og trusler.

Vil du vite mer om vold og trusler på arbeidsplassen?

I denne artikkelen får du bedre innsikt i temaet og hva som kreves av virksomheten for å redusere risikoen for vold og trusler.

Klikk her for å kontakte oss, enten du vil ha mer informasjon eller avtale kurset der dere holder til
Einang Safety Consult AS
Tlf.:   932 97 784
E-post:   [email protected]
Postadresse:   Smelteverket 101, 5750 Odda
www:   einangsafety.no
Org.nr.:   918 335 102