HMS-opplæring for ledere - en innføring


Kurs

HMS-opplæring for ledere – en innføring

Lovpålagt opplæring for ledere, jf. AML § 3-5.

Varighet: 7,5 timer

 

Kurset inneholder:

  • Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
  • Arbeidsgivers plikter
  • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
  • Verneombudet og AMU sin funksjon og oppgave
  • BHT sin funksjon
  • Inkluderende arbeidsliv
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljøfaktorer
  • Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner

 

Informasjon:

Arbeidsmiljølovens bestemmelser sier at arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Videre pålegger samme lov ledere å gjennomgå opplæring i helse- miljø- og sikkerhetsarbeid. ...Heldigvis!  

 

Hvordan skal en leder kunne ta de rette valg og beslutninger når det kommer til:

1: arbeidsmiljø

2: krav til arbeidsmiljø

3: systematisk HMS-arbeid

når han eller hun ikke har kunnskapen og forståelsen som skal ligge i bunn?

 

På denne opplæringen skal vi få deg som arbeidsgiver i stand til å arbeide og handle slik at HMS blir ivaretatt på en god og velfungerende måte i virksomheten.

 

Denne opplæringen kan med fordel skreddersys for den enkelte virksomhet.

Kontakt oss for å booke et kurs: [email protected] eller ring 416 69 188.