Lederkurset "Hjelp, jeg har blitt sjef!"

 

Målet med kurset er at du skal bli tryggere i rollen som leder. Du skal få noen gode «a-ha opplevelser», og etter endt kurs kan det være du ser på både deg selv og dine medarbeidere med nye øyne.

Kursdagene inneholder: Humor, alvor, gode eksempler – og aldri så lite regelverk 

Kontakt oss for å høre om ledige kursdatoer

Ønsker du å være en leder som er trygg i rollen, og som motiverer dine medarbeidere til å yte sitt aller beste for deres felles mål?

 

Einang Safety Consult AS har laget et to-dagers kurs som vil hjelpe deg å få alle brikkene på plass, og dermed bidra til at de ansatte (og du selv!) får en arbeidshverdag dere trives i, og der dere jobber sammen for å nå deres felles mål!

NB! Kurset tilfredsstiller krav til lovpålagt HMS-opplæring for arbeidsgiver og ledere, jf. arbeidsmiljøloven §§ 3-2 og 3-5.

 

Kursets innhold:

     

Du lærer om overgangen fra medarbeider til leder, slik at du står enda bedre rustet til å fylle rollen du er satt til å fylle.

     

Du vil få en grundig innføring i de ulike tabbene en leder kan gjøre når han/hun kommer som ny inn i virksomheten, eller han/hun går fra medarbeider til leder. På denne måten kan du gjøre tabbene til en styrke, både for dere som organisasjon – og for deres samarbeidspartnere.

     

Du lærer om de kravene som stilles til deg fra omgivelser og medarbeidere – og ikke minst de lovkrav du som leder skal fylle.

     

Du får en innføring i aktuelle lover og regler som gjelder ansettelsesforhold, slik at du kan ta de rette grep i forhold til ansatte som utfører uakseptable handlinger. Arbeidstakers medvirkningsplikt er et viktig stikkord i denne delen av kurset.

     

Du vil lære hvordan du på en lettfattet og engasjerende måte kan få internkontrollarbeidet inn som en naturlig del av arbeidshverdagen, slik at problemer blir oppdaget og kan ordens opp i før det er for sent.

     

Du vil få en innføring i hvordan medarbeidersamtalen og «den vanskelige samtalen» kan gjennomføres for å styrke samholdet og engasjementet til dere som et team. Blant annet skal vi gjøre rollespill der dere bytter på å ha ulike roller, slik at du enklere vil forstå hvordan det er for medarbeideren din når samtalen gjennomføres.

     

Du lærer om viktigheten av korrekt kommunikasjon og konflikthåndtering, slik at dere som virksomhet kan komme styrket ut av de utfordringer dere kan stå ovenfor fra tid til annen.

     

Du lærer hvordan du kan bli kvitt alle de små tidstyvene som hindrer deg å være ajour, og bruke tiden på det du faktisk skal bruke den på!

Kontakt oss for å høre om ledige kursdatoer

Varierte kursdager :-)

Å sitte på «skolebenken» trenger ikke å være tungt og kjedelig. Kursdagene er lagt opp med både forelesninger, engasjerende oppgaver og gruppearbeid.

Det vil også bli tid til diskusjon og refleksjon.

Dette får du med deg hjem

  • Den utradisjonelle lederboken «Hjelp, jeg har blitt sjef!»
  • Presentasjonen som vi bruker på kurset. Når den overleveres deg er den tilpasset  deres svar på gruppeoppgavene, og andre tilføyinger vi har gjort i løpet av de to kursdagene.
  • Når du har fullført kurset får du utlevert et kursbevis som dokumenterer at du har tatt kurset. Dette er godt å ha på CVen, og det dokumenterer at du har tillegnet deg kompetansen fra disse to dagene.

Om kursholderne:

Karine Einang

Kurset er laget og holdes av meg, Karine Einang. Jeg er grunnlegger av og rådgiver i Einang Safety Consult AS. Dette 2-dagers kurset er basert på den utradisjonelle ledelsesboken «Hjelp, jeg har blitt sjef!», som jeg skrev i 2017.

Jeg har bakgrunn fra privat og offentlig sektor, der jeg bl.a. har jobbet som personalsjef, havnesjef og brannsjef. I tillegg til lang arbeidserfaring som leder, har jeg utdanning som branningeniør, HMS-ingeniør, og jeg har en bachelorgrad innen økonomi og ledelse – samt utdanning/kurs fra Norges brannskole, Høgskolen Vestlandet og Politihøgskolen, m.m. De senere årene har jeg fått sertifisering som NLP-, Assertiveness og Life Coach, samt Persolog personlighetsmodell (DISK).

Paul F. Henriksen

Paul har mer enn 20 års erfaring fra Forsvaret og politiet – både som militærpolitibefal, politibetjent og etterforskningsleder. Han har videreutdanninger innen bl.a. generell og digital etterforskning, HMS, beredskapsledelse, krisehåndtering, organisasjon og ledelse, samt politiledelse. Han er også sertifisert i Persolog personlighetsmoodell (DISK). For tiden er han masterstudent i beredskap og kriseledelse.

Hvem er vi?

Einang Safety Consult AS tilbyr rådgivning, konsulenttjenester, kurs og opplæring innen brannsikkerhet, HMS, beredskap og ledelse, både til offentlige og private virksomheter. Du kan lese mer om oss på einangsafety.no.

Kontakt oss for å høre om ledige kursdatoer

Ta kontakt for å høre når vi har ledige kursdatoer

 
Kurset koster kr. 6.300,- pr. person, som inkluderer to fulle kursdager spekket med kunnskap. 
Hvis flere fra samme virksomhet: Ta kontakt med oss for pristilbud [email protected]
Det blir servert gratis lunsj, kaffe, te og forfriskninger.

Hva andre mener om kurset

Er du fremdeles usikker på om dette kurset er noe for deg? Under har vi samlet noen tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

Elin, offentlig sektor:

  • 2 konstruktive og innholdsrike dager
  • Tar opp og legger frem situasjoner som en kan trekke inn i egne arbeidssituasjoner (den vanskelige samtalen, konflikter og utfordringer)
  • Gir oss konkrete løsninger på hvordan vi skal håndtere vanskelige situasjoner
  • Har mange egne erfaringer som vi lett kan gjenkjenne oss i
  • Tar utfordringer som vi kommer med på alvor, skaffer informasjon og kommer tilbake med svar
  • All informasjon på kursdagene var relevant
  • Brukte gruppearbeid i kursingen, dette krevde at vi måtte tenke på andre måter, positivt!!

Sonja, offentlig sektor:

Likte veldig godt at vi var en liten gruppe, lettere å diskutere og få alle til å delta. Bra at vi var fra samme arbeidsplass, vi får større forståelse for hverandre og det er enklere å relatere til faktiske utfordringer. 

Kurset viste et godt bilde av hvilke forventninger/ansvar som stilles til oss som ledere, og hvilke forventninger/ansvar vi kan stille til våre medarbeidere.

Veldig bra at det var fokus på det mellommenneskelige, det som vi kanskje ikke kan lese oss til :-)


Karin, offentlig sektor:

For meg var det et nyttig kurs med sentrale tema. Veldig bra når en kan være en liten gruppe. Det var passe mye gruppearbeid.


Kjersti, privat sektor:

Jeg har gjennomført 2 dagers lederkurs hos ESC. Veldig fornøyd med blid, engasjert og motiverende kursholder. Evner å gjøre relativt tørt stoff både morsomt og interessant. God mat fikk jeg også :-)


Silje, offentlig sektor:

2 nyttige dager. At vi var så få, og i samme organisasjon gjorde at vi ikke var redd for å spørre og diskutere i gruppearbeid. Gruppearbeid pleier å være noe en ikke er så glad for å få på kurs, men her var det nyttig for en gikk da inn i en annen rolle og fikk et annet perspektiv på ting.

En kan lett relatere det til egen arbeidsplass, og reflektere over hvordan en utfører lederskapet nå, og hvordan en i framtiden ønsker å lede.

Kursholder er engasjert i oss, tar seg god tid, og tilpasser kurset underveis! Alt i alt et flott kurs. Positivt at vi får med foiler fra kurset som er tilpasset oss, samt gode linker til informasjon :-)

Kontakt oss for å høre om ledige kursdatoer

Kontaktinformasjon:

Tlf.:   416 69 188
E-post:   [email protected]
Postadresse:   Smelteverket 101, 5750 Odda
www:   einangsafety.no
Org.nr.:   918 335 102