Konsulenttjenester


Einang Safety Consult AS tilbyr konsulenttjenester innen:

  • HMS
  • Beredskap
  • Brann
  • Ledelse

 

Som din konsulent kan vi bistå med blant annet:

  • Risikoanalyser
  • Internkontrollsystemer
  • Brannteknisk grunnlagsarbeid og dokumentasjon
  • Forebyggendeanalyser
  • Beredskapsanalyser
  • Beredskapsplaner

 

Vi bistår brann- og redningsvesen med å utarbeide lovpålagte analyser (ROS-analyse, forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse). Les mer her.

 

Vi kan også beklé rollen som brann-, beredskaps-, og HMS-ansvarlig/-rådgiver i den enkelte virksomhet.

Dette er en stor fordel i perioder der du eller dere har behov for ekstra ressurser. ESC sin ansatt vil da utføre de oppgaver som må til for at du/dere skal kunne etterleve krav og regelverk.

 

 

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud:

Tlf.:       932 97 784

E-post: [email protected]