Dagskurs:

Vold og trusler på arbeidsplassen

Lær å forebygge og håndtere volds- og trusselsituasjoner på jobben

Tid:
Mandag 13. mai kl. 08:00-15:00

Sted:
Våre lokaler i Smelteverket 101, 5750 Odda

Pris:
Kr. 2 900 pr. deltaker. Prisen inkluderer lunsj.

Ved 4 eller flere deltakere fra samme virksomhet: Kontakt oss for pristilbud.

Deltakerne får utdelt kursbevis.

 

Det er 12 plasser på kurset

 

Klikk her for å melde deg på

Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold, skal ansatte gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner.

Dette er helt nødvendig for å sikre de ansatte et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø.

Kurset hjelper således virksomheter til å oppfylle forskriftskrav om slik opplæring. 

Hvis du har spørsmål om kurset, kan du kontakte oss på tlf. 932 97 784 eller [email protected].

Kurset er tilrettelagt for:

 • Lærere
 • Barnehageansatte
 • Saksbehandlere i offentlige virksomheter
 • Personer med kundekontakt (bibliotek, gullsmed, skranketjeneste, mv.)
 • Ledere og ansatte med ansvar for helse, miljø og sikkerhet

Kurset passer for ansatte i både offentlige og private virksomheter.

Dette lærer du:

 • hvordan du forebygger volds- og trusselsituasjoner
 • hvordan du håndterer volds- og trusselsituasjoner
 • etterreaksjoner og oppfølging
 • fysiske og psykiske belastninger
 • regelverkskrav knyttet til arbeidsgivers plikter
 • tiltak og prosedyrer 

Stikkord for kurset er forebygging.

Trykk her for å melde deg på

Slik blir kursdagen

Kursdagen blir variert, med reelle eksempler, praktiske oppgaver, forelesninger, diskusjoner og refleksjonsoppgaver. Deltagerne diskuterer ulike scenarioer som kan oppstå, og det gis en innføring i hvordan du skal opptre hvis noen utøver vold.

Etter kurset skal deltakerne være rustet med kunnskap, ferdigheter og bevissthet til å kunne møte volds- og trusselsituasjoner på arbeidsplassen med en profesjonell tilnærming.

Kursholder: Paul F. Henriksen

Paul har mer enn 20 års erfaring fra Forsvaret og politiet – både som militærpolitibefal, politibetjent og etterforskningsleder. Han har bred erfaring fra ordenstjeneste, der han har måttet takle mennesker i mange ulike situasjoner.

Hvem er vi?

Einang Safety Consult AS tilbyr kurs, opplæring og konsulenttjenester innen HMS, beredskap, ledelse og brannsikkerhet – både til offentlige og private virksomheter.

Vi bistår blant annet virksomheter med risikovurderinger og handlingsplaner for å redusere risiko opp mot vold og trusler.

Vil du vite mer om vold og trusler på arbeidsplassen?

I denne artikkelen får du bedre innsikt i temaet og hva som kreves av virksomheten for å redusere risikoen for vold og trusler.

Trykk her for å melde deg på
Kurset finner sted her:

Smelteverket 101, 5750 Odda
(lokale i underetasjen, mot vest/gågaten)

Einang Safety Consult AS
Tlf.:   932 97 784
E-post:   [email protected]
Postadresse:   Smelteverket 101, 5750 Odda
www:   einangsafety.no
Org.nr.:   918 335 102