2 timers digital workshop:

Vold og trusler på arbeidsplassen

Tid:

Onsdag 29. november 2023 kl. 12:00-14:00 (PÅMELDING STENGTeller

Tirsdag 12. desember 2023 kl. 12:00-14:00

Pris:

Kr. 590,- pr. deltager

Det er 25 plasser på hver av de to workshopene. Førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder.
Trykk her for å melde deg på

For flere yrkesgrupper er vold og trusler en del av arbeidshverdagen. Ansatte innen helsesektoren er de som oftest opplever dette. Politifolk, lærere, ansatte i Kriminalomsorgen, barnehageansatte og personer i serviceyrker er også spesielt utsatte.

Ved arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold, skal arbeidsgiver vurdere risikoen og sette i verk nødvendige tiltak. Ansatte skal gis opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner. I tillegg er arbeidsgiver ansvarlig for å følge opp arbeidstakere som har opplevd vold eller trusler.

I denne workshopen får du en innføring i:
 • begrepene "vold" og "trusler"
 • hva som kjennetegner de mest utsatte yrkesgruppene
 • prinsipper for å forebygge volds- og trusselsituasjoner
 • prinsipper for håndtering av volds- og trusselsituasjoner
 • etterreaksjoner
 • krav til arbeidsgiver
 • tiltak og prosedyrer

Det blir brukt eksempler fra arbeidshverdagen til flere aktuelle yrkesgrupper.

Hvem er workshopen for?

Workshopen er  utarbeidet for personer som jobber på en arbeidsplass der det er fare for vold og trusler, og som har et ansvar eller en rolle i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø:

 • arbeidsgivere
 • avdelingsledere
 • enhetsledere
 • HMS-ansvarlige
 • fagansvarlige
 • verneombud
 • AMU-medlemmer
 • tillitsvalgte

Digital workshop?

Ja, du kan delta hjemmefra, fra kontoret, fra hytten, eller hvor enn du måtte befinne deg. Workshopen foregår på Zoom.

For deg som ikke har hørt om Zoom: Det et veldig mye brukt videokonferanseverktøy som blant annet brukes av universiteter og høyskoler. Det fungerer nokså likt som Microsoft Teams.

Du trenger ikke å laste ned programvare – du kan delta direkte gjennom en vanlig nettleser, som Chrome, Microsoft Edge, Safari og Firefox.

Pris: kr. 590,- pr. deltager

Trykk her for å melde deg på

Hva gjør vi på workshopen

 Workshopen begynner med en forelesning, der du får en innføring i ulike emner knyttet til vold og trusler på arbeidsplassen.

Etter forelesningen blir deltagerne delt i grupper, der dere diskuterer en konkret problemstilling (her blir deltagerne fordelt på "digitale arbeidsrom").

Så går vi over til å se på de konkrete regelverkskravene som gjelder for arbeidsplasser der det er fare for at de ansatte kan bli utsatt for vold og trusler. Underveis kan deltagerne utføre en egenvurdering av egen arbeidsplass og se om den oppfyller kravene som regelverket og Arbeidstilsynet stiller.

Det blir mulighet til å stille spørsmål under workshopen. 

Målet med de to timene vi tilbringer sammen

Målet med workshopen er at du som deltager:

 • blir bevisst på faren for vold og trusler på arbeidsplassen
 • vet hvilke krav som stilles til arbeidsmiljøet
 • kan vurdere hvorvidt virksomheten oppfyller regelverkskravene
 • får en oversikt over hva som skal til for å lukke eventuelle avvik virksomheten måtte ha i forhold til kravene

Ansvarlig: Paul Henriksen

Paul har mer enn 20 års erfaring fra Forsvaret og politiet – både som militærpolitibefal, politibetjent og etterforskningsleder. Han har bred erfaring fra ordenstjeneste, der han har måttet takle mennesker i mange ulike situasjoner. Han kjenner kravene som stilles til arbeidsplasser, og han har sett hvor skoen som regel trykker hos de ulike bransjer og virksomheter.

I dag jobber Paul i Einang Safety Consult AS med blant annet HMS, beredskap, risikostyring og ledelse.

Hvem er vi?

Einang Safety Consult AS tilbyr konsulenttjenester, kurs og opplæring innen HMS, ledelse, brannsikkerhet og beredskap. Slik hjelper vi deg å oppfylle lovpålagte krav, tilegne din virksomhet nødvendig kunnskap og gjøre arbeidshverdagen til deg og dine enda bedre.

Vi bistår blant annet virksomheter med risikovurderinger og handlingsplaner for å redusere risiko – også opp mot vold og trusler.

Pris: kr. 590,- pr. deltager

Trykk her for å melde deg på
Einang Safety Consult AS
Tlf.:   932 97 784
E-post:   [email protected]
Postadresse:   Smelteverket 101, 5750 Odda
www:   einangsafety.no
Org.nr.:   918 335 102